BREAKING NEWS: Royalt statsbesøg i Tandil marts. 2019

Læs nu i stedet den opdaterede historie “FRA MØN TIL ARGENTINA“!


Dronning Margrethe rejser med kronprins Frederik på statsbesøg til Argentina den 18.-20. marts 2019. Det bliver dronningens første statsbesøg i Argentina. (Se dog senere tilføjelse nederst på siden).

Man kan spørge sig selv: Hvorfor skal det dog omtales her på Mandemarkes hjemmeside? Svaret fremgår af den officielle meddelelse om besøget iflg. Politiken den 19. januar 2019:

Turen afsluttes den 20. marts som et officielt besøg i trekantsområdet ved Tandil, Necochea og Tres Arroyos med fokus på de særlige forbindelser, der er mellem Danmark og Argentina omkring den danske udvandring til det sydamerikanske land i 1800-tallet og 1900-tallet.

Der var nemlig især mange fra Magleby Sogn som udvandrede fra 1860’erne og frem og rejste til Tandil. Det kan du læse  mere om i de sidste nye historier på hjemmesiden her, som er blevet skrevet helt uden kendskab til kongehusets planer! Mange mønboere rejste til Tandil, som ligger et par hundrede kilometer syd for Buenos Aires, og der blev nærmest grundlagt en hel dansk koloni i Tandil med dansk kirke, skole, sygekasse, apotek m.v. (se postkortet til sidst).

Som man kan læse i en gammel bog:

I 1876 var der henved et Par Tusind Mennesker i Tandil, som var danske eller født af danske Forældre. Af de indvandrede var ca. 100 fra Møen, deraf alene 70 fra Magleby Sogn, det østligste paa Øen. 15 var fra Lolland, 11 fra Sjælland, 1 fra Falster, 1 fra Fyn og 5 fra Jylland. Møen udgjorde befolkningsmæssigt et stort Fastland, og spydige Jyder paastod senere, at Mønboerne lærte deres Børn, at Danmark bestod af Møen med omliggende Øer. Ligeledes fortaltes der, at da en nyankommen med Selvfølelse i stemmen meddelte, at han var fra Jylland, svarede en Mønbo: “Ja, jeg kan jo nok høre, at du er ingen Dansker, men du kan da gøre dig forstaaelig!”

Således rejste Lars Pedersen, som var skrædder i Mandemarke, til Tandil i 1865 med kone og 4 børn. Ved ankomsten tilføjede han først Mandemark til sit navn og kaldte sig ‘Lars Pedersen Mandemark’. Senere blev han kendt i Tandil som ‘Pedro Mandemark’.

Lars Hemmingsen var fæstebonde på en gård skråt overfor Magleby Kirke og havde 10 børn, hvor mange af dem også udvandrede til Tandil. Flere af dem sejlede i øvrigt fra Hamburg til Buenos Aires sammen med Lars Pedersen og hans familie.

Historierne om Lars Hemmingsen og hans familie og ‘Pedro Mandemark’ (link åbner dem på ny fane) ligger på hjemmesiden under Den gamle landsby / Personer.

En dansk skolelærer i Tandil, Lars Bækhøj, skrev i Aarskrift fra 1910 for ‘Dansk Skoleforening i Argentina’ om de danske nybyggere i Tandil fra 1860’erne og frem. Et uddrag af hans artikel om “Fra Møn til Argentina” ligger på hjemmesiden under Historien / Udvandrere og indvandrere. Mange af de nævnte personer omtales også i de to andre historier om  ‘Pedro Mandemark’ og ‘Lars Hemmingsen og hans familie’.

Postkort fra ‘Pedro C. Jensen’ med foto af FARMACIA DANEMARCA i Tandil

 

Prinsesse Benedikte i Tandil i 1964

 

Senere tilføjelse:

I 1964 var prisesse Benedikte i Tandil, og nogen tid efter besøgte Margrethe som tronfølger også Tandil. Så det er ikke hendes første besøg i Tandil, men første gang hun kommer der på statsbesøg.

Se også Kongehusets hjemmeside om besøget.