Folketælling 1801 (NY 2/2017)

Mannemarche begynder her (klik for at forstørre)

Til venstre kan du se hvordan skemaerne i 1801 så ud.

Du kan åbne Rigsarkivets liste af mikrofilm for ‘Mandemarche’ på en ny fane og bladre ved at klikke HER. Mandemarke ligger på mikrofilm 12-18 – hvor man kan se at det må have været en vanskelig opgave at tyde den gamle blækskrift!

Heldigvis er der andre der har gjort arbejdet, og listen  nedenfor er genereret ud fra hjemmesiden Danish Family Search. Her er det direkte link til de 213 personer i Mandemarke 1801, som vises alfabetisk efter fornavn og ikke opdelt i familier/husstande som nedenfor. Ellers skal du vælge hele sognet og så bladre frem til nr. 331. Du kan også vælge andre stednavne i sognet.

Ud af Magleby Sogns 988 beboere i 1801 hørte de 213 til Mandemarke. De fordelte sig på 46 familier (personer under samme familienummer – kolonne 2 – hørte til samme husstand). Gennemsnitsalderen i Mandemarke var 29,7 år!

Bemærk at i 18 ud af de 46 familier er mandens erhverv ‘Gaardfæster’, dvs. at de var fæstebønder. I 5 familier var manden ‘Huusmand med Jord’ og i 8 familier ‘Huusmand uden Jord’. Så var der nogen som var ‘Indsider’ eller ‘Inderste’, som er  en husmand og landarbejder, eller mere præcist: en person af landalmuen som bor til leje og har sin egen husstand (Ordbog over det Danske Sprog). I 1801 – altså umiddelbart før udflytningen i forbindelse med ophævelsen af landsbyfællesskabet – er der ingen selvejere.

Bemærk også den gamle navneskik: De gifte kvinder har ikke taget deres mands efternavn, for de har alle efternavn efter deres egen far – med tilføjelsen ‘datter’. Drengene gjorde det samme, bare med tilføjelsen ’sen’. Således hed alle Lars Hansens sønner Larsen, mens hans døtre hed Larsdatter!

Vil du lede efter noget bestemt her på siden, skal du bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F  (Læs om søgning direkte på den åbne side eller generelt om søgning her på hjemmesiden).

Nr. Fam.nr. Navn Alder Født Civilstand Husstands stilling Erhverv
331 1ste familie Jørgen Hemmingsen 36 1765 Gift Husbonde Gaardfæster
332 1ste familie Ane Jørgensdatter 31 1770 Gift hans Kone [Jørgen Hemmingsen]
333 1ste familie Hemming Johansen 82 1719 Enkemand Husbondens Fader [Jørgen Hemmingsen og Ane Jørgensdatter]
334 1ste familie Ane Nielsdatter 23 1778 Ugift Tjenestefolk [Jørgen Hemmingsen og Ane Jørgensdatter]
335 1ste familie Friderich Hemmingsen 16 1785 Ugift Tjenestefolk [Jørgen Hemmingsen og Ane Jørgensdatter]
336 2den familie Peder Nielssen 36 1765 Gift Mand Huusmand uden jord
337 2den familie Sidse Nielsdatter 30 1771 Gift hans Kone [Peder Nielssen]
338 2den familie Cathrine Pedersdatter 5 1796 Ugift deres børn [Peder Nielssen og Sidse Nielsdatter]
339 2den familie Niels Pedersen 3 1798 Ugift deres børn [Peder Nielssen og Sidse Nielsdatter]
340 2den familie Mette Hansdatter 63 1738 Enke Mandens Moder [Peder Nielssen og Sidse Nielsdatter]  Inderste
