Godsets ansøgning om 4 udstykninger (NY 2018)

Sent i 2017 hørte medlemmer i bylauget tilfældigt om en ansøgning fra Klintholm Gods til Vordingborg kommune om at udstykke og bebygge 4 grunde i selve landsbyen Mandemarke.

Bestyrelsen bad derfor straks Vordingborg kommune om fuldstændig aktindsigt i sagen og fik fik herefter tilsendt Godsets ansøgning af 21/8 2017 m.v. (Om vi fik fuldstændig aktindsigt kan diskuteres). På baggrund af det modtagne (og yderligere indhentede oplysninger), skrev bestyrelsen til alle bylaugets medlemmer og informerede om sagen.

Bestyrelsen medsendte samtidigt et forslag til bylaugets bemærkninger til sagen, og efter at have modtaget bemærkninger hertil, fremsendte Mandemarkes Bylaug den 30/12 2017 sit svar på den høring, som vi selv havde måttet bede om. Det havde ellers været nærliggende om Vordingborg Kommune eller Klintholm Gods selv havde rettet henvendelse til bylauget, hvis formål efter vedtægterne netop er:

  • At bevare Mandemarke landsby som en karakteristisk dansk landsby med dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter
  • At være talerør overfor myndighederne ved at fremsætte og prioritere forslag til bedste for landsbyens trivsel og udvikling

I Mandemarke ser vi nu frem til i 2018 at høre, hvordan godset og kommunen ser på vores ønsker om at bevare Mandemarke landsby som en karakteristisk dansk landsby med dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter, således som de også er beskrevet her på vores hjemmeside.

Mandemarke Bylaug – Høringssvar

Mandemarke Bylaug – Information til medlemmerne om sagen

Godsets ansøgning: Udstykning i Mandemarke by. – Mandemarke Udstyk 21.8.17.pdf_#3472363_v1

Kortbilag til ansøgning: Udstykning i Mandemarke by. – Kort Udstk 39A og del 39B 28.6.17.pdf_#3472361_v1

Kortbilag til ansøgning: Udstykning i Mandemarke by. – Kort udstyk. Verner Petersen 28.06.17.pdf_#3472362_v1