NYE eller udvidede sider i 2016-2017 (Nyt 12/2017)

Som en særlig service for dem som lejlighedsvis læser på denne hjemmeside, følger her en oversigt over nye eller væsentligt udvidede sider. De er også i overskrifterne – ligesom denne side – i parentes markeret med NY eller Nyt efterfulgt af måned og årstal. Siderne om de enkelte huse bliver lejlighedsvis opdateret eller udvidet når der er anledning til det. Ligeledes bliver siden om Glimt og Indtryk fra bylaugets aktiviteter løbende opdateret: Billeder 2017 (senest i december 2017.

Fra efteråret 2016 til december 2017 er følgende nye sider er kommet til (NY …) eller har fået væsentlige nye tilføjelser (Nyt …):

Og så er der alle de nye sider om og med folketællingerne for Mandemarke:

Desuden er der kommet nye eller udvidede sider om udvandrerne fra Mandemarke og indvandrerne til Mandemarke