Kirkestien

straedet_Kirkesti1 landsbyen_Kirkesti2 landsbyen_Kirkesti3 landsbyen_Kirkesti4

Da Villy Larsen var barn i trediverne eksisterede Kirkestien stadig. Fra svinget i Strædet gik den forbi nummer 14 (som ses på øverste venstre billede) op på marken, hvor den løb på tværs hen til Hovvejen, hvorfra den fortsatte på toppen af et stendige vest om Gunildsbjerget ned til Klintholm Allé. Hvor man skulle gå et stykke op af alleen for igen at krydse tværs over den næste af godsets marker for at ende oppe ved kirken. Selvom stien eksisterede i Villys barndom kan han ikke huske at have set kirkegængere benytte den gamle sti. Det var måske derfor godsejerens til Klintholm senere fik lov til at sløjfe stien. Omend det ifølge Villys viden blev gjort mod en betingelse om, at Mandemarkes beboere fortsat havde lov til at krydse markerne ad den vante vej herunder hele vejen til Magleby Kirke. Villy mener at have hørt, at den ret skulle være tinglyst og dermed måske stadig gælde.

Det er nu nok ikke tilfældet, for Mandemarke Bylaug prøvede omkring 2000 – forgæves – at få genåbnet kirkestien. Se det af Niels Sandøe udarbejdede “Forslag til genåbning af Møllebækken og gamle stier med forbindelse til Mandemarke(Niels Sandøe er den som startede det omfattende arbejde med at samle oplysninger, billeder og historier om Mandemarke, som danner grundlag for den nuværende hjemmeside). Der foreligger dog ingen oplysninger om hvad der skete med forslaget, men det vil ikke være overraskende hvis Godsejeren har modsat sig retableringen af kirkestien hen over godsets marker.

På skitsen nedenfor (der også er brugt i anden sammenhæng) er der med brunt markeret gamle stier som siden er nedlagt, dels Kirkestien syd om Mandemarke, dels stien fra Skovstrædet hvor man går op i bakkerne og rundt langs marken op til bakkerne tilbage til Busenevej.