Folketælling 1930 (NY 1/2017)

Indledning om ejerlavet ‘Mandemarke By’

Denne hjemmeside drejer sig om landsbyen Mandemarke og nærmeste omgivelser.  Altså ejendommene med matrikelnumre der hører under ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’.

KLIK FOR AT FORSTØRRE

Ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’ (klik på billedet for at forstørre) har en sikkert historisk bestemt udformning. Det omfatter foruden selve landsbyen Mandemarke også huse og gårde syd og sydøst for landsbyen, herunder Kraneled by. Men ikke Busene og området ud mod fyret, som hører til ejerlavet ‘Busene By, Magleby. Og heller ikke det første stykke af Kraneledvej fra Klintholm, som hører til ‘Busemarke By, Magleby.

Faktisk ligger de første to huse man møder ved gadekæret, når man kører ind i Mandemarke, ikke til ejerlavet ‘Mandemarke By’. For  Busenevej 1 og 3 hører til ejerlavet ‘Klintholm Hovedgaard, Magleby’, der også omfatter det meste af Klinteskoven, men altså ikke Mandemarke Bakker som du kan se på kortet, der har været dyrket af beboerne i Mandemarke i måske 1000 år eller mere.

Nu går de færreste op i hvor grænserne mellem de forskellige ejerlav er, og det gjorde de heller ikke i 1930 eller ved de mange andre folketællinger der er foretaget i tidens løb! Derfor kan man ikke altid være helt sikker på, at det er de samme huse og gårdes beboere der kan findes under de forskellige folketællinger her på hjemmesiden.

Der er i listerne ikke angivet nogen adresser på de enkelte familier eller husstande men kun matrikelnumre – hvis det overhovedet er udfyldt! Og selv om skemaerne forudsættes udfyldt med ‘Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes o.s.v. Matrikel-Nr.’, så er det langt fra altid sket i praksis. Og når der står et matrikelnummer, kan dette senere været ændret, så det heller ikke altid er let ad denne vej at identificere de enkelte huse og gårde.

Folketællingen i 1930 – med forklaringer til listen nedenfor

Alle folketællingslisterne er gjort offentligt tilgængelige på nettet, når der er forløbet mere end 75 år. Det har været et omfattende arbejde at affotografere de tusinder af lister for hele landet. Derfor er det måske forståeligt at folketællingen pr. 5/11 1930 kun er tilgængelig som mikrofilm, som man ikke kan søge i men kun bladre.

På skemaernes forside skal angives ‘Byens Navn’, men det er ikke altid sket. For eksempel angiver Skema nr. 10 hverken by eller ejerlav, men man kan se at den første person er fyrmesteren på Møn Fyr, Harald Tidemann, så der burde nok have stået Busene.

Til venstre ses forsiden til Folketællings-Skema nr. 12, som er det første skema som omfatter Mandemarke. Det er lærer K.V. Rasmussen som har stået for optællingen af de 21 personer på dette skema.

Skemaerne for “Byen Mandemark” ligger under ‘Magleby Møn’ og begynder ved Folketællings-Skema nr. 12 og slutter med Skema nr. 17. I modsætning til folketællingen i 1940 er der her mange familier/husstande på hvert skema, som du kan se af den første skemaside her.

Det originale skema med efterfølgende noter fra kommunen (klik for at forstørre)

Denne og de følgende sider for Mandemarke er blevet indtastet (fra håndskrift til maskinskrift) og ligger nedenfor, så du kan søge efter navne, matrikelnumre eller hvad du lyster. Husk at matrikelnumre som sagt kan være ændret siden 1930 og at hverken disse eller navnene altid er anført eller stavet præcist. De håndskrevne lister har heller ikke altid været lige lette at tyde!

Der skulle være 247 personer fra Mandemarke By (ejerlavet). Der står lidt ekstra personer til sidst på listen, idet godsejer Carl Sophus Scavenius er nævnt, selv om han jo ikke hører til Mandemarke.  Det er særligt fremhævet at der er tilføjet et par enkelte fra Busene, Magleby, Klintholm og Sømarke.

