NYT på Mandemarke.dk (Nyt 3/2019)

Med ca. 360 undersider kan hjemmesiden Mandemarke.dk godt blive uoverskuelig. Til gengæld skulle der være stof til at opfylde næsten ethvert behov for information og oplysning. (Der findes også en oversigt over alle siderne, hvis man vil søge efter noget bestemt).

Som en service for dem som interesserer sig for Mandemarke og Østmøn, følger nedenfor en oversigt over de senest tilkomne nye eller udvidede/ændrede sider. Overskriften på siderne er i parentes markeret med NY eller Nyt efterfulgt af måned og årstal – ligesom overskriften på denne side.

Siden om Glimt og Indtryk fra bylaugets aktiviteter bliver løbende opdateret, se Billeder 2019 (under menuen Aktuelt/Glimt og indtryk). Historierne om de enkelte huse eller gårdene udenfor landsbyen bliver lejlighedsvis opdateret eller udvidet, når der er anledning til det (nævnes dog ikke altid på oversigten nedenfor).

Da kortet over Mandemarkes huse kun omfatter selve landsbyen, er der under fanebladet ‘Mandemarke’ efter nøglen med kort over landsbyens huse tilføjet dels en husnøgle efter adresser og matrikelnumre, dels et kort over de udflyttede gårde m.v. (tredje undermenu under fanebladet ‘Mandemarke’Mandemarkes udflyttede gårde).

Og så er der alle de nye sider om og med folketællingerne for Mandemarke, der ligger under fanebladet StuderekammerFOLKETÆLLINGER for Mandemarke 1787-1940

Desuden er der kommet nye eller udvidede sider om Mandemarkes udvandrere og indvandre, som ligger under fanebladet Historien.