NYT på Mandemarke.dk (Nyt 01/2019)

Med ca. 360 undersider kan hjemmesiden Mandemarke.dk godt blive uoverskuelig. Til gengæld skulle der være stof til at opfylde næsten ethvert behov for information og oplysning.

Som en service for dem som interesserer sig for Mandemarke og Østmøn, følger nedenfor en oversigt over de senest tilkomne nye eller ændrede eller udvidede sider. Overskriften på siderne er – ligesom overskriften på denne side – i parentes markeret med NY eller Nyt efterfulgt af måned og årstal.

Siden om Glimt og Indtryk fra bylaugets aktiviteter bliver løbende opdateret, se Billeder 2018 (under menuen Aktuelt/Glimt og indtryk). Siderne om de enkelte huse eller gårdene udenfor landsbyen bliver lejlighedsvis opdateret eller udvidet, når der er anledning til det (de nævnes dog ikke altid på oversigten nedenfor). Da kortet over Mandemarkes huse kun omfatter selve landsbyen, er der under fanebladet ‘Mandemarke’ efter nøglen med kort over landsbyens huse tilføjet følgende: dels en husnøgle efter adresser og matrikelnumre, dels et kort over de udflyttede gårde m.v. (3. undermenu under fanebladet ‘Mandemarke’Mandemarkes udflyttede gårde).

Og så er der alle de nye sider om og med folketællingerne for Mandemarke, der ligger under fanebladet Studerekammer:

Desuden er der kommet nye eller udvidede sider om Mandemarkes udvandrere og indvandre, som ligger under fanebladet Historien.