Folketælling 1901

Uddrag af folketælling i 1901 for Magleby Sogn fra løbe nr. 541 til 811 med bopæl i Mandemarke omfattende 270 personer. ‘Familie nr.’ dækker de enkelte husstande, som der var 53 af.

Ved denne folketælling er der desværre ikke engang oplysning om fødeår eller alder, som ved de andre folketællinger. Og afskriften rummer mange fejl, jfr. nedenfor.

Kilde (åbner på ny fane): http://www.onlinearkivalier.dk/census1901/sogn969 for hele Magleby Sogn. Eller Mandemarke alene (listen bliver sorteret alfabetisk efter fornavne): http://www.onlinearkivalier.dk/census1906/sogn969/placenamelist/?pname=Magleby%2c+Mandemark Der findes links til mikrofilm af de originale lister.

På listen nedenfor kan du søge med Ctrl+F og skrive det søgte i feltet der så åbnes.

Bemærk at afskriveren af de gamle håndskrevne lister for 1901 har været meget upræcis – eller kreativ! F.eks. er Jakob afskrevet som Jacob, Kristian som Christian, Katrine som Catrine, Hansine som Hanine, Kristine som Kirstine, så for bare 9 navne i rækkefølge (løbe nr. 579ff) er der mindst 5 stavefejl ved afskriften. Og der er mange andre sjuskefejl, så det anbefales at foretage søgninger i folketællingen fra 1906 blot 5 år efter, som er meget mere pålidelig.

Løbe Nr. Fam. nr. Navn                                  Køn Civil-stand Husstands    stilling            Erhverv
541 104-1 Niels Peter Hansen M Gift Husfader Daglejer ved Agerbruget og Skovarbejder
542 104-1 Helene Marie Jørgensen K Gift Husmoder
543 104-1 Alfred Theodor Hansen M Ugift Barn
544 104-2 Bent Hansen M Enke-mand Husfader Forh Daglejer ved Agerbrug
545 105 Hans Jacob Jørgensen M Gift Husfader Produkthandler
546 105 Bodil Cathrine Jensen K Gift Husmoder
547 106 Peter Nielsen M Gift Husfader Daglejer ved            Skovbruget
548 106 Kirsten Jensen K Gift Husmoder
549 106 Carl Marius Nielsen M Ugift Barn
550 106 Karen Margrethe Nielsen K Ugift Barn
551 106 Nielsine Sophie Nielsen K Ugift Barn
552 106 Ella Marie Nielsen K Ugift Barn
553 106 Christine Nielsen K Ugift Barn
554 106 Udøbt Pige K Ugift Barn
555 107 Peter Hansen M Gift Husfader Møller og                   Fyrbøder
556 107 Sidse Cathrine Frederiksen K Gift Husmand
557 107 Marie Hansen K Ugift Barn Syerske
558 107 Louise Hansen K Ugift Barn
559 108 Jens Peter Hemmingsen M Gift Husfader Skomagermester    [Strædet 4]
560 108 Kirstine Hemmingsen K Gift Husmoder
561 108 Christine Hemmingsen K Ugift Barn Syerske
562 108 Hans David Hemmingsen M Ugift Barn Skomagersvend
563 108 Hans Hemmingsen M Ugift Barn Skomagerlærling                 (f. 1885)
564 109 Hans Peter Hansen Bille M Gift Husfader Daglejer ved           Agerbruget
565 109 Karen Kirstine Jacobsen K Gift Husmoder
566 109 Bille Henrik Hansen M Ugift Plejebarn
567 109 Jens Jacob Hansen Bille M Ugift Barn
568 110 Christian S. Lange M Gift Husfader Vognmand og       Jordbruger
569 110 Inga Cathrine Jensen K Gift Husmoder
570 111-1 Lars Peter Hansen [født 1854] Matr. 31 M Gift Husfader Daglejer ved         Skovbruget               [Strædet 3]
571 111-1 Karen Marie Jensen K Gift Husmoder
572 111-1 Hans Christian Hansen M Ugift Barn
573 111-1 Niels Peter Hansen M Ugift Barn
574 111-1 Karen Laurine Hansen K Ugift Barn
575 111-2 Hans Peter Hansen M Ugift Husfader Træskomand
576 112 Johan Peter Jensen (født 1849) M Gift Husfader Daglejer ved         Agerbruget
577 112 Kirstine Larsen (født 1849) K Gift Husmoder  (gift i 1870 –    født 7 levende børn og 3 som er døde!)
