FT 1801 (ældre version)

OBS: Dette er en ældre version

Du kan skifte til den nye version ved at følge dette link: Folketælling 1801

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Mannemarche begynder her (klik for at forstørre)

Til venstre kan du se hvordan skemaerne så ud ved folketællingen den 1. februar 1801 så ud (klik evt. for at forstørre).

Du kan åbne Rigsarkivets liste af mikrofilm for ‘Mandemarche’ på en ny fane og bladre ved at klikke HER. Mandemarke ligger på mikrofilm 12-18 – hvor man kan se, at det ikke altid er let at tyde den gamle håndskrift!

Heldigvis er der andre der har gjort arbejdet, og listen  nedenfor er genereret ud fra hjemmesiden Danish Family Search. (Sidens direkte link Mandemarke 1801 viser de 213 personer sorteret alfabetisk efter fornavn og er ikke opdelt i familier/husstande som nedenfor. Ellers skal du vælge hele sognet og så bladre frem til nr. 331. Du kan også vælge andre stednavne i sognet).

Ud af hele Magleby Sogns 988 beboere i 1801 hørte de 213 altså til Mandemarke. De fordelte sig på 46 familier (personer under samme familienummer – kolonne 2 – hørte til samme husstand). Gennemsnitsalderen i Mandemarke var i øvrigt 29,7 år!

Bemærk at i 18 ud af de 46 familier er mandens erhverv ‘Gaardfæster’, dvs. at de var fæstebønder. I 5 familier var manden ‘Huusmand med Jord’ og i 8 familier ‘Huusmand uden Jord’. Så var der nogen som var ‘Indsider’ eller ‘Inderste’, som er  en husmand og landarbejder, eller mere præcist: en person af landalmuen som bor til leje og har sin egen husstand (Ordbog over det Danske Sprog). I 1801 ejedes hele landsbyen af Klintholm Gods.

Når der mange steder står ‘Husbonde‘, har det dog ikke noget med ‘bonde’ at gøre. Som det bliver forklaret i Ordbog over Det Danske Sprog (fra 1700-1950): mand, som er bosiddende (bofast), har bolig (i eget hus ell. m. egen husholdning); fast bosat, selvstændig mand; nu altid m. tydelig forestilling om, at vedkommende staar i spidsen for en husstand. Husbond maa refse sine Børn og Tyende med Kæp, eller Vond. DL.6–5–5! 

Klik for at forstørre

Vi ved desværre ikke hvor gårdene har ligget i landsbyen – her umiddelbart før udskiftningen og ophævelsen af det gamle landsbyfællesskab – før de blev revet ned og genopført ude i landskabet, men det er formentlig på mange af de tomme huller i landsbyen i dag.

Hvis man ser på udsnittet af Mandemarke på det gamle kort fra 1798, kan man i alt fald se nogle af de gårde det drejede sig om, hvis bygninger senere er blevet overstreget.

Der var dog 2 gårde som ikke blev flyttet ud, og de forblev i landsbyen i henholdsvis det sydøstlige hjørne som Busenevej 19, og det sydvestlige hjørne som Busenevej 20. Beboerne af disse har det været muligt at identificere nedenfor, nemlig den 1ste og den 9de familie! Derudover er der indsat forslag til hvilke gårde familierne er flyttet ud på, bl.a. ud fra en liste på 1798-kortet som senere er tilføjet.

Når der på listen nedenfor er indsat oplysning om formodet adresse og matrikelnr., skal man altså være opmærksom på at udskiftningen, hvor de fleste gårde blev flyttet ud i landskabet, fandt sted i årene umiddelbart efter denne folketælling, hvorfor gårdene ved folketællingen endnu har ligget i landsbyen og ikke på de senere tildelte matrikelnumre.

På kortet fra 1798 kan man se, at der langs vejen mod Busene op mod bakkerne var afsat små jordlodder til navngivne beboere i landsbyen (klik HER for at se et kortudsnit). På baggrund heraf og de anvendte numre for matriklerne er der genfundet flere beboere på listen nedenfor, hvis ny husadresser er bragt i forslag.

