Det gamle gadekær

I 1798 lå landsbyens gadekær i den ende af haven til Busenevej 10, der vender ud mod det tidligere busstoppested med læskur ved den lille stikvej mellem Busenevej 10 og 8.

busenevej_gamle_kaerTil gengæld eksisterede den opdæmmede dam oppe ved Hovvejen endnu ikke, hvor landsbyens gadekær i dag ligger. Her løb Møllebækken frit mod Busemarke Mose uden at møde hverken slusehus, rør eller pumper på sin vej. Sådan blev virkeligheden i hvert fald tegnet på kortet fra 1798, som ses nedenfor (vandløbet er markeret med blåt).

Hvornår gadekæret nede i landsbyen forsvandt er uvist. Men Jørgen Bindesbøll, der i 1985 købte Busenevej 10, har fortalt, at den forrige ejer Valdemar Hansen fyldte den sidste rest af det som han kaldte ‘branddammen’ op med jord engang i 1960´erne. Baggrunden var de mange myg, der blev klækket i det lille vandhul for efterfølgende at flytte ind i buskene i hans baghave i Busenevej 10.

Da der blev gravet ud i forbindelse med kloakeringen af Mandemarke, og der på dette sted blev placeret en underjordisk pumpestation, blev der dybt nede fundet skaller af forskellige ferskvandssnegle, hvilket bekræfter at der i rigtig mange år havde været gadekær på dette sted.

klik flere gange for at forstørre