Marie Møller

skovstraede_MZachodnik

Marie Møller, født Zachodnik, som 80-årig i sommeren 2000 i sit hus i Stege

Marie Møller er – ligesom søsteren Anna Kataryna – født Zachodnik. Anna Kataryna blev gift Meyer og boede i Klintholm Havn.

Se fotoet af Anna Kataryna på nogenlunde samme alder som det ovenstående af Marie.

Læs om Maries barndom og hendes forældre Sofia og Johan Zachodnik.

I 1939 giftede Marie Zachodnik sig med Møller Johansens søn Karl Møller Johansen og boede i Skovstrædet 10 til 1947.

Læs mere om Karl og Marie Møller Johansen.

Hendes svigerfar Møller Johansen boede i Skovstrædet 1.

Ved folketællingen i 1940 blev følgende personer registreret (link til mikrofilmen ved 56) med oplysning om fødselsdato, stilling i husstanden og erhverv:

56 51 Karl Møller Johansen 3/1 1915 Husfader Landarbejder og Fabriksarb. Holm Saftstation 14/5 1939
57 Marie Regine Johansen 3/1 1920 Husmoder
58 Josef Zhakodnig 18/5 1918 Slægning Savværksarbejder

Som det ses kneb det med stavningen for den person der udfyldte skemaet, idet Josef Zachodnik var slægtning. Han var nemlig Maries storebror som man kan se af folketællingen fra 1930, hvor de begge stadig boede hjemme hos forældrene i Skovstrædet 11.

Når der om Karl står at han var fabriksarbejder på Holme Saftstation, så kan man se af folketællingen fra 1940 at flere fra Mandemarke havde fast arbejde på saftstationen. Den lå i Nyborre, hvor de høje grå kornsiloer i dag står. Her blev roerne udsat for den første forarbejdning, inden saften kom til Sukkerfabrikken i Stege. Læs også om den gang der var en robane under historien om Roebanen på Møn 1884-1935.