Folketælling 1930

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Indledning om ejerlavet ‘Mandemarke By’

Denne hjemmeside drejer sig om landsbyen Mandemarke og nærmeste omgivelser.  Altså ejendommene med matrikelnumre der hører under ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’.

(klik for at forstørre)

Ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’ (klik på billedet for at forstørre) har en historisk bestemt udformning, der i alt fald rækker tilbage til 1700-tallet.

Det omfatter foruden selve landsbyen Mandemarke også huse og gårde syd og sydøst for landsbyen, herunder Kraneled by. Men ikke Busene og området ud mod fyret, som hører til ejerlavet ‘Busene By, Magleby’. Og heller ikke det første stykke af Kraneledvej fra Klintholm, som hører til ‘Busemarke By, Magleby’.

Faktisk ligger de første to huse man møder ved gadekæret, når man kører ind i Mandemarke, ikke i ejerlavet ‘Mandemarke By’. For  Busenevej 1 og 3 hører nemlig til ejerlavet ‘Klintholm Hovedgaard, Magleby’, der også omfatter det meste af Klinteskoven. Men altså ikke Mandemarke Bakker som du kan se på kortet, der har været dyrket af beboerne i Mandemarke i måske 1000 år eller mere.

Nu går de færreste op i hvor grænserne mellem de forskellige ejerlav er, og det gjorde de heller ikke i 1930 eller ved de mange andre folketællinger der er foretaget i tidens løb! Derfor kan man ikke altid være 100% sikker på, at det er de samme huse og gårdes beboere der kan findes under de forskellige folketællinger her på hjemmesiden.

Der er i listerne ikke angivet nogen adresser på de enkelte familier eller husstande men kun matrikelnumre – hvis feltet overhovedet er udfyldt! Selv om skemaerne forudsættes udfyldt med ‘Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes o.s.v. Matrikel-Nr.’, er det altså langt fra altid sket i praksis. Og når der står et matrikelnummer, kan dette senere været ændret, så det heller ikke altid er let ad denne vej at identificere de enkelte huse og gårde. Når der nedenfor er angivet adresser eller forslag hertil, er disse tilføjet af denne hjemmesides redaktør.

Folketællingen i 1930 – med forklaringer til listen nedenfor

Alle folketællingslisterne bliver gjort offentligt tilgængelige på nettet, når der er forløbet mere end 75 år. Det har været et omfattende arbejde at affotografere de tusinder af lister for hele landet. Derfor er det måske forståeligt at folketællingen pr. 5/11 1930 kun er tilgængelig som mikrofilm, som man ikke kan søge i men kun bladre.

På skemaernes forside skal angives ‘Byens Navn’, men det er heller ikke altid sket. For eksempel angiver Skema nr. 10 hverken by eller ejerlav, men man kan se at den første person er fyrmesteren på Møn Fyr, Harald Tidemann, så der burde nok have stået Busene.

Til venstre ses forsiden til Folketællings-Skema nr. 12, som er det første skema der omfatter Mandemarke. Det er lærer K.V. Rasmussen som har stået for optællingen af de 21 personer på dette skema.

Skemaerne for “Byen Mandemark” ligger under ‘Magleby Møn’ og begynder ved Folketællings-Skema nr. 12 og slutter med Skema nr. 17. I modsætning til folketællingen i 1940 er der her mange familier/husstande på hvert skema, som man kan se af den første skemaside her:

Det originale skema med efterfølgende noter fra kommunen (klik for at forstørre)

Dette ark og de følgende for Mandemarke er blevet indtastet – fra håndskrift til maskinskrift, så du nu kan søge efter navne, matrikelnumre, erhverv eller hvad du lyster! Husk at matrikelnumre som sagt kan være ændret siden 1930 og at hverken disse eller navnene altid er anført eller stavet præcist (med eller uden mellemnavne, Peter eller Peder osv). De håndskrevne lister er heller ikke altid lige lette at tyde.

Der skulle være 247 personer fra Mandemarke By (hele ejerlavet). Der er tilføjet lidt ekstra personer til sidst på listen, idet godsejer Carl Sophus Scavenius er nævnt, selv om han jo ikke hører til Mandemarke. Der er også tilføjet et par enkelte fra Busene, Magleby, Klintholm og Sømarke.

I kolonnen yderst til venstre har der været indsat links for den første person på hvert nyt ark af skemaerne til det originale skema via en privat hjemmeside Danish Family Search, som rummer 124 opslag/mikrofotos for Magleby Sogn, men de kan være ramt af tekniske problemer eller kræve login.