341 3die familie Peder Rasmussen 51 1750 Gift Mand Huusmand med jord
342 3die familie Sidse Olsdatter 49 1752 Gift hans Kone [Peder Rasmussen]
343 3die familie Rasmus Pedersen 9 1792 Ugift deres Søn [Peder Rasmussen og Sidse Olsdatter]
344 4de familie Hemming Pedersen 45 1756 Gift Husbonde Gaardfæster
345 4de familie Ane Marie Jacobsdatter 56 1745 Gift hans Kone [Hemming Pedersen]  (hendes 2. ægteskab)
346 4de familie Jacob Jørgensen 27 1774 Ugift hendes børn [Hemming Pedersen og Ane Marie Jacobsdatter]
347 4de familie Lars Jørgensen 24 1777 Ugift hendes børn [Hemming Pedersen og Ane Marie Jacobsdatter]
348 4de familie Ane Hemmingsdatter 14 1787 Ugift deres børn [Hemming Pedersen og Ane Marie Jacobsdatter]
349 4de familie Kierstine Hemmingsdatter 11 1790 Ugift deres børn [Hemming Pedersen og Ane Marie Jacobsdatter]
350 5te familie Anders Jacobsen 45 1756 Gift Husbonde Gaardfæster
351 5te familie Bodil Hansdatter 50 1751 Gift hans Kone [Anders Jacobsen]
352 5te familie Hans Andersen 15 1786 Ugift deres børn [Anders Jacobsen og Bodil Hansdatter]
353 5te familie Jacob Andersen 11 1790 Ugift deres børn [Anders Jacobsen og Bodil Hansdatter]
354 5te familie Mette Rasmusdatter 15 1786 Ugift Tjenestepige [Anders Jacobsen og Bodil Hansdatter]
355 6te familie Lars Hanssen 45 1756 Gift Husbonde Gaardfæster (hans 2. ægteskab)
356 6te familie Malene Michaelsdatter 35 1766 Gift hans Kone [Lars Hanssen]
357 6te familie Karen Larsdatter 9 1792 Ugift deres børn [Lars Hanssen og Malene Michaelsdatter]
358 6te familie Hans Larsen 7 1794 Ugift deres børn [Lars Hanssen og Malene Michaelsdatter]
359 6te familie Lars Larsen 2 1799 Ugift deres børn [Lars Hanssen og Malene Michaelsdatter]
360 6te familie Ane Marie Larsdatter 67 1734 Enke Konens Moder [Lars Hanssen og Malene Michaelsdatter]
361 7de familie Peder Hanssen 59 1742 Gift Husbonde Gaardfæster
362 7de familie Maren Hemmingsdatter 59 1742 Gift hans Kone [Peder Hanssen]
363 7de familie Hemming Pedersen 30 1771 Ugift deres børn [Peder Hanssen og Maren Hemmingsdatter] Landsoldat
364 7de familie Sophie Pedersdatter 24 1777 Ugift deres børn [Peder Hanssen og Maren Hemmingsdatter]
365 7de familie Ane Pedersdatter 22 1779 Ugift deres børn [Peder Hanssen og Maren Hemmingsdatter]
366 7de familie Lars Pedersen 17 1784 Ugift deres børn [Peder Hanssen og Maren Hemmingsdatter]
367 8de familie Lars Pedersen 50 1751 Gift Husbonde Gaardfæster
368 8de familie Kiersten Christensdatter 43 1758 Gift hans Kone [Lars Pedersen]
369 8de familie Christian Larssen 20 1781 Ugift deres børn [Lars Pedersen og Kiersten Christensdatter]
370 8de familie Peder Larssen 19 1782 Ugift deres børn [Lars Pedersen og Kiersten Christensdatter]
371 8de familie Niels Larssen 16 1785 Ugift deres børn [Lars Pedersen og Kiersten Christensdatter]
372 8de familie Karen Larsdatter 7 1794 Ugift deres børn [Lars Pedersen og Kiersten Christensdatter]
373 8de familie Ellen Jensdatter 40 1761 Ugift Tjenestepige [Lars Pedersen og Kiersten Christensdatter]