I kolonnen yderst til venstre har der været indsat links for den første person på hvert nyt ark af skemaerne til det originale skema via hjemmesiden www.onlinearkivalier.dk/sogn969/census1930, som rummer 124 opslag/mikrofotos for Magleby Sogn, men de kan være ramt af tekniske problemer.

Derfor er Statens Arkivers egen hjemmeside https://www.sa.dk (indgang til søgesiden: www.sa.dk/brug-arkivet/arkivalieronline) nok den nemmeste at bruge, hvis man vil bladre! Mandemarke begynder med Skema nr. 12 ved opslag 44 ud af de 124 og slutter ved opslag 63. Links til Skema nr. 12 – 17 er indsat på listen nedenfor i kolonne 2.

Vil du udenfor området med bynavne som de blev stavet i 1930, ligger Magleby under opslag 1-19, Budsemark og Klintholm Havn under opslag 20-32, Budsene og Møn Fyr under opslag 33-42. Klintholm starter ved opslag 108 og Liselund ved opslag 116.

Når fornavne nogle steder er understreget på listen nedenfor, er det fordi tællingskommissæren her har forstået at personernes kaldenavn skulle markeres sådan.

Hver familie eller husstand er nummereret på de 6 lange skemaer for Mandemarke – tallene er angivet ved ‘Husfader’ som den gang regnedes for familiens overhoved. I den sidste kolonne til højre står ud for husfaderen vielsesår samt antal børn. Som det ses havde den sidste familie på listen pr. 5/11 1930 fået 13 børn (hvis du ikke kan vente på at komme til enden af den lange liste, så brug Ctrl+End – og bagefter Ctrl+Home).

Enkelte steder er der tilføjet adresser samt links til huse og personer, som er omtalt andetsteds på hjemmesiden. Følger du et link, kommer du altid tilbage hertil ved at bruge din browsers venstrepil (eller computeren Alt+venstrepilen).

Hvis du kan bidrage med yderligere oplysninger om adresser for de nævnte personer, vil redaktørerne af hjemmesiden med taknemmelighed modtage en mail fra dig, så vi kan forbedre siden (mailadresse ligger under Kontakt og Bestyrelsen).

Husk at du kan søge på listen ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F (IKKE søgefunktionen oppe til højre!), men at personerne måske har mellemnavne eller anden stavemåde end du lige forventer!

