Folketælling 1901 – ældre version

Lang indledning – eller hop ned til listen

Nedenfor er et uddrag af folketælling i 1901 for Magleby Sogn fra løbe nr. 541 til 811 med bopæl i Mandemarke og resten af ejerlavet. Listen omfatter 270 personer – ud af Magleby Sogns 1.386 – og fordeler sig på 53 familier/husstande i ejerlavet Mandemark By, som også omfatter Kraneled og området ned mod Østersøen som beskrevet i indledningen til folketællingerne.

Man møder her bl.a. familien Karstensen (stavet Charstensen!), fra nr. 669ff, familie nr. 131: Daglejer ved agerbrug Hans Karstensen (f. 1852) som i 1882 blev gift med den 21-årige Marie (f. 1861). Den 1/2 1901 oplyser Marie som 39-årig at have fået 10 børn som lever og at have mistet 4, d.v.s. at hun har haft 14 graviditeter på 28 år. De sidste 2 børn – må man formode – har hun fået med præcis 15 måneders mellemrum, da hun var 36 og 27. Det er da en præstation som overgås af familie nr. 333: Slagtermester Peter Johansen (f. 1846) og Kirstine (f. 1849). Hun var gift som 23-årig i 1873 og kunne ved folketællingen i 1901 oplyse at have født 12 børn og mistet 1 – altså 13 graviditeter på 27 år!

På Rigsarkivets hjemmeside er der direkte adgang til alle de mikrofilmede lister for Magleby Sogn. På opslag 4 – ud af 857 for hele sognet – findes en håndskrevet oversigt over Mandemarke Bys ejerlavs matrikelnumre kronologisk med angivelse af stilling og navn på husstandens overhoved!  (Link til oversigten).

Der ligger også kommunens senere “kontrollister” med optælling af personer og opdelt på mænd og kvinder, som indeholder navn og stilling på ‘husfaderen’ samt matr.nr. Der er ingen forklaring på hvilke områder disse lister omfatter, men det viser sig at de 2 første omfatter selve landsbyen Mandemarke og nærmeste omgivelser, mens den sidste omfatter huse og gårde i og omkring Kraneled. Kontrolliste 8 med en opsummering af 19 huslister for familie 104-122 (nr. 541-622) omfatter 86 personer, 41 mænd og 45 kvinder. Kontrolliste 9 opsummerer 19 huslister for familie 123-141 (nr. 627-718 på listen nedenfor) omfatter 92 personer, 43 mænd og 49 kvinder. Kontrolliste 10 opsummerer listerne for 16 familier, 142-157 (nr. 719-811) omfatter 93 personer, 58 mænd og 35 kvinder, som alle må formodes at høre til området omkring Kraneled, idet den for nogle af familierne angiver navne på gårde på Kraneledvej samt huse, bl.a. Kraneled Skole og Brugsforeningen.

Kilde til de indtastede data (åbner på ny fane) er  Danish Family Search for hele Magleby Sogn, eller Mandemarke alene (listen bliver sorteret alfabetisk efter fornavne). Efterfølgende kontrol af indtastningerne med de originale skemaer hos Rigsarkivet, har ved denne folketælling afdækket mange fejl: ‘Pedersen’ er konsekvent indtastet som Petersen, ‘Jakob’ er skrevet som Jacob, ‘Kristian’ er blevet til Christian, ‘Katrine’ til Catrine, ‘Ane Karoline’ er blevet til Anne Caroline og  ‘Aksel Kristoffersen’ er blevet til Axel Christoffersen. ‘Lene Katrine Pedersdatter’ er blevet til Lene Cathrine Petersen. ‘ Jens Laurids Kristoffersen’ er blevet til Jens Laurrits Christoffersen. Og så videre. Selv om konstaterede fejl er rettet, skal man altså ikke altid stole på hvad man kan finde på nettet!!