374 9de familie Jens Hanssen 50 1751 Gift Husbonde
375 9de familie Birte Gregoriesdatter 51 1750 Gift hans Kone [Jens Hanssen]
376 9de familie Hans Jenssen 14 1787 Ugift deres børn [Jens Hanssen og Birte Gregoriesdatter]
377 9de familie Peder Jenssen 9 1792 Ugift deres børn [Jens Hanssen og Birte Gregoriesdatter]
378 9de familie Ane Jensdatter 16 1785 Ugift deres børn [Jens Hanssen og Birte Gregoriesdatter]
379 10de familie Hans Rasmussen 60 1741 Gift Husbonde Gaardfæster
380 10de familie Maren Pedersdatter 27 1774 Gift Hans Kone (må være 2. ægteskab, jfr. alder)
381 10de familie Rasmus Hanssen 24 1777 Ugift hans barn (må være af tidl. ægteskab) Landsoldat
382 10de familie Peder Hanssen 23 1778 Ugift hans barn (må være af tidl. ægteskab)
383 10de familie Hans Hanssen 13 1788 Ugift hans barn (må være af tidl. ægteskab)
384 10de familie Hemming Hanssen 9 1792 Ugift hans børn [Hans Rasmussen og Maren Pedersdatter]
385 10de familie Kirsten Hansdatter 11 1790 Ugift hans børn [Hans Rasmussen og Maren Pedersdatter]
386 10de familie Kierstine Hansdatter 5 1796 Ugift deres børn [Hans Rasmussen og Maren Pedersdatter]
387 10de familie Lars Hanssen 3 1798 Ugift deres børn [Hans Rasmussen og Maren Pedersdatter]
388 10de familie Ane Nielsdatter 34 1767 Ugift Tienestepige [Hans Rasmussen og Maren Pedersdatter]
389 11te familie Jens Nielssen 42 1759 Gift Husbonde Gaardfæster (hans 2. ægteskab)
390 11te familie Maren Knudsdatter 24 1777 Gift hans Kone [Jens Nielssen]
391 11te familie Niels Jenssen 9 1792 Ugift hans børn [Jens Nielssen og Maren Knudsdatter]
392 11te familie Bodil Jensdatter 6 1795 Ugift hans børn [Jens Nielssen og Maren Knudsdatter]
393 11te familie Karen Jensdatter 2 1799 Ugift deres børn [Jens Nielssen og Maren Knudsdatter]
394 11te familie Kirsten Jensdatter 1 1800 Ugift deres børn [Jens Nielssen og Maren Knudsdatter]
395 11te familie Ane Johansdatter 23 1778 Ugift Tjenestepige [Jens Nielssen og Maren Knudsdatter]
396 12te familie Christen Christensen 64 1737 Gift Husbonde Gaardfæster
397 12te familie Maren Davidsdatter 63 1738 Gift hans Kone [Christen Christensen]
398 12te familie Ane Christensdatter 26 1775 Ugift deres børn [Christen Christensen og Maren Davidsdatter]
399 12te familie Marie Christensdatter 23 1778 Ugift deres børn [Christen Christensen og Maren Davidsdatter]
400 12te familie Jens Hanssen 23 1778 Ugift Tjenestekarl [Christen Christensen og Maren Davidsdatter]
401 13de familie Peder Hanssen 40 1761 Gift Husbonde Gaardfæster
402 13de familie Ane Rasmusdatter 27 1774 Gift hans Kone [Peder Hanssen]
403 13de familie Ane Pedersdatter 9 1792 Ugift deres børn [Peder Hanssen og Ane Rasmusdatter]
404 13de familie Hans Pedersen 5 1796 Ugift deres børn [Peder Hanssen og Ane Rasmusdatter]
405 13de familie Lars Pedersen 32 1769 Ugift Tjenestefolk [Peder Hanssen og Ane Rasmusdatter]
406 13de familie Ane Johansdatter 20 1781 Ugift Tjenestefolk [Peder Hanssen og Ane Rasmusdatter]