Folketællingslisten for Mandemarke pr. 5/11 1930

Matr. Navne Født Fødested Erhverv Gift/Børn
36 Skema nr. 12 (Statens Arkiver opslag 43/124): Hans David Hemmingsen Strædet 4 30.12.82 Magleby 1 – Husfader Landpost 1907 / 3
Ellen Marie Frederikke  Hemmingsen 10.5.81 Kallehave Husmoder brevsamler
Johannes  Hemmingsen 15.7.09 Magleby lærer arbejdsløs
Edith  Hemmingsen 24.8.12 Magleby husassistent hos H.Hemmingsen
Strædet 2:
35 Johan Andreas Jacobsen 2.7.82 Odense 2 – Husfader Kunstmaler 1905 / 6
Hulda Thora Jacobsen 3.2.82 København F. Husmoder
Karl Johan Jacobsen 1.8.08 Frederiksberg Landa(rbejder hos) Scavenius
Johan Frits Jacobsen 15.1.14 Frederiksberg Malerlærling hos Johan Jacobsen
10 Maren Kirstine Jensen Busenevej 1 ? 29.2.80 Magleby 3 – ugift Rengøringskone
Strædet 5:
 32 Frederik Kristian Hansen 1.6.76 Magleby 4 – Husfader Husmand hos Scavenius 1906 / 4
Karen Nora Hansen 16.2.87 Maribo Amt Husmoder
Erik Aage Hansen 4.7.20 Magleby  Barn
Adolf Alexander Lars Hansen 2.12.08 Magleby  Barn
Birthe Marie H. Sørensen 19.2.09 Høje Tåstrup, Kbh Svigerdatter ugift
Strædet 7:
33 Julius Frederik Larsen 25.7.89 Magleby 5 – Husfader Husmand 1917 / 5
Kristiane Nicoline Larsen 18.7.93 Magleby Husmoder Husmoder
Magda Larsen 18.2.18 Magleby  Barn
Børge Eigil Larsen 3.6.19 Magleby  Barn
Ingrid Larsen 18.5.21 Magleby  Barn
Dagny Larsen 11.1.25 Magleby  Barn
David Elias Larsen 10.5.27 Magleby  Barn
 Skema nr. 13: (Statens Arkiver)
? (20?) Niels Peter Johansen 13.12.71 Magleby Husfader Muremester 1900 / 3
Anna Sofie Johansen 2.5.72 Magleby Husmoder
Erna Johansen 5.4.08 Magleby Barn
Helene Johansen 2.4.88 Magleby Enke, Husmand Syerske
Ulla Elise Johansen 1.5.22 Magleby Barn
37 Lars Peter Jensen Busenevej 4 21.5.77 Magleby 3-Husfader Husmand 1914 / 2
Anette Petra Sofie Jensen 4.1.86 Borre Husmoder
Karen Marie Jensen 5.7.17 Magleby
Lars Peter Hansen 21.11.55 Borre 4-Enkemand Husmand
Møller Johansen  Skovstrædet 1 24.6.82 Magleby 5 – Husfader Husmand 1908 / 3
Martha Kristine Sofie Johansen 29.1.82 Magleby Husmoder
Villiam Petersen 12.9.08 Mandø, Ribe 6 – Husfader Mejerist, Arbejdsmand 1929 / 1
Annie Frederikke Petersen 25.4.10 Magleby Husmoder
Elva Petersen 2.8.29 Magleby
Skovstrædet 7:
 39b Kristian Julius Hansen 9.2.94 Magleby 7-Husfader Husmand 1920 / 4
Annie Hansen 28.9.95 Magleby Husmoder
Vita Yvonne Hansen 28.9.20 Magleby
Gurri Vang Hansen 2.8.23 Magleby
Yrsa Merete Hansen 7.4.26 Magleby
Doris Erika Hansen 25.6.28 Magleby
 Skovstrædet 10??:
?(65?) Peter Petersen 17.11.62 Elmelunde 8-Husfader Arbejdsmand hos Scavenius 1885 / 6
Karen Marie Petersen 23.1.65 Borre Husmoder
Mary Edith Jørgensen 5.4.17 Borre Plejebarn
Kaj Allan Holsten Petersen 19.6.17 Magleby Plejebarn
49 Hans Peter Hansen 21.2.49 9-Husfader Aldersrente-nydende 1888 / 0
Mette Kirstine Hansen 5.2.49 Keldby Husmoder
Laura Hansen 29.10.81 Barn (altså anden far, jfr. 0 ovenfor)
Anne Magrethe Larsen 10.11.61 10-Enke Aldersrente-nydende
Kristian Viktor Rasmussen 1.8.99 Gislev Svendborg 11-Ugift Lærer