Derfor er Statens Arkivers egen hjemmeside https://www.sa.dk (indgang til søgesiden: www.sa.dk/brug-arkivet/arkivalieronline) nok den nemmeste at bruge, hvis man vil bladre! Mandemarke begynder med Skema nr. 12 ved opslag 44 ud af de 124 og slutter ved opslag 63Links til Skema nr. 12 – 17 er indsat på listen nedenfor i kolonne 2.

Vil du udenfor området med bynavne som de blev stavet i 1930, ligger Magleby under opslag 1-19, Budsemark og Klintholm Havn under opslag 20-32, Budsene og Møn Fyr under opslag 33-42. Klintholm starter ved opslag 108 og Liselund ved opslag 116.

Når fornavne nogle steder er fremhævet på listen nedenfor, er det når den pågældende  ‘tællingskommissær’ har forstået, at det er personernes kaldenavn i det daglige.

Hver familie eller husstand er nummereret på de 6 lange skemaer for Mandemarke, men samme hus kan godt rumme flere ‘husstande’, når fx en gammel mor som enke også bor i huset. For mange ægtepar er oplyst vielsesår samt antal børn. Som det ses havde den sidste familie på listen pr. 5/11 1930 fået 13 børn. (Hvis du ikke kan vente på at komme til enden af den lange liste, så brug Ctrl+End – og bagefter Ctrl+Home).

Der er tilføjet adresser samt links til huse og personer, som er omtalt på hjemmesiden. Følger du et link, kommer du altid tilbage hertil ved at bruge din browsers venstrepil (eller på computeren med Alt+venstrepilen). Har du yderligere oplysninger om adresser for de nævnte personer, vil redaktørerne af hjemmesiden var meget taknemmelig for at få en mail fra dig, så siden kan forbedres (mailadresse ligger under Kontakt og Bestyrelsen).

Husk at du kan søge på listen ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F (IKKE søgefunktionen oppe til højre!), men at personerne måske har mellemnavne eller anden stavemåde end du lige forventer!