Når der var indtastet ‘Christiane Charstensen’ kan man dog ikke helt bebrejde indtasteren, for der står rent faktisk på det gamle skema ‘Kristiane Charstensen’ – ligesom hele familie 131 konsekvent var anført med dette usædvanlige efternavn i 1901. Så det er ikke altid til at vide, hvem der egentlig har ret – ‘tællingskommisionæren’ i 1901 eller indtasteren 100 år senere!

Fejlene er så vidt muligt rettet alle steder på listen, men på løbenumrene nedenfor for den første person på hver liste, er der indsat link til Statens Arkiver af det originale, håndskrevne skema for den pågældende familie, så man kan se hvad der var skrevet. Der er dog ingen garanti for hvor skarp den som har skrevet listerne selv har været.  Hvis man ikke har held med sine søgninger anbefales det derfor at foretage søgninger i evt. nærliggende folketællinger, i dette tilfælde den fra 1906 blot 5 år efter, hvor afskriften synes at være meget mere præcis.

På listen nedenfor kan du søge med Ctrl+F og skrive i din computers søgefelt der åbnes, så du kan søge efter personer – eller eventuelt adresser, som er indsat på baggrund af oplysningen om matrikelnummer og undtagelsesvist navn på ejendommen. Mange af adresseoplysningerne skal dog betragtes som forslag.

Du kan også til en start søge på hele hjemmesiden efter de sider, hvor det søgte navn optræder med denne hjemmesides søgefunktion (se søgeanvisning). Det kan nogle gange være interessant at følge den samme person, så længe vedkommende har boet i Mandemarke.

Løbe Nr. Fam. nr. Navn                                  Civil-stand Husstands    stilling            Erhverv
541 104-1 Niels Peter Hansen Strædet 11? (matr. 25=25c?) Gift Husfader Daglejer ved   Agerbruget og Skovarbejder
542 104-1 Helene Marie Jørgensen Gift Husmoder
543 104-1 Alfred Theodor (?) Hansen Ugift Barn
544 104-2 Bent Hansen Enke-mand Husfader Fhv. Daglejer ved Agerbrug
545 105 Hans Jakob Jørgensen Strædet 14? (matr. 26=26c?) Gift Husfader Produkthandler
546 105 Bodil Cathrine Jensen Gift Husmoder
547 106 Peder Nielsen Strædet 10 eller 12 (matr. 35=35c el. 35b) Gift Husfader Daglejer ved            Skovbruget
548 106 Kirsten Jensen Gift Husmoder
549 106 Carl Marius Nielsen Ugift Barn
550 106 Karen Margrethe Nielsen Ugift Barn
551 106 Nielsine Sophie Nielsen Ugift Barn
552 106 Ella Marie Nielsen Ugift Barn
553 106 Christine Nielsen Ugift Barn
554 106 Udøbt Pige Ugift Barn
555 107 Peder Hansen        Strædet 9? (matr. 34=34a?) Gift Husfader Møller og                   Fyrbøder
556 107 Sidse Cathrine Frederiksen Gift Husmand
557 107 Marie Hansen Ugift Barn Syerske
558 107 Louise Hansen Ugift Barn
559 108 Jens Peter Hemmingsen (evt. Peder) Strædet 4 Gift Husfader Skomagermester
560 108 Kirstine Hemmingsen Gift Husmoder
561 108 Christine Hemmingsen Ugift Barn Syerske
562 108 Hans David Hemmingsen Ugift Barn Skomagersvend
563 108 Hans Hemmingsen Ugift f.1885 Barn Skomagerlærling
564 109 Hans Peder Hansen Bille Strædet 7? (matr. 33) Gift Husfader Daglejer ved           Agerbruget
565 109 Karen Kirstine Jakobsen Gift Husmoder
566 109 Bille Henrik Hansen Ugift Plejebarn
567 109 Jens Jakob Hansen Bille Ugift Barn
568 110 Christian S. (A.?) Lange Strædet 5? (matr. 32) Gift Husfader Vognmand og       Jordbruger
569 110 Inga Cathrine Jensen Gift Husmoder
570 111-1 Lars Peter Hansen    Strædet 3? (matr. 31) Gift Husfader f.1854 Daglejer ved         Skovbruget
571 111-1 Karen Marie Jensen Gift Husmoder (Gift 1880 – 5 levende børn, 4 døde)
572 111-1 Hans Christian Hansen Ugift Barn
573 111-1 Niels Peter Hansen Ugift Barn
574 111-1 Karen Laurine Hansen Ugift Barn
575 111-2 Hans Peter Hansen Ugift Husfader Træskomand
576 112 Johan Peder Jensen (ingen matr. opl.) Gift Husfader f.1849 Daglejer ved         Agerbruget
577 112 Kirstine Larsen Gift Husmoder f.1849  (gift i 1870 –    født 7 levende børn og 3 som er døde!)
