Billeder 2017 (NY)

Klik på billederne for at forstørre, og brug højre/venstrepil for at bladre

Atelier Mandemarke 1. juli-20. august

Den 1. juli åbnede ‘Atelier Mandemarke’ i Jørgen Bindesbølls hus på Busenevej 10. I de smukke omgivelser kunne man se billedvævning af Janna Lund, glaskunst af Kresten Fiori Bindesbøll, maleri af Bente Kjær Pedersen og smykker og skulpturer af Jørgen Bindesbøll. Udstillingen er åben fredag-søndag kl. 14-18 til den 20. august.

Midsommerfest 24. juni

Vi holdt fest i Birgitte S. J.’s dejlige have. Som det er tradition, var der buffet, sange, festtaler og bål. Et muntert indslag var en opvisning i hoftesving for herrer. I sin festtale opmuntrede Jørgen til, at mænd skal gøre noget for stadig at spille en vigtig rolle i et samfund præget af stærke kvinder. Og i disciplinen roterende hoftesving vil de altid kunne gøre sig gældende. Desværre var opvisningen så hurtigt overstået, at ingen nåede at tage et billede.

Stentur ved Møns Klint 1. april

Kig grundigt på disse to fotos – fra 15. marts og 1. april 2017 – kan du se der mangler noget på fotoet til højre? Klik evt. på fotos for at se dem forstørret.

Det lykkedes  os at få Sacha Bendix til at guide os på turen og hjælpe os med at navngive spændende fossiler (i kridtet altså). Og som om det ikke var held nok, sørgede Moder Natur for at arrangere et klinteskred lige før vi kom, så standen bugnede af skatte fra fortiden. På billedet ovenfor til højre er der skredet noget ned og ligger som en stor bunke for foden.

Besøg hos Birthe Jarlbæk – lørdag 25. februar

Birthe Jarlbæk startede på Den Kongelige Porcelænsfabrik som 16-årig, fordi hun – efter eget udsagn – var dum i skolen, men rigtig god til at tegne. Det blev til 25 år – i begyndelsen med en akkord på 50-60 muselmalede kopper om dagen. I dag er Birthe kunstner og bosat på Klintholm Havnevej, hvor vi besøgte hende og fik spændende historier fra hendes lange karriere som eminent dygtig blomstermaler.