NYE eller udvidede sider i 2016-2018 (Nyt 05/2018)

Med godt 335 undersider kan hjemmesiden her godt blive uoverskuelig. Som en særlig service for dem som interesserer sig for indholdet af denne hjemmeside, følger her en oversigt over de senest tilkomne nye eller væsentligt udvidede sider. Siderne er også i overskrifterne – ligesom denne side – i parentes markeret med NY eller Nyt efterfulgt af måned og årstal.

Siderne om de enkelte huse bliver lejlighedsvis opdateret eller udvidet, når der er anledning til det (senest bl.a. Strædet 5 og Skovstrædet 11). Ligeledes bliver siden om Glimt og Indtryk fra bylaugets aktiviteter løbende opdateret: Billeder 2017 (senest i december 2017).

Siden efteråret 2016 er følgende nye sider er kommet til (NY …) eller har fået væsentlige nye tilføjelser (Nyt …):

Og så er der alle de nye sider om og med folketællingerne for Mandemarke:

Desuden er der kommet nye eller udvidede sider om Mandemarkes udvandrere og indvandre.