578 112 Marie Sophie Jensen Ugift Barn f.1890
579 113 Peder Jakob Hemmingsen Busenevej 5  (=matr. 41) Gift 1870 Husfader f.1850 Daglejer ved       Agerbrug og Skovarbejde
580 113 Marie Larsen Gift 1870 Husmoder f.1843 [født 3 børn der lever og 3 døde]
581 114-1 Hans Peter Larsen [f. 1853 “Det røde Hus” – Busenevej 1 Gift 1881 Husfader f.1833 Daglejer ved Agerbrug [gift 1881 da han  flyttede til Magleby  Sogn fra Keldby]
582 114-1 Anne Margrethe Hindbach [nej: Ane Margrethe Hindborg] Gift 1881 Husmoder f.1860  [født 5 børn]
583 114-1 Kristian Larsen (se hans skudsmålsbog) Ugift Barn      f.1892
584 114-1 Carl Hindbach Larsen [Karl Hindborg Larsen] Ugift Barn      f.1895
585 114-2 Jørgen Jørgensen Gift 1900 Husfader f.1880 Daglejer ved       Agerbrug
586 114-2 Katrine Jensen Gift 1900 Husmoder  f.1876
587 114-2 Hansine Margrethe Jørgensen Barn      f.1900
588 114-3 Kristine Petersen Enke i 1878 Husmoder f.1845 Rengøring og Vask
589 115-1 Hans Peder Hansen Skovstrædet 5 Gift 1887 Husfader f.1849 Vognmand og Jordbruger
590 115-1 Mette Kirstine Larsen Gift 1887 Husmoder f.1849
591 115-1 Laura Hansen Ugift Barn
592 115-2 Marie Hansen Ugift Husmoder Fhv. Tjenestetyende Fattighjælp
593 116-1 Anders Peter Rasmussen Nøhr     Skovstrædet 10? (matr. 51=51c) Gift 1887 Husfader f.1859 Daglejer ved Skovarbejde
594 116-1 Anne Kirstine Petersen Gift 1887 Husmoder f.1862 [sikkert datter af 597,      som blev gift samme år hun blev født]
595 116-1 Niels Peter Rasmussen Nøhr Ugift Barn
596 116-1 Karen Margrethe Rasmussen Nøhr Ugift Barn
597 116-2 Rasmus Pedersen Enke-mand 1899 Husfader f.1836 Daglejer ved Skovarbejde [gift 1862, 2 børn]
598 117-1 Johanne Cathrine Larsdatter       Skovstrædet 11 [ejer: Peder Pedersen Posts Enke] (evt. Peter Petersen Post) Enke 1888 Husmoder f.1824 Alderdoms-understøttelse [gift 1847, 4 levende børn, 4 døde]
599 117-1 Anne Kirstine Petersen Ugift Barn      f.1864 Kommunen betaler hende for at passe sin syge mor
600 117-2 Christen Jensen Enke-mand 1899 Husfader f.1850 Slagter [gift 1881, 6 børn]
601 117-2 Jenny Helene Jensen Ugift Barn      f.1883 Husholderske
602 117-2 Karsten Jensen Ugift Barn      f.1885 Slagter- medhjælper
603 117-2 Jensine Jensen Ugift Barn      f.1893
604 117-2 Knud Jensen Ugift Barn       f.1897
605 118 Hans Peter Jensen Skovstrædet 6? (matr. 19=19b) Gift Husfader Skovarbejder og Fyrbøder
606 118 Mathilde Petersen Gift Husmoder
607 118 Marie Jensen Ugift Barn