Anna Katrine Nielsen 3.5.76 12-Ugift Arbejderske
Karen Mortensen 22.7.92 Magleby Præstø 13-Enke Arbejderske
Anna Mortensen (evt. Anara el. snarere Ana rettet til Anna) 1.9.17 Magleby Præstø
? Lars Christiansen 27.11.77 Magleby 14-Gift Arbejder 1897 / 6
(blank) Christiansen 3.3.79 Sverige? Gift Arbejderske
Emmy Christiansen 11.9.16 Magleby
Busenevej 5? (fmtl. også i 1940):
?? (35?) Hans Holger Hansen 29.9.7 15-Gift Husmand 1929 / 1
Inger Kristine 10.5.8 Borre Husmoder
Arne Alfred 18.7.29
Anna Sofie Kristensen 3.9.89 16-Ugift Arbejderske
Skema nr. 14: (Statens Arkiver)
26 Oskar Henrik Larsen Strædet 14 23.9.1 Magleby Gift Husmand 1921 /2
Olga Kristine Larsen 27.2.4 Magleby Husmoder
Ove Henning Larsen 7.6.21 Borre Barn
Jens Villy Kirstein Larsen 6.2.28  Magleby Barn
25 Niels Peter Hansen 6.2.71 Husfader Husmand 1913
Ane Kathrine Hansen 24.12.88 Store Hedinge Husmoder
23 Emil Julius Karlsen 14.3.64 Rödeby, Sverige Gift Husmand 1888 / 7
Maren Kirstine Karlsen 8.2.67 Husmoder
Busenevej 22:
45 Marie Kirstine Karstensen 31.5.61 Enke
Thorkild Vagner Nielsen (FT1940: Strædet 3) 28.9.01 Elmelunde Husfader Arbejdsmand 1921 / 4
Annie Sofie Bolette Nielsen 11.6.02 Husmoder
Karsten Vagner Nielsen 12.8.21 Barn
Kurt Eigil Nielsen 2.8.23  Barn
Rosa Elenora Nielsen 11.5.28  Barn
Robert Nielsen 17.12.29  Barn
2 Søren Alfred Karstensen (i 1901: Søren Charstensen) 23.1.98 Husfader Arbejdsmand 1924 / 1
Kristiane Karstensen 10.10.97 Resen Ringkøbing Husmoder
Helene Marie Karstensen 16.11.25 Bodrad Balle Aarhus Barn
29 Oskar Olav Jørgensen (Busenevej 14?) 16.11.07 Husfader Arbejdsmand 1928 / 1
Marie Jørgensen 24.5.05 Hundslev Sønderborg Husmoder
Folmer Gudmund Jørgensen 8.1.27 Nyord Barn
Busenevej 28C (jfr. FT1906):
21 Frederik Kristian Larsen 1.9.68  Magleby Husfader Husmand 1884 / 7
Ellen Larsen (Elin?) 28.8.58 Sverige Husmoder
Ellen Kristine 16.3.6  Magleby Barnebarn Ugift
Frede Kristian 20.11.23 Barnebarn
Stine Meinicke  Hansen 14.11.49 Enke Vaskekone
Sofus Ingeman Jensen 26.10.94 Ugift Husfader Forpagter
Marie Andrea Gottrup Hansen 19-4-09 Ugift Husbestyrer-inde
Karl Møller Johansen 30.1.15 Ugift Tjenestekarl
Kirsten Hansen 31.12.29 Barn
 Busenevej 8:
Peter Andreas Petersen 25.6.76 Gift Husfader Købmand 1909 / 5
Anna Petersen 12.5.89 Husmoder
Else Marie Petersen 16.11.10 Barn
Dagmar Elise Petersen 7.9.12 Barn
Hans Kristian Bøthner Petersen 14.2.20 Barn
Helge Marius Petersen 30.8.22 Barn
Niels Arne Petersen 17.12.23 Barn
 ? Jens Henrik Jacobsen 9.5.60 Ugift Aldersrente-nyder
Busenevej 24:
22b Johannes Sørensen 4.4.94 Gift Husfader Husmand 1924 / 2
Dorthea Jensine                   Marie Andrea Sørensen 21.11.4 Husmoder
Folmer Eigil Sørensen 26.8.26
Herdis Valborg Sørensen 2.12.28
Busenevej 4:
 ? Sofus Frederik Nilsen 8.5.86 Magleby Husfader Husmand 1914 / 5
Anna Margrethe Nielsen 20.11.90 Magleby Husmoder
Frede Marius Nielsen 14.1.20 Borre Barn
Poul Erhardt Nielsen 20.10.22 Borre Barn
Molly Kirstine Nielsen 19.8.24 Borre Barn
Ottar Kaj Nielsen 3.9.26 Magleby Barn