Bemærk også den gamle navneskik som fortsatte langt op i 1800-tallet: De gifte kvinder har ikke taget deres mands efternavn, for de har alle efternavn efter deres egen fars fornavn – med tilføjelsen ‘datter’. Drengene gjorde det samme, bare med tilføjelsen ’sen’. Således hed alle Lars Hansens sønner Larsen, mens hans døtre hed Larsdatter! Hvorvidt den gamle håndskrift er læst rigtigt, og ‘Lars søn’ den gang blev taget bogstaveligt og skrevet ‘Larssen’ (eller Jenssen, Hanssen osv.) således som de i første omgang var afskrevet, er ikke til at vide. Men for at gøre det lettere at søge efter navne er alle dobbelt-s’erne i den oprindelige afskrift blevet fjernet, så man kan søge efter ‘Peder Nielsen’ og finde ham der oprindeligt måske har været kaldt ‘Peder Nielssen’. Ved folketællingen i 1787 stavede man ikke navnene med dobbelt-s, bortset lige fra fra Jessen!

Husk at hvis du vil søge efter noget bestemt her på siden, skal du bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F  (Læs om søgning direkte på den åbne side eller generelt om søgning her på hjemmesiden).

Der er indsat links til de originale skemaer ud for den førstnævnte person på hvert skema i kolonnen med familienr. Der også er henvisninger til personerne ved andre folketællinger. Enkelte steder er der også indsat links til den store stamtræsside Geni.com, hvor man kan se alt om deres familierelation m.v.

