Aktivitetsliste 2018

Den 17. marts           Glaskursus hos Mette Folmer

Den 28. April           Naturvandring med Leif Søndergaard

Den 17. juni              Naturens spisekammer. Tur med naturvejleder Katrine Skov

Den 23. Juni             Skt.Hans hos Birgitte Steen Jørgensen

Den 11. august           Generalforsamling

Den 20. oktober       Lars Gudman holder foredrag om Ellehammer.

Den 2.december      Julekomsammen

Når tiden nærmer sig de enkelte arrangementer, kommer der mere information ud til medlemmerne af bylauget.