Landsbyen med højdekurver m.m.

I forbindelse med Vordingborgs kommuneplan 2013 blev der udarbejdet dette kort med højdekurver hvor man kan se de enkelte grundes matrikelnumre og numre på husene.

Kortet kan forstørres ved at klikke flere gange