Nr. Fam. nr. Navn (+ evt. adresse) Alder Født   Husstands stilling Erhverv
    Busenevej 19   matr. 4          
331 1ste familie Jørgen Hemmingsen (link til historien om ham) 36 1765 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
332 1ste familie Ane Jørgensdatter 31 1770 Gift 1. gang hans Kone  
333 1ste familie Hemming Johansen 82 1719 Enkemand Husbondens Fader [Jørgen Hemmingsen]  
334 1ste familie Ane Nielsdatter 23 1778 Ugift Tjenestefolk  
335 1ste familie Friderich Hemmingsen 16 1785 Ugift Tjenestefolk  
    et Huus: matr. 43 iflg. hartkornsp. matr. 43 mellem Busenevej 26-28          
336 2den familie Peder Nielsen [FT1834:246] 36 1765 Gift 1. gang Mand Huusmand uden jord
337 2den familie Sidse Nielsdatter 30 1771 Gift 1. gang hans Kone  
338 2den familie Cathrine Pedersdatter [FT1834:241] 5 1796 Ugift deres børn  
339 2den familie Niels Pedersen 3 1798 Ugift deres børn  
340 2den familie Mette Hansdatter 63 1738 Enke Mandens Moder [Peder Nielssen]  Inderste
    ??          
341 3die familie Peder Rasmusen 51 1750 Gift 1. gang Mand Huusmand med jord
342 3die familie Sidse Olsdatter 49 1752 Gift 1. gang hans Kone  
343 3die familie Rasmus Pedersen 9 1792 Ugift deres Søn  
    => Skansevej 1          
344 4de familie Hemming Pedersen [Hemming Christian Pedersen f. 11/4 1757, d. 2/11 1843, jfr. Geni.com + Famrolf] 45 1756 Gift 1. gang Husbonde [FT1787:297, FT1801:344, FT1834:61, FT1840:1113 Gaardfæster [se Geni.com: Hemming Christian Pedersen]
345 4de familie Ane Marie Jacobsdatter (Anna Marie Jacobsdatter på Geni + famrolf) 56 1745 Gift 2. gang hans Kone  (hendes 2. ægteskab – gift 1. gang med Jørgen Laursen) [Anna Marie‘s far, farfar og hans far Niels Hansen Frimand 1623-1700 var alle fra Mandemarke]
346 4de familie Jacob Jørgensen 27 1774 Ugift hendes børn [med Jørgen Laursen]  
347 4de familie Lars Jørgensen 24 1777 Ugift hendes børn [med Jørgen Laursen]  
348 4de familie Ane Hemmingsdatter [Ane Sophie Hemmingsdtter f. i Mandm. 24/6 1787, d. i Mandem. 29/5 1832 +famrolf] 14 1787 Ugift deres børn  
349 4de familie Kierstine Hemmingsdatter [Kirstine Margrethe Hemmingsdatter f. 17/11 1790, d. 26/2 1824+famrolf] 11 17/11 1790 Ugift deres børn  
    => Gurkebakken 7 matr. 13          
350 5te familie Anders Jacobsen 45 1756 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
351 5te familie Bodil Hansdatter 50 1751 Gift 1. gang hans Kone  
352 5te familie Hans Andersen 15 1786 Ugift deres børn  
353 5te familie Jacob Andersen 11 1790 Ugift deres børn  
354 5te familie Mette Rasmusdatter 15 1786 Ugift Tjenestepige  
    => matr. 8  Kraneledvej 14          
355 6te familie Lars Hansen [Hanssen] 45 1756 Gift 2. gang Husbonde Gaardfæster (hans 2. ægteskab)
356 6te familie Malene Michaelsdatter  (stamtræ på Geni.com) [FT:1787:355 FT1801:356 ff 35 1766 Gift 1. gang hans Kone  
357 6te familie Karen Larsdatter 9 1792 Ugift deres børn  
358 6te familie Hans Larsen 7 1794 Ugift deres børn  
359 6te familie Lars Larsen 2 1799 Ugift deres børn  
360 6te familie Ane Marie Larsdatter 67 1734 Enke Konens Moder [Malene Michaelsdatter]  
    => matr. 16 Kraneledvej 35          
361 7de familie Peder Hansen (Gamle Peder Hansen) 59 1742 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
362 7de familie Maren Hemmingsdatter 59 1742 Gift 1. gang hans Kone  
363 7de familie Hemming Pedersen 30 1771 Ugift deres børn Landsoldat
364 7de familie Sophie Pedersdatter 24 1777 Ugift deres børn  
365 7de familie Ane Pedersdatter 22 1779 Ugift deres børn  
366 7de familie Lars Pedersen [f. Mandem. 1787, d. Mandem. 27/2 1854, jfr. famrolf] 17 1784 Ugift deres børn FT1787:311, FT1801:366, FT1834:50, FT1840:1092, FT1845:316, FT1850:34  
    => matr. 11  Båndhøjvej 1           
367 8de familie Lars Pedersen (link til Geni.com) 50 1751 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