578 112 Marie Sophie Jensen (født 1890) K Ugift Barn
579 113 Peter Jacob Hemmingsen [han hedder Jakob! født 1850] M Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug og Skovarbejde             [matr. 41]
580 113 Marie Larsen [født 1843] K Gift Husmoder [født 1844, gift 1870

født 3 børn der lever og 3 døde]

581 114-1 Hans Peter Larsen [f. 1853 – original liste] M Gift Husfader [født 1853] Daglejer ved Ager bruget [gift 1881 da han flyttede til Magleby Sogn fra Keldby]
582 114-1 Anne Margrethe Hindbach [orig.: Ane Margrethe Hendbay, født 1860] K Gift Husmoder (født 1860]  [familierne 114 angives at bo i Det røde hus,  matr. 1 F?]
583 114-1 Christian Larsen [Kristian Larsen f. 1892] M Ugift Barn
584 114-1 Carl Hindbach Larsen [Karl Hendbay Larsen f. 1895] M Ugift Barn
585 114-2 Jørgen Jørgensen   (født 1880) M Gift Husfader Daglejer ved Agerbruget
586 114-2 Cathrine [Katrine!]Jensen      (født 1876) K Gift Husmoder
587 114-2 Hanine [Hansine!] Margrethe Jørgensen (født 1900) K Gift Barn
588 114-3 Kirstine Petersen [Kristine! født 1845] K Enke Husmoder Rengøring og Vask
589 115-1 Hans Peter Hansen  [link til original liste for matr. 49] M Gift Husfader Vognmand og Jordbruger
590 115-1 Mette Kirstine Larsen K Gift Husmoder
591 115-1 Laura Hansen K Ugift Barn
592 115-2 Marie Hansen K Ugift Husmoder Forh. Tjenestepige
593 116-1 Anders Peter Rasmussen Nøhr [orig. liste] M Gift Husfader Daglejer ved Skovarbejde [matr. 51]
594 116-1 Anne Kirstine Petersen [f. 1862] K Gift Husmoder [sikkert datter af 597,      som blev gift samme år hun blev født]
595 116-1 Niels Peter Rasmussen Nøhr M Ugift Barn
596 116-1 Karen Margrethe Rasmussen Nøhr K Ugift Barn
597 116-2 Rasmus Petersen [f. 1836] M Enke-mand Husfader Daglejer ved Skovarbejde [gift 1862, 2 børn, enkemand 1899]
598 117-1 Johanne Cathrine Larsdatter [orig.liste født 1824] K Enke Husmoder Alderdomsunderstøttelse [matr. 38 – evt 31]
599 117-1 Anne Kirstine Petersen K Ugift Barn Kommunen betaler hende for at passe sin syge mor
600 117-2 Christen Jensen M Enke-mand Husfader Slagter
601 117-2 Jenny HeleneJensen K Ugift Barn Husholderske
602 117-2 Carsten Jensen M Ugift Barn Slagtermedhjælper
603 117-2 Jensine Jensen K Ugift Barn
604 117-2 Knud Jensen M Ugift Barn
605 118 Hans Peter Jensen M Gift Husfader Skovarbejder og Fyrbøder
606 118 Mathilde Petersen K Gift Husmoder
607 118 Marie Jensen K Ugift Barn
608 118 Magnus Jensen M Ugift Barn
609 118 Hans Jensen M Ugift Barn
610 118 Anne Jensen K Ugift Barn
611 119-1 Niels Chr. Jørgensen M Gift Husfader Daglejer ved Agerbruget
612 119-1 Maren Kirstine Hansen K Gift Husmoder
613 119-1 Frederik Jørgensen M Ugift Barn
614 119-1 Knud Henrik Jørgensen M Ugift Barn
615 119-2 Cathrine Larsen K Enke Husmoder Alderdomsunderstøttelse
616 120 Rasmus Hansen M Gift Husfader Landpost
617 120 Marie Petersen K Gift Husmoder
618 120 Line Hansen K Ugift Barn
619 120 Niels Peter Hansen M Ugift Barn
