NYE eller udvidede sider i 2016-2018 (Nyt 07/2018)

Med omkring 340 undersider kan hjemmesiden om Mandemarke godt blive uoverskuelig. Som en særlig service for dem som interesserer sig for indholdet af Mandemarke.dk, følger her en oversigt over de senest tilkomne nye eller ændrede eller udvidede sider. Disse sider er så i overskrifterne – ligesom denne side – i parentes markeret med NY eller Nyt efterfulgt af måned og årstal.

Siderne om de enkelte huse bliver lejlighedsvis opdateret eller udvidet, når der er anledning til det (senest Busenevej 4), ligesom der er kommet omtaler af næsten alle gårdene udenfor landsbyen. Siden om Glimt og Indtryk fra bylaugets aktiviteter bliver løbende opdateret, nu: Billeder 2018 (under menuen Aktuelt/Glimt og indtryk).

Da kortet over Mandemarkes huse kun omfatter selve landsbyen, er der også i 2018 kommet et kort over de udflyttede gårde og huse som ligger udenfor selve landsbyen, hvor man kan klikke på de enkelte gårde/huse og læse mere. Det er 3. undermenu under fanebladet Mandemarke: Mandemarkes udflyttede gårde.

Siden efteråret 2016 er følgende nye sider er kommet til (NY …) eller har fået væsentlige nye tilføjelser (Nyt …):

Og så er der alle de nye sider om og med folketællingerne for Mandemarke:

Desuden er der kommet nye eller udvidede sider om Mandemarkes udvandrere og indvandre.