368 8de familie Kirsten Christensdatter (Kiersten?) 43 1758 Gift 1. gang hans Kone  
369 8de familie Christian Larsen 20 1781 Ugift deres børn  
370 8de familie Peder Larsen 19 1782 Ugift deres børn  
371 8de familie Niels Larsen 16 1785 Ugift deres børn  
372 8de familie Karen Larsdatter 7 1794 Ugift deres børn  
373 8de familie Ellen Jensdatter 40 1761 Ugift Tjenestepige  
    Busenevej 20  matr. 3 (=1834, men smh 535!)          
374 9de familie Jens Hansen (link til historien om ham) 50 1751 Gift 1. gang Husbonde (Gaardfæster?)
375 9de familie Birte Gregoriesdatter 51 1750 Gift 1. gang hans Kone  
376 9de familie Hans Jensen 14 1787 Ugift deres børn  
377 9de familie Peder Jensen 9 1792 Ugift deres børn  
378 9de familie Ane Jensdatter 16 1785 Ugift deres børn  
    ??          
379 10de familie Hans Rasmusen 60 1741 Gift 3. gang Husbonde Gaardfæster
380 10de familie Maren Pedersdatter 27 1774 Gift 1. gang Hans Kone (må være 2. ægteskab, jfr. alder)  
381 10de familie Rasmus Hansen 24 1777 Ugift hans barn (må være af tidl. ægteskab) Landsoldat
382 10de familie Peder Hansen 23 1778 Ugift hans barn (må være af tidl. ægteskab)  
383 10de familie Hans Hansen 13 1788 Ugift hans barn (må være af tidl. ægteskab)  
384 10de familie Hemming Hansen 9 1792 Ugift hans barn  
385 10de familie Kirsten Hansdatter 11 1790 Ugift hans barn  
386 10de familie Kierstine Hansdatter 5 1796 Ugift deres børn [Hans Rasmussen og Maren Pedersdatter]  
387 10de familie Lars Hansen 3 1798 Ugift deres børn [Hans Rasmussen og Maren Pedersdatter]  
388 10de familie Ane Nielsdatter 34 1767 Ugift Tienestepige  
    Skovstrædet 6 – matr. 19         Fors.prot. 1806: matr. 4=Busenevej 20
389 11te familie Jens Nielsen [Jens Nielsen Frimand d. 27/6 1830] 42 1759 Gift 2. gang Husbonde (fik i alt 12 børn!) Gaardfæster (1. kone: Kirsten Michaelsdatter [??FT1787:403 væver FT1801:442??]
390 11te familie Maren Knudsdatter 24 1777 Gift 1. gang hans Kone  
391 11te familie Niels Jensen [Niels Jensen Frimand d. 17/12 1868] 9 1792 Ugift hans børn  
392 11te familie Bodil Jensdatter [Bodil Jensdatter Frimand d. 25/1 1867 i Busene el. Busemarke] 6 1795 Ugift hans børn  
393 11te familie Karen Jensdatter 2 1799 Ugift deres børn  
394 11te familie Kirsten Jensdatter (Kirsten Jensdatter Frimand) 1 1800 Ugift deres børn  
395 11te familie Ane Johansdatter 23 1778 Ugift Tjenestepige  
    => fmtl. Kraneledvej 12          
396 12te familie Christen Christensen 64 1737 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
397 12te familie Maren Davidsdatter 63 1738 Gift 1. gang hans Kone  
398 12te familie Ane Christensdatter) [FT 1787:253, 1801:398, 1834:97, 1840:1144, 1845:245] 26 1775 Ugift deres børn  
399 12te familie Marie Christensdatter 23 1778 Ugift deres børn  
400 12te familie Jens Hansen [FT1834:179 FT1840:976 FT1845:190 FT1850:212] 23 1778 Ugift Tjenestekarl  
    => matr. 12  Busenevej 36          
401 13de familie Peder Hansen (Unge Peder Hansen) 40 1761 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
402 13de familie Ane Rasmusdatter 27 1774 Gift 1. gang hans Kone  
403 13de familie Ane Pedersdatter 9 1792 Ugift deres børn  
404 13de familie Hans Pedersen 5 1796 Ugift deres børn  
405 13de familie Lars Pedersen 32 1769 Ugift Tjenestefolk  
406 13de familie Ane Johansdatter 20 1781 Ugift Tjenestefolk  
407 13de familie Mette Mortensdatter [FT1787:341, FT1801:407] 60 1741 Enke Konens Moder [Ane Rasmusdatters far: Rasmus Hansen]  
    evt. Busenevej 16 (senere nedrevet hus) matr. 24          
408 14de familie Svend Hansen [FT1845:149 FT1840:992 FT1834:197 FT1801:408 FT1787:289] 34 1767 Gift 1. gang Mand Huusmand med Jord
409 14de familie Ane Friderichsdatter 47 1754 Gift 1. gang hans Kone  
    Hvilken gård ??       Matr. 15 iflg. Jordebog 1769?  