Folketællingslisten for Mandemarke pr. 5/11 1930

Nr. og evt. matr.nr. Navne Født Fødested Stilling i familien Erhverv
Skema nr. 12 (Statens Arkiver opslag 43/124)
matr. 36 Strædet 4
1 Hans David Hemmingsen 30.12.82 Magleby Husfader (gift 1907 / 3 børn) Landpost
2 Ellen Marie Frederikke  Hemmingsen 10.5.81 Kallehave Husmoder brevsamler
3 Johannes  Hemmingsen 15.7.09 Magleby lærer arbejdsløs
4 Edith  Hemmingsen 24.8.12 Magleby husassistent hos H.Hemmingsen
matr. 35 Strædet 2
5 Johan Andreas Jacobsen 2.7.82 Odense Husfader Kunstmaler
6 Hulda Thora Jacobsen 3.2.82 København F. Husmoder (gift 1905 / 6 børn)
7 Karl Johan Jacobsen 1.8.08 Frederiksberg Landa(rbejder hos) Scavenius
8 Johan Frits Jacobsen 15.1.14 Frederiksberg Malerlærling hos Johan Jacobsen
matr. 10 Busenevej 1(Hun boede ved FT1940 som husejer i matr. 1f = Busenevej 1)
9 Maren Kirstine Jensen 29.2.80 Magleby Ugift Rengøringskone
matr. 32 Strædet 5
11 Frederik Kristian Hansen 1.6.76 Magleby Husfader Husmand hos Scavenius
12 Karen Nora Hansen 16.2.87 Maribo Amt Husmoder (gift 1906 / 4 børn)
13 Erik Aage Hansen 4.7.20 Magleby Barn
14 Adolf Alexander Lars Hansen 2.12.08 Magleby Barn
15 Birthe Marie H. Sørensen 19.2.09 Høje Tåstrup, Kbh Svigerdatter ugift
matr. 33 Strædet 7
16 Julius Frederik Larsen 25.7.89 Magleby Husfader Husmand
17 Kristiane Nicoline Larsen 18.7.93 Magleby Husmoder Husmoder (gift 1917 / 5 børn)
18 Magda Larsen 18.2.18 Magleby Barn
19 Børge Eigil Larsen 3.6.19 Magleby Barn
20 Ingrid Larsen 18.5.21 Magleby Barn
21 Dagny Larsen 11.1.25 Magleby Barn
22 David Elias Larsen 10.5.27 Magleby Barn
Skema nr. 13: (Statens Arkiver)
matr. ? Busenevej 15
23 Niels Peter Johansen 13.12.71 Magleby Husfader Muremester
24 Anna Sofie Johansen 2.5.72 Magleby Husmoder (gift 1900 / 3 børn)
25 Erna Johansen 5.4.08 Magleby Barn
Skovstrædet 6
26 Helene Johansen 2.4.88 Magleby Enke Syerske, Husmand
27 Ulla Elise Johansen 1.5.22 Magleby Barn
matr. 37 Busenevej 26(?=1940 og 1925, ikke matr. 37=Busenevej 4!)
28 Lars Peter Jensen 21.5.77 Magleby Husfader Husmand
29 Anette Petra Sofie Jensen 4.1.86 Borre Husmoder (gift 1914 / 2 børn)
30 Karen Marie Jensen 5.7.17 Magleby
Strædet 3 (?=FT1925)
31 Lars Peter Hansen 21.11.55 Borre Enkemand Husmand
Skovstrædet 1
32 Møller Johansen 24.6.82 Magleby Husfader Husmand
33 Martha Kristine Sofie Johansen 29.1.82 Magleby Husmoder  (gift 1908 / 3 børn)
?
34 Villiam Petersen 12.9.08 Mandø, Ribe Husfader Mejerist, Arbejdsmand
35 Annie Frederikke Petersen 25.4.10 Magleby Husmoder (gift 1929 / 1 barn)
36 Elva Petersen 2.8.29 Magleby
matr. 39b Skovstrædet 7
37 Kristian Julius Hansen 9.2.94 Magleby Husfader Husmand
38 Annie Hansen 28.9.95 Magleby Husmoder  (gift 1920 / 4 børn)
39 Vita Yvonne Hansen 28.9.20 Magleby
40 Gurri Vang Hansen 2.8.23 Magleby
41 Yrsa Merete Hansen 7.4.26 Magleby
42 Doris Erika Hansen 25.6.28 Magleby
matr. ? “Holstenerhuset” ?=Klintholmvej 4  (=FT1925+1940) næppe Skovstrædet 10
43 Peter Petersen 17.11.62 Elmelunde Husfader Arbejdsmand hos Scavenius
44 Karen Marie Petersen 23.1.65 Borre Husmoder  (gift 1885 / 6 børn)