407 13de familie Mette Mortensdatter 60 1741 Enke Konens Moder [Peder Hanssen og Ane Rasmusdatter]
408 14de familie Svend Hanssen 34 1767 Gift Mand Huusmand med Jord
409 14de familie Ane Friderichsdatter 47 1754 Gift hans Kone [Svend Hanssen]
410 15de familie Peder Poulsen 62 1739 Gift Husbonde Gaardfæster
411 15de familie Karen Larsdatter 70 1731 Gift hans Kone [Peder Poulsen]
412 15de familie Dorthe Pedersdatter 24 1777 Ugift deres datter [Peder Poulsen og Karen Larsdatter]
413 15de familie Hans Jørgensen 29 1772 Gift Tjenestekarl [Peder Poulsen og Karen Larsdatter] Soldat
414 15de familie Magrete Pedersdatter 29 1772 Gift hans Kone [Hans Jørgensen]
415 16de familie Jens Pedersen 32 1769 Gift Mand Skoemager
416 16de familie Mette Larsdatter 42 1759 Gift hans Kone [Jens Pedersen]
417 16de familie Lars Jenssen 7 1794 Ugift deres Søn [Jens Pedersen og Mette Larsdatter]
418 16de familie Peder Nielssen 78 1723 Gift Mandens Fader [Jens Pedersen og Mette Larsdatter] Indsider
419 16de familie Maren Rasmusdatter 67 1734 Gift hans Kone [Peder Nielssen]
420 17de familie Lars Christensen 36 1765 Gift Husbonde Gaardfæster
421 17de familie Sidse Olsdatter 33 1768 Gift hans Kone [Lars Christensen]
422 17de familie Bodil Larsdatter 5 1796 Ugift deres børn [Lars Christensen og Sidse Olsdatter]
423 17de familie Ane Larsdatter 3 1798 Ugift deres børn [Lars Christensen og Sidse Olsdatter]
424 17de familie Ole Hanssen 13 1788 Ugift Tjenestefolk [Lars Christensen og Sidse Olsdatter]
425 17de familie Ane Larsdatter 12 1789 Ugift Tjenestefolk [Lars Christensen og Sidse Olsdatter]
426 18de familie Hans Rasmussen 61 1740 Gift Mand Hjuldmand med Huus og jord (hans 2. ægteskab
427 18de familie Magrete Hansdatter 51 1750 Gift Hans Kone
428 19de familie Heming Jenssen 67 1734 Gift Mand Indsider
429 19de familie Ane Jørgensdatter 55 1746 Gift hans Kone [Heming Jenssen]
430 19de familie Marie Hemmingsdatter 15 1786 Ugift deres datter [Heming Jenssen og Ane Jørgensdatter]
431 20de familie Rasmus Hanssen 44 1757 Gift Husbonde Gaardfæster
432 20de familie Lisbeth Jørgensdatter 51 1750 Gift hans Kone [Rasmus Hanssen]
433 20de familie Kirsten Rasmusdatter 7 1794 Ugift deres børn [Rasmus Hanssen og Lisbeth Jørgensdatter]
434 20de familie Hans Rasmussen 5 1796 Ugift deres børn [Rasmus Hanssen og Lisbeth Jørgensdatter]
435 20de familie Jens Pedersen 11 1790 Ugift Tjenestefolk [Rasmus Hanssen og Lisbeth Jørgensdatter]
436 20de familie Kierstine Andersdatter 12 1789 Ugift Tjenestefolk [Rasmus Hanssen og Lisbeth Jørgensdatter]
437 21de familie Rasmus Hanssen 31 1770 Gift Mand Skræder
438 21de familie Ane Pedersdatter 28 1773 Gift hans Kone [Rasmus Hanssen]
439 21de familie Bodil Rasmusdatter 4 1797 Ugift deres børn [Rasmus Hanssen og Ane Pedersdatter]
440 21de familie Ane Rasmusdatter 3 1798 Ugift deres børn [Rasmus Hanssen og Ane Pedersdatter]
441 21de familie Karen Rasmusdatter 62 1739 Enke hendes Moder [Rasmus Hanssen og Ane Pedersdatter]
