Møde med naturstyrelsen lørdag 14. marts 2020 – ER AFLYST!!

TØRVELUKKE OG SKOVEN OMKRING OS.

LØRDAG D. 14. MARTS kl. 12.00

Naturskovfoged, Ida Olsen Marquardtsen fra Naturstyrelsen, kommer og bruger et par timer med os.

Vi skal mødes og tale om Tørvelukke og naturplejen af området i fremtiden. Hvordan bylauget og Naturstyrelsen skal samarbejde i fremtiden omkring pasningen af området, hvordan deler vi ansvaret for at holde området, som vi ønsker.

Ida vil fortælle om naturpleje nu og i fremtiden, både af Tørvelukke, men også om skoven omkring os.

Vi mødes hos Søren og Mette på Kraneledvej 14 kl. 12.

Efter oplægget kører vi op til Tørvelukke og ser på området sammen med Ida.

Praktisk.

Medbring stol og hvis nogen vil bage en kage, så vil vi sørge for kaffe, the og vand.

Vi håber at mange af jer har mulighed for at komme.

Meld gerne tilbage til Mette hvor mange I kommer.

Sms 28915525  el. mettefolmerjensen@gmail.com

Kærlig hilsen  Søren og Mette