45 Mary Edith Jørgensen 5.4.17 Borre Plejebarn
46 Kaj Allan Holsten Petersen 19.6.17 Magleby Plejebarn
matr. 49 Skovstrædet 5 (=49b)
47 Hans Peter Hansen 21.2.49 Husfader Aldersrente-nydende (gift 1888, 0 børn)
48 Mette Kirstine Hansen 5.2.49 Keldby Husmoder
49 Laura Hansen 29.10.81 Barn (altså anden far, jfr. 0 ovenfor)
50 Anne Magrethe Larsen 10.11.61 Enke Aldersrente-nydende
Skovstrædet 2
51 Kristian Viktor Rasmussen 1.8.99 Gislev Svendborg Ugift Lærer
matr. ? ?? Skovstrædet 2?
52 Anna Katrine Nielsen 3.5.76 Ugift Arbejderske
matr. ? ?? Skovstrædet 2?
53 Karen Mortensen 22.7.92 Magleby Præstø Enke Arbejderske
54 Anna Mortensen [FT1925:Anna Kirstine Mortensen] 1.9.17 Magleby Præstø
matr. ? ?? (FT1940: matr. 1a?)
55 Lars Christiansen 27.11.77 Magleby Gift Arbejder
56 (blank) Christiansen (FT1940: Inga Caroline Christiansen, FT1925: Ida Karoline Christiansen) 3.3.79 Sverige? Gift Arbejderske (gift 1897 / 6 børn)
57 Emmy Christiansen 11.9.16 Magleby
matr. ? (35?) Busenevej 5
58 Hans Holger Hansen 29/9 1902 Gift Husmand
59 Inger Kristine 10/5 1908 Borre Husmoder (gift 1929 / 1 barn)
60 Arne Alfred 18/7 1929
matr. ? ??
61 Anna Sofie Kristensen 3.9.89 Ugift Arbejderske
Skema nr. 14: (Statens Arkiver)
matr. 26 Strædet 14
62 Oskar Henrik Larsen 23.9.1 Magleby Gift Husmand (gift 1921 /2 børn)
 63 Olga Kristine Larsen 27.2.4 Magleby Husmoder
64 Ove Henning Larsen 7.6.21 Borre Barn
65 Jens Villy Kirstein Larsen 6.2.28 Magleby Barn
matr. 25 Strædet 11(=25c)
66 Niels Peter Hansen 6.2.71 Husfader Husmand
67 Ane Kathrine Hansen 24.12.88 Store Hedinge Husmoder (gift 1913)
matr. 23 Busenevej 18 (=23c)?
68 Emil Julius Karlsen 14.3.64 Rödeby, Sverige Gift Husmand
69 Maren Kirstine Karlsen 8.2.67 Husmoder (gift 1888 / 7 børn)
matr. 45 Busenevej 22
70 Marie Kirstine Karstensen (Marie Carstensen) 31.5.61 Enke
71 Thorkild Vagner Nielsen (FT1940: Strædet 3) 28.9.01 Elmelunde Husfader Arbejdsmand
72 Annie Sofie Bolette Nielsen 11.6.02 Husmoder (gift 1921 / 4 børn)
73 Karsten Vagner Nielsen 12.8.21 Barn
74 Kurt Eigil Nielsen 2.8.23 Barn
75 Rosa Elenora Nielsen 11.5.28 Barn
76 Robert Nielsen 17.12.29 Barn
matr. 2  ?
77 Søren Alfred Karstensen (i 1901: Søren Charstensen) 23.1.98 Husfader Arbejdsmand
78 Kristiane Karstensen 10.10.97 Resen Ringkøbing Husmoder (gift 1924 / 1 barn)
79 Helene Marie Karstensen 16.11.25 Bodrad Balle Aarhus Barn
matr. 29 Busenevej 14
80 Olav Oskar Jørgensen 16.11.07 Husfader Arbejdsmand
81 Marie Jørgensen 24.5.05 Hundslev Sønderborg Husmoder (gift 1928 / 1 barn)
82 Folmer Gudmund Jørgensen 8.1.27 Nyord Barn
matr. 21 Busenevej 28A
83 Frederik Kristian Larsen 1.9.68 Magleby Husfader Husmand
84 Elin Larsen 28.8.58 Sverige Husmoder Gift 1884 / 7 børn
85 Ellen Kristine Larsen 16.3.6 Magleby Barnebarn Ugift
86 Frede Kristian Larsen 20.11.23 Barnebarn
Busenevej 28C
87 Stine Meinicke  Hansen [Sidse Kirstine Meiniche] 14/11 1849 Enke Vaskekone
Busenevej 19
88 Sofus Ingeman Jensen 26.10.94 Husfader ugift Forpagter
89 Marie Andrea Gottrup Hansen 19/4 1909 ugift Husbestyrerinde
90 Karl Møller Johansen 30.1.15 ugift Tjenestekarl
91 Kirsten Hansen 31.12.29 Barn