442 22de familie Jens Nielssen 40 1761 Gift Mand Væver og Husmand
443 22de familie Ane Hansdatter 33 1768 Gift hans Kone [Jens Nielssen]
444 22de familie Marie Jensdatter 7 1794 Ugift deres børn [Jens Nielssen og Ane Hansdatter]
445 22de familie Hans Jenssen 3 1798 Ugift deres børn [Jens Nielssen og Ane Hansdatter]
446 23de familie Johan Antonsen 48 1753 Gift Mand Smed
447 23de familie Kirsten Pedersdatter 46 1755 Gift hans Kone [Johan Antonsen]
448 23de familie Maren Johansdatter 9 1792 Ugift deres børn [Johan Antonsen og Kirsten Pedersdatter]
449 23de familie Kirsten Johansdatter 6 1795 Ugift deres børn [Johan Antonsen og Kirsten Pedersdatter]
450 23de familie Marthe Johansdatter 3 1798 Ugift deres børn [Johan Antonsen og Kirsten Pedersdatter]
451 23de familie Peder Larsen 79 1722 Enkemand Konens Fader [Johan Antonsen og Kirsten Pedersdatter] Indsider
452 24de familie Rasmus Nielssen 28 1773 Gift Mand Væver
453 24de familie Karen Henrichsdatter 61 1740 Gift hans Kone [Rasmus Nielssen] (hendes 2. ægteskab)
454 25de familie Peder Hanssen 52 1749 Gift Mand Væver
455 25de familie Mette Jensdatter 59 1742 Gift hans Kone [Peder Hanssen]
456 25de familie Karen Pedersdatter 24 1777 Ugift deres datter [Peder Hanssen og Mette Jensdatter]
457 26de familie Peder Jørgensen 33 1768 Gift Husbonde Gaardfæster
458 26de familie Kirsten Jørgensdatter 28 1773 Gift hans Kone [Peder Jørgensen]
459 26de familie Hans Jørgensen 24 1777 Ugift Tjenestefolk [Peder Jørgensen og Kirsten Jørgensdatter]
460 26de familie Maren Nielsdatter 19 1782 Ugift Tjenestefolk [Peder Jørgensen og Kirsten Jørgensdatter]
461 26de familie Jacob Pedersen 16 1785 Ugift Tjenestefolk [Peder Jørgensen og Kirsten Jørgensdatter]
462 27de familie Peder Mortensen 41 1760 Gift Mand Huusmand uden Jord
463 27de familie Maren Olsdatter 40 1761 Gift hans Koene [Peder Mortensen]
464 27de familie Ane Pedersdatter 9 1792 Ugift deres børn [Peder Mortensen og Maren Olsdatter]
465 27de familie Morten Pedersen 5 1796 Ugift deres børn [Peder Mortensen og Maren Olsdatter]
466 27de familie Sidse Pedersdatter 3 1798 Ugift deres børn [Peder Mortensen og Maren Olsdatter]
467 27de familie Hemming Pedersen 1 1800 Ugift deres børn [Peder Mortensen og Maren Olsdatter]
468 28de familie Peder Jacobsen 61 1740 Gift Mand Huusmand med Jord og Væver (hans 2. ægteskab)
469 28de familie Ellen Hansdatter 34 1767 Gift hans Kone [Peder Jacobsen]
470 28de familie Karen Pedersdatter 13 1788 Ugift deres børn [Peder Jacobsen og Ellen Hansdatter]
471 28de familie Henrich Pedersen 9 1792 Ugift deres børn [Peder Jacobsen og Ellen Hansdatter]
472 28de familie Hans Pedersen 4 1797 Ugift deres børn [Peder Jacobsen og Ellen Hansdatter]
473 28de familie Peder Pedersen 1 1800 Ugift deres børn [Peder Jacobsen og Ellen Hansdatter]
474 28de familie Ludvig Hanssen 33 1768 Gift Mand Huusmand med Jord og Væver
475 29de familie Ane Pedersdatter 30 1771 Gift hans Kone [Ludvig Hanssen]
476 29de familie Hans Ludvigsen 4 1797 Ugift deres Søn [Ludvig Hanssen og Ane Pedersdatter]
