NYE eller udvidede sider (Nyt 11/2018)

Med ca. 350 undersider kan hjemmesiden om Mandemarke godt blive uoverskuelig. Som en service for dem som interesserer sig for indholdet af Mandemarke.dk, følger her en oversigt over de senest tilkomne nye eller ændrede eller udvidede sider. Overskriften på siderne er – ligesom overskriften på denne side – i parentes markeret med NY eller Nyt efterfulgt af måned og årstal.

Siderne om de enkelte huse bliver lejlighedsvis opdateret eller udvidet, når der er anledning til det, ligesom der er kommet omtaler af næsten alle gårdene udenfor landsbyen. Siden om Glimt og Indtryk fra bylaugets aktiviteter bliver løbende opdateret, nu: Billeder 2018 (under menuen Aktuelt/Glimt og indtryk).

Da kortet over Mandemarkes huse kun omfatter selve landsbyen, er der lige efter menupunktet med kortet også kommet en husnøgle efter adresser og matrikelnumre, og i 2018 er der også kommet et kort over de udflyttede gårde m.v. som ligger udenfor selve landsbyen, hvor man kan prøve at klikke på de enkelte gårde og læse mere. (Det er 3. undermenu under fanebladet ‘Mandemarke’Mandemarkes udflyttede gårde).

Siden efteråret 2016 er følgende nye sider er kommet til (NY …) eller har fået nye tilføjelser (Nyt …) – de seneste nævnes først:

Og så er der alle de nye sider om og med folketællingerne for Mandemarke, der ligger under fanebladet Studerekammer:

Desuden er der kommet nye eller udvidede sider om Mandemarkes udvandrere og indvandre, som ligger under fanebladet Historien.