Busenevej 8
92 Peter Andreas Petersen 25.6.76 Husfader Købmand
93 Anna Petersen 12.5.89 Husmoder gift 1909 / 5 børn
94 Else Marie Petersen 16.11.10 Barn
95 Dagmar Elise Petersen 7.9.12 Barn
96 Hans Kristian Bøthner Petersen 14.2.20 Barn
97 Helge Marius Petersen 30.8.22 Barn
98 Niels Arne Petersen 17.12.23 Barn
matr. ? ??
99 Jens Henrik Jacobsen 9.5.60 Ugift Aldersrente-nyder
matr. 22b Busenevej 24
100 Johannes Sørensen 4.4.1894 Husfader Husmand
101 Dorthea Jensine Marie Andrea Sørensen 21.11.1903 Husmoder gift 1924 / 2 børn
102 Folmer Eigil Sørensen 26.8.26
103 Herdis Valborg Sørensen 2.12.28
matr.  ? Busenevej 4
104 Sofus Frederik Nilsen 8.5.86 Magleby Husfader Husmand
105 Anna Margrethe Nielsen 20.11.90 Magleby Husmoder gift 1914 / 5 børn
106 Frede Marius Nielsen 14.1.20 Borre Barn
107 Poul Erhardt Nielsen 20.10.22 Borre Barn
108 Molly Kirstine Nielsen 19.8.24 Borre Barn
109 Ottar Kaj Nielsen 3.9.26 Magleby Barn
110 Ada Larsine Nielsen 18.10.28 Magleby Barn
Skovstrædet 11
111 Johan Zachodnik 24.6.91 Polen Husfader Husmand (polsk)
112 Sofie 21.4.94 Polen Husmoder (gift 1916 / 5 børn)  (polsk)
113 Josef 18.5.18 Borre Barn  (dansk)
114 Marie Regina 13.1.20 Borre Barn  …
115 Valborg Anna 18.10.22 Keldby Barn
116 Anna Katrine 28.5.26 Magleby Barn
matr. 3a Busenevej 20
117 Aage Marius Petersen 18.1.1 Fanefjord Husfader Gårdejer
118 Bertha Oline Petersen (Birtha?) 1.6.1 Borre Husmoder gift 1924 / 2 børn
119 Margit Petersen 4.6.25 Barn
120 Verner Petersen 31.8.27 Barn (overtog selv gården)
matr. 28 Busenevej 12
121 Hans Peter Hansen 16.5.64 Elmelunde Husfader Aldersrentenydende
matr. 27 Busenevej 10
122 Valdemar Hansen 2/5 1895 Husfader Husmand
123 Kristine Petrea Hansen 20/11 1897 Husmoder (gift 1923 / 2 børn)
124 Astrid Hansen 14/3 1923
125 Poul Evind Hansen 14/3 1923
Skema nr. 15: (Statens arkiver)
matr. 9a Båndhøjvej 1 “Baandhøjgd.”
126 Peter Ejnar Hansen 16/4 1893 Kelby Husfader Gaardejer
127 Helga Kamilla Hansen 23/2 1896 Magleby Husmoder (gift 1921/2 børn)
128 Jens Asker (Asger?) Hansen 27/4 1922 Kelby Barn
129 Vang Ove Hansen (Vagn Ove?) 25/3 1926 Magleby Barn
130 Meta Emilie Hansen 24/5 1871 Stege Landsogn Enke / Slægtning
131 Halgerda Marie Knop (?) 6/6 1916 Sorø Tjenestepige Pige
132 Alfred Johannes Hansen 25/12 1901 Bornholm Tjenestekarl Forkarl
133 Frederik Nielsen 25/5 1907 Elmelunde Tjenestekarl Fodermester
matr. 10a Skansevej 2
134 Aksel Marius Rasmussen 2/8 1900 Husfader Gårdejer
135 Emma Krestine Rasmussen 23/2 1907 Ølsømagle Husmoder (gift 1928)
136 Karen Johanne Ansbjerg 13/1 1913 Stakroge Vejle Tjenestepige Pige
137 Povl Helbo Hansen 16/5 1913 Taastrup Roskilde Tjenestekarl Forkarl
matr. 8a Kraneledvej 14
138 Hans Peter Frederiksen 25/6 1864 FT1925 og FT1916: Født 25/7 1864] Husfader Gårdejer
139 Maren Kirstine Frederiksen 3/10 1877 [FT1940 og FT1925: Født 3/10 1878] Husmoder (gift 1903 / 1 barn)
140 Erik Frederiksen 3/2 1905 Barn Karl
141 Dora Karen Kirstine Hansen 3/7 1912 Damsholte Pige
matr. 7a Kraneledvej 12
142 Kirstine Petersen 18/10 1849 Borre Enke Slægtning
143 Hans Peter Hansen 18/12 1876 Enkemand Husfader Gårdejer
