Forvalterens dagbog

Den 15. juli 1939 ansatte Verner Petersen, som ejede gården på Busenevej 20 en forvalter, som skrev dagbog under krigen og fulgte mælkeproduktionen. Sådan må vi i alt fald formode, idet Niels Sandø som mange år senere scannede de mange sider ind samlede dem under overskriften “Forvalterens dagbog”.

Dagbogen går frem til 1946, hvor håndskriften omkring maj synes at begynde at vakle, og den slutter 24. juli. Hvem der har skrevet dagbogen og årsagen til at den slutter den 24juli vides ikke. Det var de nære og daglige opgaver på bedriften der blev noteret, bortset fra den 5. maj 1945 hvor der står: Tyskland kapitulerer Danmark fri

På den sidste side fra 1946 er der den 20. maj noteret følgende: Fundet Jens P. i Møddingen. Af andre tidligere notater om samme person kan man udlede, at det var en som lejlighedsvis udførte opgaver på ejendommen – bare ikke den 20. maj.

Alt er ikke skrevet med samme håndskrift. Man må formode at markplanerne fra 1946 til 1993 har været Verner Petersens egne skitser, da han jo ejede gården. Håndskriften er meget ubehjælpsom og stavningen lejlighedsvis også, når et areal er tilsået med ‘vårvede‘. Men der er også notater om de daglige begivenheder i det tidligere materiale, som er skrevet med en meget sirlig håndskrift. Kan Verners kone Edit også have været pennefører?

Forvalterens dagbogbusenevej-20_vgbedsto
1939 1940
1941 1942
1943 1944
1945 1946

Markplaner
1940 1941
1942
Efter krigen

Mælkeproduktion
1939/40 1940/41
1941/42 1942/43
1943/44

 

Alle de nedfotograferede sider kan forstørres og læses gruppevis (brug højrepilen for at bladre frem).

Forvalterens dagbog

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

Markplaner fra 1946 til 1993

1940

1941

1942

Efter krigen

Mælkeproduktion

1939-1940

1940-1941

1941-1942

1942-1943

1943-1944

 

busenevej-20_VernerHoe90

Verner på toppen af høet