608 118 Magnus Jensen Ugift Barn
609 118 Hans Jensen Ugift Barn
610 118 Anne Jensen Ugift Barn
611 119-1 Niels Chr. Jørgensen Skovstrædet 7? (siden brændt – matr. 39) Gift Husfader Daglejer ved   Agerbruget
612 119-1 Maren Kirstine Hansen Gift Husmoder
613 119-1 Frederik Jørgensen Ugift Barn
614 119-1 Knud Henrik Jørgensen Ugift Barn
615 119-2 Kathrine Larsen Enke Husmoder Alderdoms-understøttelse
616 120 Rasmus Hansen Skovstrædet 1 Gift Husfader Landpost
617 120 Marie Petersen Gift Husmoder
618 120 Line Hansen Ugift Barn
619 120 Niels Peter Hansen Ugift Barn
620 121 Lars Petersen (evt. Lars Pedersen) Skovstrædet 4  Enke-mand Husfader Fhv. Gårdmand      Aftægt
621 121 Line Petersen Ugift Barn Syerske
622 122 Villum Jensen Skovstrædet 2 Gift 1885 Husfader f.1860 Lærer
623 122 Elise Johanne Jensen Gift 1885 Husmoder f.1862 [2 børn]
624 122 Margrethe Jensen Ugift Barn      f.1887
625 122 Anna Jensen Ugift Barn        f.1892
626 122 Anna Hansen Ugift Tjenestepige Mandemarke by slutter her.
627 123 Hans Larsen Rakkerbanken 1? Gift Husfader Gårdejer
628 123 Anne Marie Larsen Gift Husmoder
629 123 Marius Petersen Ugift Barn
630 123 Karen Larsen Ugift Barn
631 123 Laurits Larsen Ugift Barn
632 123 Peter Hansen Ugift Tjenestekarl
633 123 Anne Carstensen Ugift Tjenestepige
634 124 Niels Peter Larsen Rakkerbanken 3 eller 2 Gift Husfader Gårdejer
635 124 Anne Marie Larsen Gift Husmoder
636 124 Christian Larsen Ugift Barn
637 124 Laurits Larsen Ugift Barn
638 124 Richardt Larsen Ugift Barn
639 124 Elisabeth Larsen Ugift Barn
640 124 Antoinette Larsen Ugift Tjenestepige
641 124 Jens Jacobsen Ugift Tjenestekarl
642 125 Sidse Kirstine Larsen Busenevej 19 eller 32? (matr. 4) [Husejer: Hans Larsens Enke] Enke Husmoder Gårdfæster
643 125 Jens Jørgen Larsen Ugift Barn Murer
644 125 Marie Larsen Ugift Barn
645 125 Johanne Margrethe Johansen Ugift Barn
646 125 Johannes Hansen Ugift Gårdbestyrer
647 125 Kirsten Jensen Ugift Tjenestepige
648 125 Christian Petersen Ugift Tjenestekarl
649 125 Hansigne Frederiksen Ugift Logerende Syerske
650 126 Rasmus Hansen      Busenevej 28 (evt. 30)(matr. 42) Gift Husfader Daglejer ved Skovarbejde
651 126 Sidse Kirstine Hansen Gift Husmoder
652 126 Victoria Hansen Gift Barn
653 127 Ane Kirstine Nielsen   Husets ejer: Lars P. Nielsens Enke (matr. 21b) Enke Husmoder
654 127 Anna Nielsen Ugift Barn Markarbejde
655 127 Maren Kirstine Nielsen Ugift Barn Syerske.  Fattighjælp