144 Kristian Valdemar Hansen 7/6 1912 Barn Karl
145 Magda Kirstine Hansen 9/1 1915 Barn Pige
matr. 5b Rakkerbanken 2 – ny gård opf. 1929, frastykket Rakkerbanken 3
146 Richard Larsen 23/9 1897 Husfader Gårdejer
147 Valborg Kirstine Larsen 26/5 1906 Husmoder (gift 1927)
matr. 5a Rakkerbanken 3
148 Hans Christian Jørgensen 8/4 1901 Krummerup Sorø Husfader Forpagter
149 Elisabeth Larsen 16/11 1898 Husmoder (gift 1927 / 2 børn)
150 Ane Marie Larsen 11/3 1861 Elmelunde Enke Slægtning [Hendes og Richards mor!]
151 Carl Erik Jørgensen 8/1 1928 Barn
152 Niels Peter Jørgensen 18/3 1930 Barn
153 Knud Valdemar Jensen 24/4 1911 Græshave Maribo Karl Forkarl
154 Karl Kristian Martin Nielsen 22/1 1908 Vejlø Præstø Gartner Roearb. Arbejdsløs
6a Rakkerbanken 1
155 Hans Jørgen Jensen 22/7 1894 Magleby Husfader Gaardejer
156 Karen Marie Jensen 1/11 1895 do. Husmoder
157 Elly Hedvig Margit Jensen  30/8 1919 do. Barn
158 Mona Louise Jensen 17/7 1924 do. Barn
159 Kaja Margrethe Rasmussen 22/2 1916 do. Tjenestepige
160 Aksel Andersen 19/12 1903 Randers Tjenestekarl
matr. 12a Busenevej 36 “Kongsbjerggaard”
161 Johannes Hansen 17/3 1868 Borre Husfader Gårdejer
162 Anna Sofie Jensine Hansen 2/11 1881 Gudum Aalborg Husmoder gift 1901 / 9 børn
163 Marie Jensine Hansen 10/4 1902 Barn Tjenestepige
164 Jens Orla Hansen 3/8 1914 Barn Karl
165 Kristian Richard Hansen 3/1 1918 Barn
matr. 7b Kraneledvej 7 (i dag matr. 7c)
166 Niels Kristian Madsen 16/3 1884 Fanefjord Husfader Gårdejer
167 Ellen Johanne Andrea Madsen 17/9 1881 Borre Husmoder (1922 / 1 barn)
168 Jenny Else Magrethe Madsen 24/8 1924 Barn
169 Jens Erik Jensen 17/5 1929 Stege Landsogn Barnebarn Boede i Mandem. 5.11.30
170 Hakon Petersen 27/7 1909     “ Barn Arbejdsløs tømmersv.
171 Karen Sofi Hansen 13/6 1913 Kallehave Tjenestepige
Skema nr. 16: (Statens Arkiver)
matr. 15c Gurkebakken 6
172 Niels Peter Rasmussen 10/1 1869 Nordamerika Husfader Forh. Landbruger
173 Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Husmoder gift 1892 / 3 børn
matr. 18a Skansevej 3
174 Niels Peter Petersen 7/4 1875 Magleby Sogn Husfader Landbruger
 175 Christiane Petersen (født Christiane Hansen) 8/11 1873 Magleby Sogn Husmoder gift 1900 / 1 barn
176 Kirstine Nielsen 24/2 1870 Magleby Sogn Enke Slægtning, Medhjælper
177 Frede Hansen 23/12 1909 Slagelse Tjenestekarl Landbrug
178 Albert Christiansen 9/2 1904 Hørby Sogn Vendsys. Roearbejder (fra 1/10-30 i Mandemarke)
179 Olav Petersen (søn af ovennævnte) 7/10 1902 Magleby Sogn Husfader Landbruger
180 Kirsten Petersen 22/3 1903 Møgeltønder Sogn Husmoder gift 1928 / 1 barn
181 Astrid Petersen 31/5 1929 Barn
matr. 17 Skansevej 1
182 M. Lauritz Nielsen 4/8 1890 Husfader Landbruger
183 Hansine K. Nielsen 24/6 1897 København Husmoder gift 1921 / 1 barn
184 Else Nielsen 26/12 1922 Barn
185 Marie Nielsen 8/11 1844 Slægtning (Lauritz mor)
186 Jakob Vilhelm Zobbe 12/1 1909 Vejen Ribe Amt Tjenestekarl
187 Otto Fogt Petersen 9/3 1910 Ikke tilstede indkaldt soldat
matr. 16a Kraneledvej 35
188 Axel Christoffersen 19/3 1898 Husfader Landbruger