Ada Sørine (Ada Lovrine? –  men i 1940 kaldes hun Ada Larssine!) 18.10.28 Magleby Barn
Skovstrædet 11: 
Johan Zachodnik 24.6.91 Polen Husfader Husmand (polsk) 1916 / 5
Sofie 21.4.94 Polen Husmoder  (polsk)
Josef 18.5.18 Borre  Barn  (dansk)
Marie Regina 13.1.20 Borre  Barn  …
Valborg Anna 18.10.22 Keldby  Barn
Anna Katrine 28.5.26 Magleby  Barn
3a Aage Marius Petersen (Busenevej 20) 18.1.1 Fanefjord Husfader Gårdejer 1924 / 2
Bertha Oline Petersen(Birtha?) 1.6.1 Borre Husmoder
Margit Petersen 4.6.25  Barn
Verner Petersen 31.8.27 Barn (overtog selv gården)
28 Hans Peter Hansen (Busenevej 12) 16.5.64 Elmelunde Husfader Aldersrentenydende
 27 Valdemar Hansen  Busenevej 10 2.5.95 Gift Husfader Husmand 1923 / 2
Kristine Petrea Hansen 20.11.97 Husmoder
Astrid Hansen 14.3.23
Poul Evind Hansen 14.3.23
Skema nr. 15: (Statens arkiver)
9a Peter Ejnar Hansen “Baandhøjgd.” Båndhøjvej 1 16-4-93 Kelby Husfader Gaardejer 1921/2
Helga Kamilla Hansen 23-2-96 Magleby Husmoder
Jens Asker (Asger?) Hansen 27-4-22 Kelby Barn
Vang Ove Hansen 25-3-26 Magleby Barn
Meta Emilie Hansen 24-5-71 Stege Landsogn Enke / Slægtning
Halgerda Marie Knop (?) 6-6-16 Sorø Tjenestepige Pige
Alfred Johannes Hansen 25-12-01 Bornholm Tjenestekarl Forkarl
Frederik Nielsen 12-5-07 Elmelunde Tjenestekarl Fodermester
10a Aksel Marius Rasmussen 2.8.00 Gift 2 – Husfader Gårdejer 1928
Emma Krestine Rasmussen 23.2.07 Ølsømagle Husmoder
Karen Johanne Ansbjerg 13.1.13 Stakroge Vejle Tjenestepige Pige
Poul Helbo Hansen 16.5.13 Taastrup Roskilde Tjenestekarl Forkarl
 Kraneledvej 14:
8a Hans Peter Frederiksen 25.6.64 3 – Husfader Gårdejer 1903 / 1
Maren Kirstine Frederiksen 3.10.77 Husmoder
Erik Frederiksen 3.2.05 Barn Karl
Dora Karen Kirstine Hansen 3.7.12 Damsholte Pige
Kraneledvej 12:
7a Kirstine Petersen 18.10.49 Borre 4 – Enke Slægtning
Hans Peter Hansen 18.12.76 Enkemand Husfader Gårdejer
Kristian Valdemar Hansen 7.6.12 Barn Karl
Magda Kirstine Hansen 9.1.15 Barn Pige
Rakkerbanken 2:
5b Richard Larsen 23.9.97 5 – Husfader Gårdejer 1927
Valborg Kirstine Larsen 26.5.06 Husmoder
5a Hans Christian Jørgensen   Rakkerbanken 3 8.4.01 Krummerup Sorø 6 – Husfader Forpagter 1927 / 2
Elisabeth 16.11.98 Husmoder
Ane Marie Larsen 11.3.61 Elmelunde Enke Slægtning
Carl Erik Jørgensen 8.1.28 Barn
Niels Peter Jørgensen 18.3.30 Barn
Knud Valdemar Jensen 24.4.11 Græshave Maribo Karl Forkarl
Karl Kristian Martin Nielsen 22.1.08 Vejlø Præstø Gartner Roearb. Arbejdsløs
 6a Rakkerbanken 1
Hans Jørgen Jensen 22/1 1908 Magleby Husfader Gaardejer
Karen Marie Jensen 1/11 1895 do. Husmoder
Elly Hedvig Margit Jensen  30/8 1919  do. Barn
Mona Louise Jensen 17/7 1924 do. Barn
Kaja Margrethe Rasmussen 22/2 1916 do. Tjenestepige
Aksel Andersen 19/12 1903 Randers Tjenestekarl
12a “Kongsbjerggaard” Busenevej 36
Johannes Hansen 17.3.68 Borre 8 – Husfader Gårdejer 1901 / 9
Anna Sofie Jensine Hansen 2.11.81 Gudum Aalborg Husmoder
Marie Jensine Hansen 10.4.02 Barn Tjenestepige
Jens Orla Hansen 3.8.14 Barn Karl
Kristian Richard Hansen 3.1.18 Barn