410 15de familie Peder Poulsen [FT1787:329 Peder Povelsen] 62 1739 Gift 1. gang Husbonde [døbt 27/2 1740, begravet 17/7 1806 iflg. famrolf] Gaardfæster
411 15de familie Karen Larsdatter 70 1731 Gift 1. gang hans Kone  
412 15de familie Dorthe Pedersdatter [FT1787:333] 24 1777 Ugift deres datter  
413 15de familie Hans Jørgensen 29 1772 Gift Tjenestekarl Soldat
414 15de familie Magrete Pedersdatter 29 1772 Gift hans Kone  
    Busenevej 14 – matr. 29??          
415 16de familie Jens Pedersen [FT1801:415 FT1834:210 FT1840:1011 FT1845:154 32 1769 Gift 1. gang Mand Skoemager
416 16de familie Mette Larsdatter 42 1759 Gift 1. gang hans Kone  
417 16de familie Lars Jensen 7 1794 Ugift deres Søn  
418 16de familie Peder Nielsen [FT1787:390 FT1801:418] 78 1723 Gift 1. gang Mandens Fader [Jens Pedersen] Indsider
419 16de familie Maren Rasmusdatter [FT1787:391 FT1801:419] 67 1734 Gift 1. gang hans Kone  
    => Matr. 9 – Senere nedlagt gård syd for matr. 8          
420 17de familie Lars Christensen 36 1765 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
421 17de familie Sidse Olsdatter [FT1801:421 FT1834:77] 33 1768 Gift 1. gang hans Kone  
422 17de familie Bodil Larsdatter 5 1796 Ugift deres børn  
423 17de familie Ane Larsdatter 3 1798 Ugift deres børn  
424 17de familie Ole Hansen 13 1788 Ugift Tjenestefolk  
425 17de familie Ane Larsdatter 12 1789 Ugift Tjenestefolk  
    ??          
426 18de familie Hans Rasmusen 61 1740 Gift 2. gang Mand Hjulmand med Huus og jord (hans 2. ægteskab
427 18de familie Magrete Hansdatter 51 1750 Gift 1. gang Hans Kone  
    ??          
428 19de familie Heming Jensen (Hemming Jensen?) 67 1734 Gift 4. gang Mand Indsider
429 19de familie Ane Jørgensdatter 55 1746 Gift 1. gang hans Kone  
430 19de familie Marie Hemmingsdatter 15 1786 Ugift deres datter  
    matr. 3: Busenevej 19 matr. 6:  Rakkerbanken 1 matr. 5: Rakkerbanken 3         (OBS: RH på matr. 4, 5 og 6!)
431 20de familie Rasmus Hanssen (Rasmus Hansen) 44 1757 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
432 20de familie Lisbeth Jørgensdatter 51 1750 Gift 1. gang hans Kone  (FT1787-fam 8)
433 20de familie Kirsten Rasmusdatter 7 1794 Ugift deres børn  
434 20de familie Hans Rasmusen 5 1796 Ugift deres børn  
435 20de familie Jens Pedersen 11 1790 Ugift Tjenestefolk  
436 20de familie Kierstine Andersdatter 12 1789 Ugift Tjenestefolk  
    ?? Senere på Rakkerbanken 1?? (jfr. hartkornsprotokol) – NÆPPE!!          
437 21de familie Rasmus Hanssen (Rasmus Hansen Skrædder) 31 1770 Gift 1. gang Mand Skræder
438 21de familie Ane Pedersdatter 28 1773 Gift 1. gang hans Kone  
439 21de familie Bodil Rasmusdatter 4 1797 Ugift deres barn  
440 21de familie Ane Rasmusdatter [FT1801:440, FT1834:191, FT1840:985, FT1845:182 FT1850:195 FT1860:185, død 12/6 1868 som 69-årig enke ifl. kirkebog] 3 1798 Ugift deres barn  
441 21de familie Karen Rasmusdatter 62 1739 Enke hendes Moder [Ane Pedersdatter]  
    næppe matr. 26 – se 389          
442 22de familie Jens Nielsen [obs: der er 2 JN næsten jævnaldrende, jfr. 389] 40 1761 Gift 1. gang Mand Væver og Husmand [FT1787:403 væver FT1801:442 og hans enke?? FT1834:120]
443 22de familie Ane Hansdatter 33 1768 Gift 1. gang hans Kone  
444 22de familie Marie Jensdatter 7 1794 Ugift deres børn  
445 22de familie Hans Jensen 3 1798 Ugift deres børn  
    Busenevej 24          
446 23de familie Johan Antonsen 48 1753 Gift 1. gang Mand Smed
447 23de familie Kirsten Pedersdatter 46 1755 Gift 1. gang hans Kone  
448 23de familie Maren Johansdatter 9 1792 Ugift deres børn  
449 23de familie Kirsten Johansdatter 6 1795 Ugift deres børn  
450 23de familie Marthe Johansdatter 3 1798 Ugift deres børn  
451 23de familie Peder Larsen 79 1722 Enkemand Konens Fader Indsider
    Strædet 9 – matr. 34 ? el. nr. 489!          
452 24de familie Rasmus Nielsen 28 1773 Gift 1. gang Mand Væver