477 29de familie Maren Sørensdatter 78 1723 Enke Konens Moder [Ludvig Hanssen og Ane Pedersdatter]
478 30te familie Christian Pedersen 67 1734 Enkemand Mand Huusmand uden Jord
479 30te familie Hemming Larssen 31 1770 Gift Mand Indsider Væver
480 30te familie Ellen Christiansdatter 24 1777 Gift hans Kone [Hemming Larssen]
481 31te familie Abraham Isachsen 48 1753 Gift Mand Skoemager Indsider
482 31te familie Maren Sørensdatter 38 1763 Gift hans Kone [Abraham Isachsen]
483 32te familie Rasmus Pedersen 34 1767 Gift Mand Huusmand uden Jord
484 32te familie Gunnil Carlsdatter 30 1771 Gift hans Kone [Rasmus Pedersen]
485 32te familie Kirstine Rasmusdatter 4 1797 Ugift deres børn [Rasmus Pedersen og Gunnil Carlsdatter]
486 32te familie Peder Rasmussen 2 1799 Ugift deres børn [Rasmus Pedersen og Gunnil Carlsdatter]
487 33te familie Hans Jørgensen 58 1743 Gift Mand Indsider (hans 2. ægteskab)
488 33te familie Bodil Jacobsdatter 62 1739 Gift hans Kone [Hans Jørgensen]
489 34te familie Rasmus Nielssen 36 1765 Gift Mand Huusmand uden Jord
490 34te familie Ingeborre Hansdatter 41 1760 Gift hans Kone [Rasmus Nielssen]
491 34te familie Hemming Rasmussen 2 1799 Ugift deres Søn [Rasmus Nielssen og Ingeborre Hansdatter]
492 35te familie Casper Hanssen 65 1736 Gift Mand Indsider
493 35te familie Ane Olsdatter 82 1719 Gift hans Kone [Casper Hanssen]  (hendes 2. ægteskab)
494 35te familie Karen Pedersdatter 42 1759 hendes datter [Casper Hanssen og Ane Olsdatter]
495 36te familie Christian Friderichsen 47 1754 Gift Husbonde Gaardfæster
496 36te familie Kirsten Pedersdatter 47 1754 Gift hans Kone [Christian Friderichsen]
497 36te familie Peder Christiansen 11 1790 Ugift deres børn [Christian Friderichsen og Kirsten Pedersdatter]
498 36te familie Maren Christiansdatter 8 1793 Ugift deres børn [Christian Friderichsen og Kirsten Pedersdatter]
499 36te familie Friderich Christiansen 6 1795 Ugift deres børn [Christian Friderichsen og Kirsten Pedersdatter]
500 36te familie Hemming Christiansen 4 1797 Ugift deres børn [Christian Friderichsen og Kirsten Pedersdatter]
501 36te familie Jeppe Jenssen 70 1731 Enkemand Mandens Stifader [Christian Friderichsen og Kirsten Pedersdatter] Inderste
502 36te familie Christian Hanssen 18 1783 Ugift Tjenestedreng [Christian Friderichsen og Kirsten Pedersdatter]
503 37te familie Rasmus Jenssen 62 1739 Gift Mand Indsider
504 37te familie Kirsten Mortensdatter 51 1750 Gift hans Kone [Rasmus Jenssen]
505 38te familie Niels Hanssen 49 1752 Gift Husbonde Gaardfæster
506 38te familie Kirsten Hansdatter 50 1751 Gift hans Kone [Niels Hanssen]
507 38te familie Kirstine Nielsdatter 21 1780 Ugift deres børn [Niels Hanssen og Kirsten Hansdatter]
508 38te familie Karen Nielsdatter 16 1785 Ugift deres børn [Niels Hanssen og Kirsten Hansdatter]
509 38te familie Kirsten Nielsdatter 8 1793 Ugift deres børn [Niels Hanssen og Kirsten Hansdatter]
510 38te familie Lars Pedersen 8 1793 Ugift Tjenestedreng [Niels Hanssen og Kirsten Hansdatter]