656 128 Christian Larsen (matr. 43) Gift 1885 Husfader Daglejer ved Agerbruget
657 128 Ellen Larsen [kom til sognet i 1882 fra Sverrig] Gift Husmoder  [5 børn og 2 døde]
658 128 Thorvald Larsen Ugift Barn
659 128 Vilhelmine Larsen Ugift Barn
660 128 Hilda Larsen Ugift Barn
661 129 Niels Christensen Busenevej 26 Gift Husfader Daglejer
662 129 Emma Christensen Gift Husmoder
663 130 Lars Peter Hansen Busenevej 24? (matr. 22) Gift Husfader Smedemester
664 130 Sidse Kirstine Hansen Gift Husmoder
665 130 Petra Hansen Ugift Barn
666 130 Peter Johan Petersen Ugift Smedesvend
667 130 Rossing Johansen [f.13.4.1884] Ugift Smedelærling
668 131 Hans Carstensen Busenevej 22 (ejer: Hans P. Carstensen/Karstensen?  (På original er alle kaldt Charstensen!) Gift 1882 Husfader Daglejer ved Agerbruget
669 131 Marie Charstensen Gift 1882 Husmoder  [10 børn og 4 døde]
670 131 Marie Charstensen Ugift Barn  f. 1888
671 131 Kristiane Charstensen Ugift Barn  f. 1893
672 131 Charsten Charstensen (!) Ugift Barn  f. 1895
673 131 Dusigne Charstensen Ugift Barn  f. 1896
674 131 Søren Charstensen Ugift Barn  f. 1898
675 131 Mariane Charstensen Ugift Barn  f. 1899
676 132 Frederik Madsen     Busenevej 20? (matr. 3a) Ugift f.1853 Husfader Gaardforpagter
677 132 Anne Kirstine Jensen Ugift f.1864 Tjeneste-tyende Husholderske
678 132 Karen Kirstine Jensen Ugift f.1849 Tjenestepige
679 132 Frederik Nielsen Ugift f.1880 Tjenestekarl
680 132 Georg Johansen Ugift f.1889 Tjenestekarl
681 133 Emil Carlsen     Busenevej 18  (på orig. skema er alle kaldt Charlsen!) Gift Husfader Daglejer ved Skovarbejde
682 133 Maren Kirstine Carlsen Gift Husmoder
683 133 Karen Marie Carlsen Ugift Barn
684 133 Carl Edvard Carlsen Ugift Barn
685 133 Gjertrud Elisabeth Carlsen Ugift Barn
686 133 Jensigne Christiane Carlsen Ugift Barn
687 133 Hans Christian Carlsen Ugift Barn
688 133 Martha Helene Carlsen Ugift Barn
689 134 Peter Johansen (matr.24) eller Per Johansen        (daværende ‘Busenevej 16’) Gift Husfader Slagtermester
690 134 Kirstine Johansen Gift Husmoder
691 134 Møller Johansen Ugift Barn
692 134 Emil Johansen Ugift Barn
693 134 Amalie Johansen Ugift Barn
694 134 Julius Johansen Ugift Barn
695 135 Jørgen Hansen Busenevej 14? (matr. 29) Gift Husfader Tømrermester
696 135 Marie Hansen Gift Husmoder
697 135 Marie Hansen Ugift Barn
698 135 Laurine Hansen Ugift Barn
699 135 Otto Hansen Ugift Barn