7b Niels Kristian Madsen 16.3.84 Fanefjord 9 – Husfader Gårdejer 1922 / 1
Ellen Johanne Andrea Madsen 17.9.81 Borre Husmoder
Else Magrethe Jenny Madsen 24.8.24 Barn
Jens Erik Jensen 17.5.29 Stege Landsogn Barnebarn Boede i Mandem. 5.11.30
Hakon Petersen 27.7.09     “  Barn Arbejdsløs tømmersv.
Karen Sofi Hansen 13.6.13 Kallehave Tjenestepige
Skema nr. 16: (Statens Arkiver)
15e Niels Peter Rasmussen  Gurkebakken 6 10.1.69 Nordamerika 1 – Husfader Forh. Landbruger 1892 / 3
Ane Kirstine Rasmussen 19.8.69 Husmoder
18a Niels Peter Petersen  Skansevej 3 7/4 1875 Magleby Sogn 2 – Husfader Landbruger 1900 / 1
Christiane Petersen (født Christiane Hansen) 8/11 1873 Magleby Sogn Husmoder
Kirstine Nielsen 24/2 1870 Magleby Sogn Enke Slægtning, Medhjælper
Frede Hansen 23/12 1909 Slagelse Tjenestekarl Landbrug
Albert Christiansen 9/2 1904 Hørby Sogn Vendsys. Roearbejder (fra 1/10-30 i Mandemarke)
Olav Petersen (søn af ovennævnte) 7/10 1902 Magleby Sogn 3 – Husfader Landbruger 1928 / 1
Kirsten Petersen 22/3 1903 Møgeltønder Sogn Husmoder
Astrid Petersen 31/5 1929 Barn
17 Skansevej 1          M. Lauritz Nielsen 4.8.90 4 – Husfader Landbruger 1921 / 1
Hansine K. Nielsen 24.6.97 København Husmoder
Else Nielsen 26.12.22 Barn
Marie Nielsen 8.11.45 Slægtning
Jakob Vilhelm Zobbe 12.1.09 Vejen Ribe Amt Tjenestekarl
Otto Fogt Petersen 9.3.10 Ikke tilstede indkaldt soldat
16a Kraneledvej 35?     Axel Christoffersen 19.3.98 5 – Husfader Landbruger 1929 / 1
Elna Johanne 15.10.06 Skelby Sogn Husmoder
Anna Kirsten 30.4.30 Barn
Else Nielsen 17.10.16 København Husassistent
Kristine Sørensen 5.1.67 6 – Enke Husmoder
15a Gurkebakken 12  Otto Hemmingsen 8.9.93 Damsholte 7 – Husfader Landbruger 1925 / 1
Anna Margrethe Hemmingsen 31.3.96  Magleby Husmoder
Helmer Hemmingsen 17.5.26        “ Barn
15e Gurkebakken 10 ?    Peter Gotrup Nielsen 20.10.86 8 – Husfader Landbruger 1908 / 1
Karen Sofie Nielsen 29.11.87 Husmoder
Kristian Henning Nielsen 18.5.20 Barn
Dagny Hansen 22.6.28 Plejebarn
13d Busenevej 38 “Bjergly”?  Lars Nielsen 23.4.76 Borre 9 – Husfader Arbejdsmand 1899 / 5
Karen Marie Nielsen 22.3.73 Magleby Husmoder
Valborg Magrethe Nielsen 14.8.08 Barn Blev gift (notat)
 (evt. familie 2 i Bjergly:)
 (?) Karen Kirstine Nielsen 16.6.04 10 – Husmoder Ugift  Arbejdsmand
Yrsa Jytta 26.1.25 Barn
Kate Irene 9.3.30 Barn
15d 13m Niels Jakob Christoffersen Gurkebakken 5? 6.8.71 11 – Husfader Landbruger 1920 / 1
Dorthea Christoffersen 6.1.85 Vebbestrup Jylland Husmoder
Jens Jakob Christoffersen 25.5.21 Barn
Frits Hakon Jørgensen 10.10.19 Keldby Sogn Plejebarn
13e Gurkebakken 1 ?   Jakob Richart Bagge 2.2.98 Køng Sjælland Husfader Lærer 1929 / 1
Karen Bagge 6.7.98 Gadbjerg Jylland Husmoder
Hans Bagge 2.3.29 Barn
11a/13a (?) Gurkebakken 6? Laurits Jakob Larsen 22.9.96 13-Husfader Møller 1926 / 2
Laura Mathilde Larsen 24.5.4 Fjellerslev Sjælland Husmoder
Arne Hilmar Larsen 2.2.27 Barn
Hans Kristian Larsen 26.6.28 Barn
13f Kraneledvej 21 ?   Jens Peter Jensen 20.2.65 14-Husfader Uddeler 1893 / 4
