Tidligere referater

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 3. oktober 2015 Hent som pdf

Referat fra 8. august 2015 – Hent som pdf

Referat fra 9. august 2014 – Hent som pdf