453 24de familie Karen Henrichsdatter 61 1740 Gift 2. gang hans Kone (hendes 2. ægteskab)
    ??          
454 25de familie Peder Hansen 52 1749 Gift 1. gang Mand Væver
455 25de familie Mette Jensdatter 59 1742 Gift 1. gang hans Kone  
456 25de familie Karen Pedersdatter 24 1777 Ugift deres datter  
    Skansevej 2  matr. 10 (opf. 1774 iflg. BBR)         (bygn. opf. 1774)
457 26de familie Peder Jørgensen 33 1768 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
458 26de familie Kirsten Jørgensdatter 28 1773 Gift 1. gang hans Kone  
459 26de familie Hans Jørgensen 24 1777 Ugift Tjenestefolk  
460 26de familie Maren Nielsdatter 19 1782 Ugift Tjenestefolk  
461 26de familie Jacob Pedersen 16 1785 Ugift Tjenestefolk  
    matr. 21? (men hvor?)          
462 27de familie Peder Mortensen 41 1760 Gift 1. gang Mand Huusmand uden Jord
463 27de familie Maren Olsdatter [fmtl. f. Stubberup 1761, d. Mandemark 20/1 1831, iflg. famrolf] 40 1761 Gift 1. gang hans Kone  
464 27de familie Ane Pedersdatter 9 1792 Ugift deres børn  
465 27de familie Morten Pedersen 5 1796 Ugift deres børn  
466 27de familie Sidse Pedersdatter 3 1798 Ugift deres børn  
467 27de familie Hemming Pedersen 1 1800 Ugift deres børn  
    fmtl. matr. 20 Busenevej 15          
468 28de familie Peder Jacobsen 61 1740 Gift 2. gang Mand Huusmand med Jord og Væver (hans 2. ægteskab)
469 28de familie Ellen Hansdatter 34 1767 Gift 1. gang hans Kone  
470 28de familie Karen Pedersdatter 13 1788 Ugift deres børn  
471 28de familie Henrich Pedersen 9 1792 Ugift deres børn  
472 28de familie Hans Pedersen 4 1797 Ugift deres børn  
473 28de familie Peder Pedersen 1 1800 Ugift deres børn [bliver senere væver FT1834:222 FT1840:1053 FT1845:71 FT1850:124 FT1860:142]
    Busenevej 12 ?          
474 29de familie Ludvig Hansen 33 1768 Gift 1. gang Mand Huusmand med Jord og Væver
475 29de familie Ane Pedersdatter 30 1771 Gift 1. gang hans Kone  
476 29de familie Hans Ludvigsen 4 1797 Ugift deres Søn  
477 29de familie Maren Sørensdatter 78 1723 Enke Konens Moder [Ane Pedersdatter]  
    ??          
478 30te familie Christian Pedersen 67 1734 Enkemand Mand Huusmand uden Jord
479 30te familie Hemming Larsen 31 1770 Gift 1. gang Mand Indsider Væver
480 30te familie Ellen Christiansdatter 24 1777 Gift 1. gang hans Kone  
    ??          
481 31te familie Abraham Isachsen 48 1753 Gift 1. gang Mand Skoemager Indsider
482 31te familie Maren Sørensdatter 38 1763 Gift 1. gang hans Kone  
    Strædet 3 – matr. 31 ?          
483 32te familie Rasmus Pedersen 34 1767 Gift 1. gang Mand Huusmand uden Jord
484 32te familie Gunnil Carlsdatter 30 1771 Gift 1. gang hans Kone  
485 32te familie Kirstine Rasmusdatter 4 1797 Ugift deres børn  
486 32te familie Peder Rasmusen 2 1799 Ugift deres børn  
    ??          
487 33te familie Hans Jørgensen 58 1743 Gift 2. gang Mand Indsider (hans 2. ægteskab)
488 33te familie Bodil Jacobsdatter 62 1739 Gift 1. gang hans Kone  
    Strædet 9 – matr. 34 ? el. nr. 452!          
489 34te familie Rasmus Nielsen 36 1765 Gift 1. gang Mand Huusmand uden Jord
490 34te familie Ingeborre Hansdatter [Ingeborg Hansdatter f. Sømarke 1760, d. Mandem. 13/1 1831, iflg. famrolf] 41 1760 Gift 1. gang hans Kone  
491 34te familie Hemming Rasmusen 2 1799 Ugift deres Søn  
    ??          
492 35te familie Casper Hansen 65 1736 Gift 1. gang Mand Indsider
493 35te familie Ane Olsdatter 82 1719 Gift 2. gang hans Kone  (hendes 2. ægteskab)
494 35te familie Karen Pedersdatter 42 1759 Ugift hendes datter [Ane Olsdatter]  
    fmtl.  Skovstrædet 7 – matr. 39 (næppe Rakkerbanken 3)       FT1787:340 Rasmus Hansen  
495 36te familie Christian Friderichsen (Evt CF Seje) [f. 1754 Mandemark, døbt 21/4 1757, død Mandemark 9/2 1823] 47 1754 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
496 36te familie Kirsten Pedersdatter 47 1754 Gift 1. gang hans Kone  
