Mandemarke

Du skal vælge en undermenu til dette punkt.


Her kan du gå på opdagelse og dykke ned i historiens gang i Danmarks måske flotteste beliggende landsby.

Til eftertanke og et lille smil kan du her læse beskrivelsen af Mandemark Landsby anno 1933 i aarbogen ”Turistforeningen for Danmark”:

Nede mod Syd i sognet ligger Landsbyen Mandemark.
Vil man forstå den gamle landsbystemning fra Tiden før Udskiftningen, giver Mandemark Stof maaske mere end nogen anden Landsby i Danmark. Kik ind i de gamle gaarde, hvor hønsene blunder i Middagssolen. Det er, som poesien kommer en i Møde derinde fra. Men alt er saa uendeligt faldefærdigt. Der er mange af Gaardene, som man neppe skulde tro kunde staa for en Storm. Her er gammel Bondesæd og Tankegang endnu sit stille liv.
 

I dag lever landsbyen et helt nyt liv i en helt ny tid.

Velkommen til Mandemarke

Se og hør historier fra en svunden tid ”up –loaded” til Klik

Se SLUTRAPPORT for projekt Mandemarke Grøn Plan (PDF-fil åbner i ny fane).