Gadekæret (Nyt 2016)

Sådan har der set ud omkring gadekæret siden 2011. Men før da var Mandemarkes gadekær ved indkørslen til byen temmelig forsømt og tilgroet, og det gamle pumpehus, som en gang har forsynet kreaturer med vand, var faldefærdigt. Mandemarke Grøn Plan ændrede helt på forholdene. I efteråret 2010 påbegyndtes arbejdet.

Eller prøv Street View og se hvordan Googles kameravogn har foreviget turen gennem Mandemarke. Det er fra oktober 2010, hvor projektet med oprydning omkring gadekæret lige var påbegyndt, men inden pumpehusets renovering! Klik her og Google Street View åbner på en ny fane. Peg frem på vejen eller til siderne og klik for at se dig om!  Du kan styre kameraet ved at flytte musepilen og så holde fast med pegefingeren på musen.

Er det for avanceret for dig, kan du også se gadekæret fra næsten samme vinkel som det første billede nedenunder ved at klikke HER, selv om Googles bil naturligvis har haft sit 360 graders kamera siddende oppe på biltaget (du kommer tilbage hertil med Alt+venstrepil). Du kan også ‘køre videre’ gennem Mandemarke og se dig omkring. Peg frem på vejen og klik. Du drejer kameraet rundt (eller lidt op og ned) ved at holde fast med musepilen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA6/11 201021/302011

18/6 2011

Indvielsen af det renoverede gadekær og pumpehus i 2011

Den 18. juni 2011 kunne afslutningen af projektet fejres. Ovenfor ses et lille udsnit af de fremmødte. Du kan se flere billeder ved at klikke her (og komme tilbage med venstrepilen eller alt+venstrepil).

Klik for at forstørre

Mandemarke Grøn Plan fik landskabsprisen i 2013 for projektet ved gadekæret og skabelsen af søen ved den tilgroede mose ‘Tørvelukket’ lige nord for byen.

27/10 2013

I dag er der mange karper i gadekæret, der får tilført vand fra den anden side af vejen ad den genoprettede Møllebæk, som fra gadekæret løber videre i nedgravede rør skråt hen over marken bag det renoverede pumpehus ned mod Busemarke Sø og mose.

På videoen med Mandemarke-historier fortæller Helge Nielsen, som voksede op på den gamle gård 2 huse fra gadekæret (Busenevej 4), at i gamle dage løb vandet videre i en åben grøft fra gadekæret, og at der løb ål op gennem grøften! Når hans far sammen med kommunens folk rensede grøften op var han med, og de fangede de masser af ål. Helge har også hørt at man i det lille bassin hvor vandet fra søen først løber ned, i gamle dage kunne se ålene stå og stikke hovederne op. Så kunne man tage dem med en høtyv.

Helge fortæller også i begyndelsen af første afsnit i videoer med Mandemarke-historier om pumpehuset, som nu er bevaret i en ny funktion. Da Klintholm havde mange køer, blev pumpehuset opført og der blev lagt en ledning op til godset, hvis de skulle løbe tør for vand. Ved renoveringen af pumpehuset kunne man se, at ydervæggene var udført med dobbelt hulmur, altså 3 enkeltstensmure med isolerende mellemrum, så man ikke risikerede at der kom frost i huset som kunne ødelægge pumpeværket.

I foråret 1999 var gadekæret været hjem for et par ynglende gråænder ligesom en rugende grønbenet rørhøne har skjult sig i sivene, som siden hen har fundet sig så godt til rette i gadekæret og miljøet deromkring, at der er blevet opsat ‘advarselsskilte’ på vejen, som du kan se på fotoet nedenfor. Hvis trafikanterne så også sætter farten ned ved indkørslen til Mandemarke, vil det kun være glædeligt, selv om der på det tidspunkt billedet nedenfor er taget, næppe er fare for at møde den!

170214-042.jpg

Klik på billedet – og se motivet som tegning uden advarselsskiltet !

 

busenevej-til-straedet_dam

 

Helge Eskling, som har have ned til gadekæret, havde i årevis måttet rense op i gadekæret. Det var ikke uden en vis tilfredshed, at 1999 blev det første år siden han flyttede ind i Busenevej 2, hvor gadekæret oplevede et forår uden en bundvending.

 

busenevej-til-straedet_LRoedeHus

 

 

Som det kan ses på dette luftfoto fra 1980, har vandkvaliteten i gadekæret ikke altid været lige god.

 

 

Rød hestehov i blomst midt i april 2014

April 2014 – hvad er det der blomstrer her? Klik på billedet og få svaret, og brug ‘venstrepilen’ for at komme tilbage hertil.

For et par hundrede år siden lå landsbyens gadekær et helt andet sted, nemlig i det der i dag er baghaven til Busenevej 10 længere nede i landsbyen. Læs mere om Det gamle gadekær.

I gamle dag Møllebækken uhindret fra den nu genoprettede sø i Tørvelukket ned over markerne i en åben grøft uden at møde hverken pumpehus, opdæmning, sluser eller andre forhindringer.