620 121 Lars Petersen M Enke-mand Husfader Forh. Gårdmand, Aftægt
621 121 Line Petersen K Ugift Barn Syerske
622 122 Villum Jensen M Gift Husfader Lærer
623 122 Elise Johanne Jensen K Gift Husmoder
624 122 Margrethe Jensen K Ugift Barn
625 122 Anne Jensen K Ugift Barn
626 122 Anne Hansen K Ugift Tjenestepige
627 123 Hans Larsen M Gift Husfader Gårdejer
628 123 Anne Marie Larsen K Gift Husmoder
629 123 Marius Petersen M Ugift Barn
630 123 Karen Larsen K Ugift Barn
631 123 Laurits Larsen M Ugift Barn
632 123 Peter Hansen M Ugift Tjenestekarl
633 123 Anne Carstensen K Ugift Tjenestepige
634 124 Niels Peter Larsen M Gift Husfader Gårdejer
635 124 Anne Marie Larsen K Gift Husmoder
636 124 Christian Larsen M Ugift Barn
637 124 Laurits Larsen M Ugift Barn
638 124 Richardt Larsen M Ugift Barn
639 124 Elisabeth Larsen K Ugift Barn
640 124 Antoinette Larsen K Ugift Tjenestepige
641 124 Jens Jacobsen M Ugift Tjenestekarl
642 125 Sidse Kirstine Larsen K Enke Husmoder Gårdfæster
643 125 Jens Jørgen Larsen M Ugift Barn Murer
644 125 Marie Larsen K Ugift Barn
645 125 Johanne Margrethe Johansen K Ugift Barn
646 125 Johannes Hansen M Ugift Gårdbestyrer
647 125 Kirsten Jensen K Ugift Tjenestepige
648 125 Christian Petersen M Ugift Tjenestekarl
649 125 Hansigne Frederiksen K Ugift Logerende Syerske
650 126 Rasmus Hansen M Gift Husfader Daglejer ved Skovarbejde
651 126 Sidse Kirstine Hansen K Gift Husmoder
652 126 Victoria Hansen K Gift Barn
653 127 Anne Kirstine Nielsen K Enke Husmoder
654 127 Anne Nielsen K Ugift Barn Markarbejde
655 127 Maren Kirstine Nielsen K Ugift Barn Syerske. Fattighjælp
656 128 Christian Larsen M Gift Husfader Daglejer ved Agerbruget
657 128 Ellen Larsen K Gift Husmoder
658 128 Thorvald Larsen M Ugift Barn
659 128 Vilhelmine Larsen K Ugift Barn
660 128 Hilda Larsen K Ugift Barn
661 129 Niels Christensen M Gift Husfader Daglejer
662 129 Emma Christensen K Gift Husmoder
663 130 Lars Peter Hansen M Gift Husfader Smedemester
664 130 Sidse Kirstine Hansen K Gift Husmoder
665 130 Petra Hansen K Ugift Barn
666 130 Peter Johan Petersen M Ugift Smedesvend
667 130 Rossing Johansen M Ugift Lærling
668 131 Hans Carstensen M Gift Husfader Daglejer ved Agerbruget
669 131 Marie Carstensen K Gift Husmoder
670 131 Marie Carstensen K Ugift Barn
671 131 Christiane Carstensen K Ugift Barn
672 131 Carsten Carstensen M Ugift Barn
673 131 Dusigne Carstensen K Ugift Barn
674 131 Søren Carstensen M Ugift Barn
675 131 Mariane Carstensen K Ugift Barn
676 132 Frederik Madsen M Ugift Husfader Gårdforpagter
677 132 Anne Kirstine Jensen K Ugift Husholderske
678 132 Karen Kirstine Jensen K Ugift Tjenestepige
679 132 Frederik Nielsen M Ugift Tjenestekarl
680 132 Georg Johansen M Ugift Tjenestekarl
681 133 Emil Carlsen M Gift Husfader Daglejer ved Skovarbejde
682 133 Maren Kirstine Carlsen K Gift Husmoder
683 133 Karen Marie Carlsen K Ugift Barn
684 133 Carl Edvard Carlsen M Ugift Barn
685 133 Gjertrud Elisabeth Carlsen K Ugift Barn
686 133 Jensigne Christiane Carlsen K Ugift Barn