700 136-1 Johan Petersen (Pedersen?) Busenevej 12? Gift Husfader Vejmand
701 136-1 Kirstine Petersen Gift Husmoder
702 136-2 Hans Peter Petersen Gift Husfader Skomager-  mester
703 136-2 Anne Petersen Gift Husmoder
704 136-2 Johannes Petersen Ugift Barn
705 137 Hans Peter Hemmingsen Busenevej 10? Gift Husfader Postbud
706 137 Kirstine Hemmingsen Gift Husmoder
707 137 Otto Hemmingsen Ugift Barn
708 138-1 Niels [ikke Hans!] Peter Johansen  matr. 20 Busenevej 15 el. 17? Gift Husfader Murermester
709 138-1 Anne Johansen Gift Husmoder
710 138-2 Hans Larsen Gift Husfader Bødkermester
711 138-2 Kirsten Larsen Gift Husmoder
712 139 Niels Peter Nielsen Busenevej 8 Ugift Husfader Handels-   bestyrer (i den gamle landhandel)
713 139 Anne Nielsen Ugift Slægtning Husholderske
714 140 Ane Kirstine Rasmussen Busenevej 4 ? (matr. 37: 37a=Bus4, 37b=Strædet 2) Ugift Husmoder Markarbejde
715 140 Johanne Jensen Ugift Barn
716 141 Claus (Klavs!) Hansen Strædet 9) Gift Husfader Daglejer ved Skovarbejde
717 141 Maren Kirstine Hansen Gift Husmoder
718 141 Anne Hansen Ugift Barn
KRANELED:
719 142 Anders Petersen Kraneledvej 7 eller 12? Gift Husfader Gårdejer
720 142 Kirstine Jørgensen Gift Husmoder
721 142 Frederik Petersen Ugift Barn
722 142 Sidse Caroline Petersen Ugift Barn
723 142 Hans Christian Petersen Ugift Barn
724 142 Anne Martine Petersen Ugift Barn
725 142 Nielsigne Elmine Petersen Ugift Barn
726 143 Anne Kirstine Hansen Kraneledvej 14         Ejer: Frederik Jensens enke Enke Husmoder
727 143 Hans P. Frederiksen Ugift Gårdbestyrer
728 143 Jens Christian Thisted Ugift Tjenestekarl
729 143 Anton Carl Larsen Ugift Tjenestedreng
730 143 Maren Kirstine Hansen Ugift Plejebarn
731 144 Peder Nielsen (bor i aftægtshus til Baandhøjgaard) Gift Husfader Aftægtsmand
732 144 Mette Kirstine Rasmusdatter Gift Husmoder Aftægtskone
733 144 Elise Jensen Ugift Tjenestepige
734 145 Niels Peter Rasmussen      Skansevej 2 (matr. 10a) Gift Husfader Gårdejer
735 145 Ane Kirstine Jakobsen Gift Husmoder
736 145 Niels Jørgen Rasmussen Ugift Barn
737 145 Marius Rasmussen Ugift Barn
738 145 Ane Marie Jakobsdatter Enke Aftægtskone
739 145 Sophus Frederik Nielsen Ugift Tjenestedreng
740 145 Kristian Larsen Ugift Tjenestekarl Mælkekusk
741 146 Niels Peter Petersen “Baandhøjgaard” Båndhøjvej 1 Gift 1892 Husfader Proprietær
742 146 Kirstine Sørensen Gift 1892 Husmoder
743 146 Ejnar Nielsen Ugift Barn (hendes, født i 1891 i Horsens) Fodermester  (kun 9 år gl.!)