Mathilde Jensen 13.9.67 Aunslev Fyn Husmoder
Ejner Petersen 26.5.04 Kommis
13gh Kraneledvej 19    Hans Peter Nielsen 2.4.71 Borre pr. Borre 15-Husfader Smed 1895 / 1
Marie Nielsen 8.3.75 Borre pr. Borre Husmoder
Karen Marie Nielsen 15.6.01 Barn
Svend Henriksen 7.10.08 Borre Smedesvend
13i Kraneledvej 17 Hans Christian Frimann 23.1.84 16-Tømrer  ? / 8
Klare Stine Frimann 19.2.84 Husmoder
Henning Frimann 21.6.11 Barn
Mildrid Elise Frimann 17.1.21 Barn
Frits Hakon Frimann 30.4.23 Barn
Olav Frimann 3.7.06 Barn
Karen Jørgensen maj-13 Ugift Slægtning
Manfred Alexander Hansen 1.7.02 St. Andreas S. Kbh. 17-Husfader Arbejdsmand Landbrug 1929 / 2
Sabine Boline Hansen 30.3.02 Husmoder
Gunhild Solvej Hansen 23.2.29 Barn
Bodil Karine Hansen 9.6.30 Barn
Skema nr. 17: (Statens Arkiver på ny fane)
11b Hans Peter Baandhøj  Kraneledvej 22 14.1.62 1-Husfader Hotelejer (“Sølyst”) 1893 / 5
Anna Baandhøj 20.5.74 Keldby Husmoder
Lelli Baandhøj (Lellie?) 9.12.02 Keldby Barn Gift i november 1931
Orla Baandhøj 4.8.07 Keldby Barn
Margot Baandhøj 28.6.18 Barn
16e Ferdinand Rasmussen 16.4.83 2-Husfader Arbejdsmand forskel. 1914 / 4
Anna Rasmussen 28.1.83 Husmoder
Hans Rasmussen 19.1.17 Barn
Folmer Rasmussen 4.3.21 Barn
Helge Rasmussen 26.4.23 Barn
Boris Rasmussen 19.6.25 Barn
Busenevej 40 (?):
1a 14a Niels Jørgen Rasmussen 5.11.94 3-Husfader Landbruger 1924 / 3?
Thora Rasmussen 31.8.87 Hammer Sjælland Husmoder
Milrid Rasmussen 26.1.19 Barn
Helge Rasmussen 3.2.21 Barn
Inger Rasmussen 24.1.22 Barn
Magne Rasmussen 15.9.25 Barn
Arne Rasmussen 17.1.27 Barn
Astrid Rasmussen 1.5.28 Barn
Verner Larsen 1.2.12 Tjenestekarl ved landbrug
Helge Jensen 8.10.06 Keldby Fodermester
Edith Ansbjerg 23.6.14 Sønder Omme Husassistent
 skema Svend Bille Nielsen 6.11.95 Stege Landsogn 4-Husfader (gift) / ej. opl.
Clara Emilie Hammer Nielsen 18.2.96 Keldby Gift
Hemming Bille Nielsen 18.9.22
Anders Bille Nielsen 13.10.27
Anders Henry Christensen 23.2.15 Tjenestekarl
Carl Morten Hansen 5.10.12 Tjenestekarl
Slut på Mandemarke – følgende er supplement:
Budsene
1c Lars Christoffer Olsen 28.4.70 Spjellerup Præstø Gift Vejarbejdsmand Ma.k. 1894 / 4
Johanne Anna Olsen 12.2.75 Husmoder
Magleby
3.d Axel Roberth Jensen Post 21.1.94 Damsholte Husfader Malermester 1919 / 3
Fanny Charlotte 26.5.98 Damsholte Husmoder
Ulla Gunhild 10.11.18 Stege Landsogn Barn
Else Thora 21.3.21 Barn
Helmer Edmund 9.10.23 Barn
Jens Jørgen Jensen Post 17.9.64 Keldby Bedstefar Enke Aldersrentenyd.
Aage Niels Jensen Post 6.2.02 Borre Onkel Musiker
Herman og Alvine Vinge flyttede i 1934 til Busenevej 2:
19c Herman Johs Olaf Winge 17.8.00 Husfader Landarbejder 1924 / 1
Alvine Dorthea Winge 22.10.99 Tyskland Husmoder
Louise Kirstine Winge 9.7.25 Barn
(Matr. 19c Magleby er i dag Klintevej 460)
Sømarke
37d Villum Jensen 8.12.60 Vorde Viborg Amt Husfader Pensioneret lærer 9.10.1885
Elise Jensen 6.4.62 Ullerslev Odense Nord Husmoder
(Matr.37d Sømarke er i dag Sømarkevej 24)
31 Lavra Jensen 19.2.92 Frøken Detailhandel