687 133 Hans Christian Carlsen M Ugift Barn
688 133 Martha Helene Carlsen K Ugift Barn
689 134 Peter Johansen M Gift Husfader Slagtermester
690 134 Kirstine Johansen K Gift Husmoder
691 134 Møller Johansen M Ugift Barn
692 134 Emil Johansen M Ugift Barn
693 134 Amalie Johansen K Ugift Barn
694 134 Julius Johansen M Ugift Barn
695 135 Jørgen Hansen M Gift Husfader Tømrermester
696 135 Marie Hansen K Gift Husmoder
697 135 Marie Hansen K Ugift Barn
698 135 Laurine Hansen K Ugift Barn
699 135 Otto Hansen M Ugift Barn
700 136-1 Johan Petersen M Gift Husfader Vejmand
701 136-1 Kirstine Petersen K Gift Husmoder
702 136-2 Hans Peter Petersen M Gift Husfader Skomagermester
703 136-2 Anne Petersen K Gift Husmoder
704 136-2 Johannes Petersen M Ugift Barn
705 137 Hans Peter Hemmingsen M Gift Husfader Postbud
706 137 Kirstine Hemmingsen K Gift Husmoder
707 137 Otto Hemmingsen M Ugift Barn
708 138-1 Hans P. Johansen M Gift Husfader Murermester
709 138-1 Anne Johansen K Gift Husmoder
710 138-2 Hans Larsen M Gift Husfader Bødkermester
711 138-2 Kirsten Larsen K Gift Husmoder
712 139 Niels Peter Nielsen M Ugift Husfader Handelsbestyrer
713 139 Anne Nielsen K Ugift Slægtning Husholderske
714 140 Anne Kirstine Rasmussen K Ugift Husmoder Markarbejde
715 140 Johanne Jensen K Ugift Barn
716 141 Claus Hansen M Gift Husfader Daglejer ved Skovarbejde
717 141 Maren Kirstine Hansen K Gift Husmoder
718 141 Anne Hansen K Ugift Barn
719 142 Anders Petersen M Gift Husfader Gårdejer
720 142 Kirstine Jørgensen K Gift Husmoder
721 142 Frederik Petersen M Ugift Barn
722 142 Sidse Caroline Petersen K Ugift Barn
723 142 Hans Christian Petersen M Ugift Barn
724 142 Anne Martine Petersen K Ugift Barn
725 142 Nielsigne Elmine Petersen K Ugift Barn
726 143 Anne Kirstine Hansen K Enke Husmoder
727 143 Hans P. Frederiksen M Ugift Gårdbestyrer
728 143 Jens Christian Thisted M Ugift Tjenestekarl
729 143 Anton Carl Larsen M Ugift Tjenestedreng
730 143 Maren Kirstine Hansen K Ugift Plejebarn
731 144 Peter Nielsen M Gift Husfader Aftægtsmand
732 144 Mette Kirstine Rasmusdatter K Gift Husmoder Aftægtskone
733 144 Elise Jensen K Ugift Tjenestepige
734 145 Niels Peter Rasmussen M Gift Husfader Gårdejer
735 145 Anne Kirstine Jacobsen K Gift Husmoder
736 145 Niels Jørgen Rasmussen M Ugift Barn
737 145 Marius Rasmussen M Ugift Barn
738 145 Anne Marie Jacobsdatter K Enke Aftægtskone
739 145 Sophus Frederik Nielsen M Ugift Tjenestedreng
740 145 Christian Larsen M Ugift Tjenestekarl Mælkekusk
741 146 Niels Peter Petersen M Gift Husfader Proprietær
742 146 Kirstine Sørensen K Gift Husmoder
743 146 Ejnar Nielsen M Ugift Barn Fodermester
744 146 Carl Christian Munk Scheelhardt M Ugift Malkerøgter
745 146 Christian Vilhelm Nielsen M Ugift Tjenestekarl
746 146 Frederik Jensen M Ugift Tjenestekarl
747 146 Clara Marian Kirstine Carstensen K Ugift Husjomfru
748 146 Hans Morten Rasmussen M Ugift Tjenestedreng
749 147 Anders Nielsen M Gift Husfader Gårdmand