189 Elna Johanne 15/10 1906 Skelby Sogn Husmoder gift 1929 / 1 barn
190 Anna Kirsten 30/4 1930 Barn
191 Else Nielsen 17/10 1916 København Husassistent
192 Kristine Sørensen 5/1 1867 Enke Husmoder
matr. 15a Gurkebakken 12
193 Otto Hemmingsen 8/9 1893 Damsholte Husfader Landbruger
194 Anna Margrethe Hemmingsen 31/3 1896  Magleby Husmoder  gift 1925 / 1 barn
195 Helmer Hemmingsen 17/5 1926        “ Barn
matr. 15e Gurkebakken 10
196 Peter Gotrup Nielsen 20/10 1886 Husfader Landbruger
197 Karen Sofie Nielsen 29/11 1887 Husmoder  gift 1908 / 1 barn
198 Kristian Henning Nielsen 18/5 1920 Barn
199 Dagny Hansen 22/6 1928 Plejebarn
matr. 13d Busenevej 38 “Bjergly” ?
200 Lars Nielsen 23.4.76 Borre Husfader Arbejdsmand
201 Karen Marie Nielsen 22.3.73 Magleby Husmoder gift 1899 / 5 børn
202 Valborg Magrethe Nielsen 14.8.08 Barn Blev gift (notat)
 (evt. familie 2 i Bjergly:)
204 Karen Kirstine Nielsen 16.6.04 Husmoder Ugift  Arbejdsmand
205 Yrsa Jytta 26.1.25 Barn
206 Kate Irene 9.3.30 Barn
matr. 15d 13m Gurkebakken 5
207 Niels Jakob Christoffersen 6.8.71 Husfader Landbruger
208 Dorthea Christoffersen 6.1.85 Vebbestrup Jylland Husmoder [Iflg. FT1930 gift 1920 / 1 barn]
209 Jens Jakob Christoffersen 25.5.21 Barn
210 Frits Hakon Jørgensen 10.10.19 Keldby Sogn Plejebarn
matr. 13e Gurkebakken 1 “Den gamle skole” ?
211 Jakob Richart Bagge 2.2.98 Køng Sjælland Husfader Lærer
212 Karen Bagge 6.7.98 Gadbjerg Jylland Husmoder gift 1929 / 1 barn
213 Hans Bagge 2.3.29 Barn
 matr. 11a/13a (?) ??
214 Laurits Jakob Larsen 22.9.96 Husfader Møller
215 Laura Mathilde Larsen 24.5.4 Fjellerslev Sjælland Husmoder gift 1926 / 2 børn
216 Arne Hilmar Larsen 2.2.27 Barn
217 Hans Kristian Larsen 26.6.28 Barn
matr. 13f Kraneledvej 21
218 Jens Peter Jensen 20.2.65 Husfader Uddeler
219 Mathilde Jensen 13.9.67 Aunslev Fyn Husmoder gift 1893 / 4 børn
220 Ejner Petersen 26.5.04 Kommis
matr. 13gh Kraneledvej 19
221 Hans Peter Nielsen 2.4.71 Borre Husfader Smed
222 Marie Nielsen 8.3.75 Borre Husmoder gift 1895 / 1 barn
223 Karen Marie Nielsen 15.6.01 Barn
224 Svend Henriksen 7.10.08 Borre Smedesvend
matr. 13i Kraneledvej 17
225 Hans Christian Frimann 23.1.84 Tømrer  (gift  ? / 8 børn)
226 Klare Stine Frimann 19.2.84 Husmoder
227 Henning Frimann 21.6.11 Barn
228 Mildrid Elise Frimann 17.1.21 Barn
229 Frits Hakon Frimann 30.4.23 Barn
230 Olav Frimann 3.7.06 Barn
231 Karen Jørgensen maj-13 Ugift Slægtning
232 Manfred Alexander Hansen 1.7.02 St. Andreas S. Kbh. Husfader Arbejdsmand Landbrug
233 Sabine Boline Hansen 30.3.02 Husmoder 1929 / 2 børn
234 Gunhild Solvej Hansen 23.2.29 Barn
235 Bodil Karine Hansen 9.6.30 Barn
Skema nr. 17: (Statens Arkiver på ny fane)
matr.  11b Kraneledvej 22 “Sølyst”
236 Hans Peter Baandhøj 14.1.62 Husfader Hotelejer (“Sølyst”)
237 Anna Baandhøj 20.5.74 Keldby Husmoder gift 1893 / 5 børn
238 Lelli Baandhøj (Lellie?) 9.12.02 Keldby Barn Gift i november 1931
239 Orla Baandhøj 4.8.07 Keldby Barn
240 Margot Baandhøj 28.6.18 Barn
matr. 16c evt. e Gurkebakken 2 (matr. 16c=1925) næppe 16e=Kraneledvej 29
241 Ferdinand Rasmussen 16.4.83 Husfader Arbejdsmand forskel.