Klintholm

Skema nr. 32   (Statens arkiver)  Født  Fødested Stilling mv  Erhverv  Gift/børn
Maria Musæi 28.6.90 Læki Polen Polak Havepige
Carl Sophus Scavenius 1.5.72 Husfader Godsejer 1908 / 3
Gerda Scavenius 1.11.86 Helsingør Husmoder
Charlotte Elisabeth Scavenius 18.6.30 København Barn
Annie Julie Emely Scavenius 25.11.50 København Enke Husmoder
Gusløre(?) Thyra Scavenuus
Gertrud Annie Scavenius 17.3.74 Barn
Ella Ingeborg(?) Horge 16.11.95 Fuglebjerg Sjælland Massøse
Fidoya Oken 20.3.90 Polen 1918 / 3
Otto Ansbjerg Petersen 9.5.89 Øvred? Ribe Husfader Arbejdsmand 1912 / 13!
Anna Kathrine 7.8.91 Vamdrup Haderslev Husmoder
Svend Christian 18.2.17 Rindgive Vejle Barn
Magda Ansbjerg 6.12.19 Rindgive Vejle Barn
Erna Jensine Ansbjerg 26.3.20 Norup Vejle Barn
Petra 26.11.21 Kollerup Vejle Barn
Oda 8.2.23 Kollerup Vejle Barn
Minna 16.4.24 Kollerup Vejle Barn
Jens Peter 27.1.26 Kollerup Vejle Barn
Inge 16.12.27 Barn
Verner 23.3.29 Barn
Udøbt barn 20.9.30 Barn