511 39te familie Lars Pedersen 29 1772 Gift Mand Indsider
512 39te familie Maren Nielsdatter 25 1776 Gift hans Kone [Lars Pedersen]
513 40de familie Jørgen Jenssen 50 1751 Gift Mand Huusmand uden Jord
514 40de familie Maren Jensdatter 38 1763 Gift hans Kone [Jørgen Jenssen]
515 40de familie Johanne Jørgensdatter 9 1792 Ugift deres datter [Jørgen Jenssen og Maren Jensdatter]
516 41de familie Jens Hanssen 63 1738 Gift Mand (hans 1. ægteskab) Huusmand uden Jord
517 41de familie Catrine Hansdatter 80 1721 Gift hans Kone [Jens Hanssen] (hendes 2. ægteskab)
518 42de familie Hans Jenssen 38 1763 Gift Mand Indsider
519 42de familie Ane Hansdatter 29 1772 Gift hans Kone [Hans Jenssen]
520 42de familie Jørgen Hanssen 6 1795 Ugift deres brøn [Hans Jenssen og Ane Hansdatter]
521 42de familie Karen Hansdatter 4 1797 Ugift deres brøn [Hans Jenssen og Ane Hansdatter]
522 42de familie Kirsten Hansdatter 2 1799 Ugift deres brøn [Hans Jenssen og Ane Hansdatter]
523 43de familie Hemming Friderichsen 46 1755 Gift Mand Huusmand uden Jord (hans 2. ægteskab)
524 43de familie Karen Nielsdatter 40 1761 Gift hans Kone [Hemming Friderichsen]
525 43de familie Kirsten Hemmingsdatter 11 1790 Ugift hans børn [Hemming Friderichsen og Karen Nielsdatter]
526 43de familie Kirstine Hemmingsdatter 6 1795 Ugift hans børn [Hemming Friderichsen og Karen Nielsdatter]
527 43de familie Karen Hemmingsdatter 3 1798 Ugift hendes datter [Hemming Friderichsen og Karen Nielsdatter]
528 44de familie Friderich Holgersen 45 1756 Gift Husbonde Gaardfæster
529 44de familie Maren Larsdatter 38 1763 Gift hans Kone [Friderich Holgersen]
530 44de familie Karen Friderichsdatter 11 1790 Ugift deres børn [Friderich Holgersen og Maren Larsdatter]
531 44de familie Johan Friderichsen 9 1792 Ugift deres børn [Friderich Holgersen og Maren Larsdatter]
532 44de familie Holger Friderichsen 6 1795 Ugift deres børn [Friderich Holgersen og Maren Larsdatter]
533 44de familie Ditlof Friderichsen 4 1797 Ugift deres børn [Friderich Holgersen og Maren Larsdatter]
534 44de familie Peder Larssen 32 1769 Ugift Tjenestekarl [Friderich Holgersen og Maren Larsdatter]
535 45de familie Rasmus Jørgensen 51 1750 Gift Husbonde Gaardfæster
536 45de familie Lisbet Jacobsdatter 48 1753 Gift hans Kone [Rasmus Jørgensen]
537 45de familie Catrine Rasmusdatter 21 1780 Ugift deres børn [Rasmus Jørgensen og Lisbet Jacobsdatter]
538 45de familie Sidse Rasmusdatter 18 1783 Ugift deres børn [Rasmus Jørgensen og Lisbet Jacobsdatter]
539 45de familie Jens Hanssen 15 1786 Ugift Tjenestedreng [Rasmus Jørgensen og Lisbet Jacobsdatter]
540 46de familie Christen Kibsgaard 52 1749 Enkemand Husbonde Skolelærer og kirkesanger
541 46de familie Marie Kibsgaard 15 1786  Ugift hans datter [Christen Kibsgaard]
542 46de familie Peder Kibsgaard 18 1783 Ugift hans Søn [Christen Kibsgaard] Søefarende
543 46de familie Ingeborg Hemmingsdatter 15 1786 Ugift Tjenestepige [Christen Kibsgaard]