497 36te familie Peder Christiansen 11 1790 Ugift deres børn  
498 36te familie Maren Christiansdatter 8 1793 Ugift deres børn  
499 36te familie Friderich Christiansen 6 1795 Ugift deres børn  
500 36te familie Hemming Christiansen 4 1797 Ugift deres børn  
501 36te familie Jeppe Jensen 70 1731 Enkemand Mandens Stifader [Christian Friderichsen] Inderste
502 36te familie Christian Hansen 18 1783 Ugift Tjenestedreng  
    ??          
503 37te familie Rasmus Jensen 62 1739 Gift 1. gang Mand Indsider
504 37te familie Kirsten Mortensdatter 51 1750 Gift 1. gang hans Kone  
    => Skansevej 3 matr. 18          
505 38te familie Niels Hansen 49 1752 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
506 38te familie Kirsten Hansdatter 50 1751 Gift 1. gang hans Kone  
507 38te familie Kirstine Nielsdatter 21 1780 Ugift deres børn  
508 38te familie Karen Nielsdatter 16 1785 Ugift deres børn  
509 38te familie Kirsten Nielsdatter 8 1793 Ugift deres børn  
510 38te familie Lars Pedersen 8 1793 Ugift Tjenestedreng  
    ??          
511 39te familie Lars Pedersen 29 1772 Gift 1. gang Mand Indsider
512 39te familie Maren Nielsdatter 25 1776 Gift 1. gang hans Kone  
    Busenevej 8          
513 40de familie Jørgen Jensen 50 1751 Gift 1. gang Mand Huusmand uden Jord
514 40de familie Maren Jensdatter 38 1763 Gift 1. gang hans Kone  
515 40de familie Johanne Jørgensdatter 9 1792 Ugift deres datter  
    matr. 35? matr. 20?          
516 41de familie Jens Hansen 63 1738 Gift 1. gang Mand (hans 1. ægteskab) Huusmand uden Jord
517 41de familie Catrine Hansdatter 80 1721 Gift 2. gang hans Kone (hendes 2. ægteskab)
    Busenevej 18 – matr. 23??          
518 42de familie Hans Jensen 38 1763 Gift 1. gang Mand Indsider
519 42de familie Ane Hansdatter 29 1772 Gift 1. gang hans Kone  
520 42de familie Jørgen Hansen 6 1795 Ugift  deres børn  
521 42de familie Karen Hansdatter 4 1797 Ugift deres børm  
522 42de familie Kirsten Hansdatter 2 1799 Ugift deres børn  
    Skovstrædet 11? (=matr. 38 på gammelt kort)          
523 43de familie Hemming Friderichsen 46 1755 Gift 2. gang Mand Huusmand uden Jord (hans 2. ægteskab)
524 43de familie Karen Nielsdatter 40 1761 Gift 1. gang hans Kone  
525 43de familie Kirsten Hemmingsdatter 11 1790 Ugift hans børn [Hemming Friderichsen]  
526 43de familie Kirstine Hemmingsdatter 6 1795 Ugift hans børn [Hemming Friderichsen]  
527 43de familie Karen Hemmingsdatter 3 1798 Ugift hendes datter [Karen Nielsdatter]  
    ?=> Skansevej 2?          
528 44de familie Friderich Holgersen 45 1756 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
529 44de familie Maren Larsdatter 38 1763 Gift 1. gang hans Kone  
530 44de familie Karen Friderichsdatter 11 1790 Ugift deres børn  
531 44de familie Johan Friderichsen 9 1792 Ugift deres børn  
532 44de familie Holger Friderichsen 6 1795 Ugift deres børn  
533 44de familie Ditlof Friderichsen 4 1797 Ugift deres børn  
534 44de familie Peder Larsen 32 1769 Ugift Tjenestekarl  
    Iflg. fors.prot. 1800-38: matr. 3 = Busenevej 20 (smh 374!)          
535 45de familie Rasmus Jørgensen 51 1750 Gift 1. gang Husbonde Gaardfæster
536 45de familie Lisbeth Jacobsdatter [fmtl. d. 23/3 1821 i Mandemark, famrolf] 48 1753 Gift 1. gang hans Kone  
537 45de familie Catrine Rasmusdatter 21 1780 Ugift deres børn  
538 45de familie Sidse Rasmusdatter [døbt 6/6 1783, død Busene 12/4 1861] 18 1783 Ugift deres børn  
539 45de familie Jens Hansen 15 1786 Ugift Tjenestedreng  
    Skovstrædet 2 – Den gamle skole          
540 46de familie Christen Kibsgaard 52 1749 Enkemand Husbonde Skolelærer og kirkesanger
541 46de familie Marie Kibsgaard 15 1786  Ugift hans datter  
542 46de familie Peder Kibsgaard 18 1783 Ugift hans Søn Søefarende
543 46de familie Ingeborg Hemmingsdatter 15 1786 Ugift Tjenestepige