242 Anna Rasmussen 28.1.83 Husmoder gift 1914 / 4 børn
243 Hans Rasmussen 19.1.17 Barn
244 Folmer Rasmussen 4.3.21 Barn
245 Helge Rasmussen 26.4.23 Barn
246 Boris Rasmussen 19.6.25 Barn
matr. 1a 14a Busenevej 40 “Bøgeholtgård”
247 Niels Jørgen Rasmussen 5.11.94 Husfader Landbruger
248 Thora Rasmussen 31.8.87 Hammer Sjælland Husmoder gift 1924 / 3? børn
249 Milrid Rasmussen 26.1.19 Barn
250 Helge Rasmussen 3.2.21 Barn
251 Inger Rasmussen 24.1.22 Barn
252 Magne Rasmussen 15.9.25 Barn
253 Arne Rasmussen 17.1.27 Barn
254 Astrid Rasmussen 1.5.28 Barn
255 Werner Larsen 1.2.12 Tjenestekarl ved landbrug
256 Helge Jensen 8.10.06 Keldby Fodermester
257 Edith Ansbjerg 23.6.14 Sønder Omme Husassistent
skema Gurkebakken 7   “Solbakken”
258 Svend Bille Nielsen (1925 og 1940: Svend Georg Bille Nielsen) 6.11.95 Stege Landsogn Husfader (gift) / ej. opl.
259 Clara Emilie Hammer Nielsen 18.2.96 Keldby Gift
261 Hemming Bille Nielsen 18.9.22 barn
262 Anders Bille Nielsen 13.10.27 barn
263 Anders Henry Christensen [FT1925:52] 23.2.15 Tjenestekarl
264 Carl Morten Hansen 5.10.12 Tjenestekarl
Slut på Mandemarke – følgende er supplement
Budsene
1c Lars Christoffer Olsen 28.4.70 Spjellerup Præstø Gift Vejarbejdsmand Ma.k.
Johanne Anna Olsen 12.2.75 Husmoder gift 1894 / 4 børn
Magleby
3d Axel Roberth Jensen Post 21.1.94 Damsholte Husfader Malermester
Fanny Charlotte 26.5.98 Damsholte Husmoder  gift 1919 / 3 børn
Ulla Gunhild 10.11.18 Stege Landsogn Barn
Else Thora 21.3.21 Barn
Helmer Edmund 9.10.23 Barn
Jens Jørgen Jensen Post 17.9.64 Keldby Bedstefar Enke Aldersrentenyd.
Aage Niels Jensen Post 6.2.02 Borre Onkel Musiker
Herman og Alvine Vinge flyttede i 1934 til Busenevej 2:
19c *) Herman Johs Olaf Winge 17.8.00 Husfader Landarbejder
Alvine Dorthea Winge 22.10.99 Tyskland Husmoder gift 1924 / 1 barn
Louise Kirstine Winge 9.7.25 Barn
 Ad *): (Matr. 19c Magleby er i dag Klintevej 460)
Sømarke
37d Villum Jensen 8.12.60 Vorde Viborg Amt Husfader Pensioneret lærer
Elise Jensen 6.4.62 Ullerslev Odense Nord Husmoder gift 9.10.1885
(Matr.37d Sømarke er i dag Sømarkevej 24)
31 Lavra Jensen 19.2.92 Frøken Detailhandel
Klintholm
Skema nr. 32   (Statens arkiver)  Født Fødested Stilling mv Erhverv
Maria Musæi 28.6.90 Læki Polen Polak Havepige
Carl Sophus Scavenius 1.5.72 Husfader Godsejer (gift 1908 / 3 børn)
Gerda Scavenius 1.11.86 Helsingør Husmoder
Charlotte Elisabeth Scavenius 18.6.30 København Barn
Annie Julie Emely Scavenius 25.11.50 København Enke Husmoder
Gusløre(?) Thyra Scavenius
Gertrud Annie Scavenius 17.3.74 Barn
Ella Ingeborg(?) Horge 16.11.95 Fuglebjerg Sjælland Massøse
Fidoya Oken 20.3.90 Polen gift 1918 / 3 børn
Otto Ansbjerg Petersen 9.5.89 Øvred? Ribe Husfader Arbejdsmand
Anna Kathrine 7.8.91 Vamdrup Haderslev Husmoder gift 1912 / 13 børn!
Svend Christian 18.2.17 Rindgive Vejle Barn
Magda Ansbjerg 6.12.19 Rindgive Vejle Barn
Erna Jensine Ansbjerg 26.3.20 Norup Vejle Barn
Petra 26.11.21 Kollerup Vejle Barn
Oda 8.2.23 Kollerup Vejle Barn
Minna 16.4.24 Kollerup Vejle Barn
Jens Peter 27.1.26 Kollerup Vejle Barn
Inge 16.12.27 Barn
Verner 23.3.29 Barn
Udøbt barn 20.9.30 Barn