750 147 Karen Nielsen K Gift Husmoder
751 147 Erna Louise Nielsen K Ugift Barn
752 147 Viggo Bartun Nielsen M Ugift Barn
753 147 Astrid Beate Nielsen K Ugift Barn
754 147 Martin Peter Hansen M Ugift Tjenestekarl
755 147 Sidse Kirstine Marie Nielsen K Ugift Tjenestepige
756 148 Hans Didriksen M Gift Husfader Gårdmand
757 148 Anne Sophie Jensen K Gift Husmoder
758 148 Jens Didriksen M Ugift Barn
759 148 Johannse Didriksen M Ugift Barn
760 148 Elisabeth Didroksen K Ugift Barn
761 148 Agnes Gjertud Didriksen K Ugift Plejebarn
762 148 Valdemar Hansen M Ugift Tjenestekarl
763 149-1 Carl Petersen M Gift Husfader Stenhugger
764 149-1 Marie Clausen K Gift Husmoder
765 149-2 Lars Christoffer Olsen M Gift Husfader Skovarbejder
766 149-2 Anne Johanne Hansen K Gift Husmoder
767 149-2 Lars Peter Olsen M Ugift Barn
768 149-2 Olaf Frederik Olsen M Ugift Barn
769 149-2 Poul Harald Olsen M Ugift Barn
770 150 Hemming Hansen M Gift Husfader Gårdmand
771 150 Lene Cathrine Petersen K Gift Husmoder
772 150 Hans Christian Hansen M Ugift Barn
773 150 Carl Ludvig Rasmussen M Ugift Tjenestekarl
774 151 Jørgen Nielsen M Gift Husfader Gårdmand
775 151 Sophie Vilhelmine Jørgensdatter K Gift Husmoder
776 151 Niels Jørgen Nielsen M Ugift Barn Medhjælper
777 151 Carl Oscar Nielsen M Ugift Plejebarn
778 151 Annetter Petrea Sophie Hansen K Ugift Tjenestepige Udvandrer i 1904 til Boston, USA som 18-årig
779 152 Jens Laurrits Christoffersen M Gift Husfader Gårdmand
780 152 Anne Henriette Margrethe Nielsen K Gift Husmoder
781 152 Anders Peter Christoffersen M Ugift Barn
782 152 Axel Christoffersen M Ugift Barn
783 152 Johan Theodor L. Christoffersen M Ugift Barn
784 152 Laurits Christian Petersen M Ugift Tjenestekarl
785 152 Anne Marie Larsen K Ugift Tjenestepige
786 153 Hans Peter Larsen M Gift Husfader Lærer
787 153 Anne Caroline Jensen K Gift Husmoder
788 153 Axel Larsen M Ugift Barn
789 154 Jens Peter Jensen M Gift Husfader Uddeler i Brugs-foreningen
790 154 Anne Mathilde Jensen K Gift Husmoder
791 154 Niels Jenseniuss Jensen M Ugift Barn
792 154 Marie Margrethe Jensen K Ugift Barn
793 154 Hans Olaf Jensen M Ugift Barn
794 155 Hans Peter Nielsen M Gift Husfader Smed
795 155 Marie Hansen K Gift Husmoder
796 155 Axel Nielsen M Ugift Barn
797 155 Carl Christian Nielsen M Ugift Barn
798 155 Axel Niels Christian Lund M Ugift Smedelærling
799 156 Peter Nielsen M Gift Husfader Gårdmand
800 156 Anne Marie Jensdatter K Gift Husmoder
801 156 Sidse Nicoline Nielsen K Ugift Barn
802 156 Marius Laurits Nielsen M Ugift Barn
803 156 Christian Frederik Hansen M Ugift Tjenestekarl
804 156 Frederik Larsen M Ugift Tjenestedreng
805 157 Niels Petersen M Gift Husfader Gårdmand
806 157 Anne Margrethe Hansen K Gift Husmoder
807 157 Hans Carl Petersen M Ugift Barn
808 157 Petrea Jensen K Ugift Plejebarn
809 157 Niels Hansen M Ugift Tjenestekarl
810 157 Jens Peter Jensen M Ugift Tjenestekarl
811 157 Anne Kirstine Hansen K Ugift Tjenestepige