Folketællinger for Mandemarke siden 1787

 Se de enkelte undermenuer til dette punkt (står med hvidt på menuen ovenfor) eller vælg her:

Endvidere kan du få et hurtigt indblik i forholdene på Klintholm Gods for udvalgte år:


Sådan så første side af Optegnelsen ud i 1787 (KLIK FOR AT FORSTØRRE)

http://www.onlinearkivalier.dk/sogn969/census  kan man hente alle de folketællinger for Magleby Sogn, som omfatter Mandemarke, som er digitaliserede indtil nu –  dvs. fra 1787 til 1906. Hvis du vil se de enkelte lister til en folketælling for Magleby Sogn, skal du klikke på forstørrelsesglasset yderst til venstre på den enkelte linje. Da listerne er lange, anbefales det at vælge visning af 50 navne pr. side. Og så må man ellers prøve sig frem til man støder på Mandemarke, for de følger ikke en bestemt systematik.

Men arbejdet er gjort lettere for dig, idet alle folketællingernes data for selve Mandemarke allerede er lagt ind her på hjemmesiden i en overskuelig tabelform, som man umiddelbart kan søge i, jfr. links øverst her på siden.

Under Rigsarkivet ligger også Dansk Demografisk Database, hvor man kan søge efter personer på flere forskellige måder, alt efter hvad man har af oplysninger om de pågældende.


Hvis du ikke kan nøjes med afgrænsningen til Mandemarke, så er der nedenfor en oversigt over de indtil videre indtastede folketællinger for hele Magleby Sogn (klik på årstallet først på linien), dels dem der er henført til selve Mandemarke. Vil du se oplysninger for andre steder i sognet end Mandemarke, er der også links hertil (se f.eks. alle stednavnene i sognet i 1906). Bemærk at lister udvalgt efter stednavne kun vises i alfabetisk orden efter fornavn! Man kan også få vist lister over familiernes hovedpersoner, efter udvalgte fornavne og udvalgte efternavne.

Men på disse lister fra nettet kan du kun søge indenfor det enkelte skærmbillede – i modsætning til listerne der er lagt ind her på hjemmesiden. For de enkelte personer er der også link til de originale lister, hvor man lejlighedsvis kan finde supplerende oplysninger (f.eks. præcise fødselsdato og ikke blot årstal – og somme tider også oplysning om huset), selv om de gamle mikrofilm ikke altid har den højeste opløsning.

For Magleby Sogn – som man også kunne kalde Østmøn – omfatter folketællingerne følgende antal personer (klik på årstallet og start med hele sognet, hvor du også kan søge via navnelister – eller klik på Mandemarke og se personerne sorteret alfabetisk efter fornavn):

I hele Danmark var der den 1. februar 1906  2.588.919 personer. Den 1. januar 2017 var der 5.748.769. Hvis alt bare kunne fremskrives, skulle der i dag være 575 personer i Mandemarke, hvor der ved et hurtigt overslag ikke engang er 30!

Bemærk at alle lister via stednavne eller efter for- eller efternavne kun viser personerne i alfabetisk rækkefølge efter fornavne, og personerne derfor ikke vises sammen med deres familie eller husstand.

De særlige lister for Mandemarke som ligger på denne hjemmeside viser derimod personerne i rækkefølgen fra hovedlisterne for optegnelserne. Kun hvis personer er kommet på en tillægsliste, fordi de har været fraværende, står de sidst på listerne men med rigtigt familienr.


I 2016 har Rigsarkivet stolt meddelt at hele folketællingen for 1940 er online – for nu er der gået de 75 år som arkivloven kræver. Alle, der havde bopæl i eller opholdt sig i en kommune natten mellem den 4.-5. november 1940, skulle give oplysninger til folketællingen – fornavne, køn, fødselsdag, fødested og erhverv. Det er disse oplysninger om 3.844.312 personer i Danmark, der nu kan tilgås online.

Det betyder dog ikke at de håndskrevne spørgeskemaer er gjort digitale, sådan at man kan søge på dem. Men kan man nu fra sin computer se mikrofilm af skemaerne, som man før skulle have særlig tilladelse til at granske. For hele landet er det blevet til lidt over 2,5 million billedfiler. Alene for Magleby Sogn på Møn er det også blevet til temmelig mange, men ved følgende link ser det ud til listerne for Mandemarke begynder – klik her. Det er endda en person som vi kender her fra Mandemarke.dk, nemlig kunstmaler Olaf Riepcke-Edsberg, f. 8/10 1879 (eller 99), selv om der på blankettens forside under by står Magleby.  og Mandemarke ejerlav. Hvor han præcist boede, kan man dog stadig ikke se, men på forsiden af blanketten der kun omfatter ham, står matr. 1 af Mandemarke ejerlav.