744 146 Karl Kristian Munk Scheelhardt Ugift Malkerøgter
745 146 Kristian Vilhelm Nielsen Ugift Tjenestekarl (alm. Karl)
746 146 Frederik Jensen Ugift Tjenestekarl (alm. Karl)
747 146 Klara Marian (Mariun!) Kirstine Karstensen Ugift Husjomfru
748 146 Hans Morten Rasmussen Ugift Tjenestedreng
749 147 Anders Nielsen (matr. 12) Gift Husfader Gårdmand
750 147 Karen Nielsen Gift Husmoder
751 147 Erna Louise Nielsen Ugift Barn
752 147 Viggo Bartun Nielsen Ugift Barn
753 147 Astrid Beate Nielsen Ugift Barn
754 147 Martin Peter Hansen Ugift Tjenestekarl
755 147 Sidse Kirstine Marie Nielsen Ugift Tjenestepige
756 148 Hans Didriksen (matr. 13a) Kraneledvej 35 Gift Husfader Gårdmand
757 148 Anne Sophie Jensen Gift Husmoder
758 148 Jens Didriksen Ugift Barn
759 148 Johannes Didriksen Ugift Barn
760 148 Elisabet Didriksen Ugift Barn
761 148 Agnes Gertru (!) Didriksen Ugift f.1893 Plejebarn
762 148 Valdemar Hansen Ugift Tjenestekarl
763 149-1 Carl Petersen “Bjergly” matr. 13d, ejer lærer R. Hansen Gift Husfader Stenhugger
764 149-1 Marie Clausen Gift Husmoder
765 149-2 Lars Christoffer Olsen Gift Husfader Skovarbejder
766 149-2 Anna Johanne Hansen Gift Husmoder
767 149-2 Lars Peter Olsen Ugift Barn
768 149-2 Olaf Frederik Olsen Ugift Barn
769 149-2 Poul Harald Olsen Ugift Barn
770 150 Hemming Hansen matr. 14a Gift Husfader Gårdmand
771 150 Lene Cathrine Petersen Gift Husmoder
772 150 Hans Kristian Hansen Ugift Barn
773 150 Karl Ludvig Rasmussen Ugift Tjenestekarl
774 151 Jørgen Nielsen matr. 15a Gift Husfader Gårdmand
775 151 Sophie Vilhelmine Jørgensdatter Gift Husmoder
776 151 Niels Jørgen Nielsen Ugift Barn Medhjælper
777 151 Karl Oscar Nielsen Ugift Plejebarn
778 151 Annette Petræa Sophie Hansen Ugift 4/1 1886 Tjenestepige Udvandrer i 1904 til Boston USA som 18-årig
779 152 Jens Laurids Kristoffersen [Christoffersen] matr. 16a Gift Husfader Gårdmand
780 152 Anna Henriette Margrethe Nielsen Gift Husmoder
781 152 Anders Peter Kristoffersen Ugift Barn
782 152 Axel Kristoffersen Ugift Barn
783 152 Johan Theodor Leo Kristoffersen Ugift Barn
784 152 Laurits Kristian Petersen Ugift Tjenestekarl
785 152 Anna Marie Larsen Ugift Tjenestepige
786 153 Hans Peter Larsen “Kraneled Skole” (ejer: Kommunen) Kraneledvej 23? Gift Husfader Lærer
787 153 Anna Karoline Jensen Gift Husmoder
788 153 Aksel Larsen Ugift Barn
789 154 Jens Peter Jensen “Brugsforening” Kraneledvej 21 Gift Husfader Uddeler i Brugsforening
790 154 Ane Mathilde Jensen Gift Husmoder
791 154 Niels Jensenius Jensen Ugift Barn
792 154 Marie Margrethe Jensen Ugift Barn
793 154 Hans Olaf Jensen Ugift Barn
794 155 Hans Peter Nielsen Kraneledvej 19 Gift Husfader Smed
795 155 Marie Hansen Gift Husmoder
796 155 Axel Nielsen Ugift Barn
797 155 Krl Kristian Nielsen Ugift Barn
798 155 Axel Niels Christian Lund Ugift Smedelærling
799 156 Peder Nielsen (matr. 17) Gift Husfader Gårdmand
800 156 Anne Marie Jensdatter Gift Husmoder
801 156 Sidse Nikoline Nielsen Ugift Barn
802 156 Marius Laurits Nielsen Ugift Barn
803 156 Kristian Frederik Hansen Ugift Tjenestekarl
804 156 Frederik Larsen Ugift Tjenestedreng
805 157 Niels Petersen (matr. 18a) Gift Husfader Gårdmand
806 157 Ane Margrethe Hansen Gift Husmoder
807 157 Hans Karl Petersen Ugift Barn
808 157 Petrea Jensen Ugift Plejebarn
809 157 Niels Hansen Ugift Tjenestekarl
810 157 Jens Peter Jensen Ugift Tjenestekarl
811 157 Ane Kirstine Hansen Ugift Tjenestepige