NYE eller udvidede sider i 2016-2018 (Nyt 03/2018)

Som en særlig service for dem som lejlighedsvis læser på denne hjemmeside, følger her en oversigt over nye eller væsentligt udvidede sider. De er også i overskrifterne – ligesom denne side – i parentes markeret med NY eller Nyt efterfulgt af måned og årstal.

Siderne om de enkelte huse bliver lejlighedsvis opdateret eller udvidet når der er anledning til det (senest bl.a. Strædet 5 og Skovstrædet 11).

Ligeledes bliver siden om Glimt og Indtryk fra bylaugets aktiviteter løbende opdateret: Billeder 2017 (senest i december 2017).

Siden efteråret 2016 er følgende nye sider er kommet til (NY …) eller har fået væsentlige nye tilføjelser (Nyt …):

Og så er der alle de nye sider om og med folketællingerne for Mandemarke:

Desuden er der kommet nye eller udvidede sider om udvandrerne fra Mandemarke og indvandrerne til Mandemarke