Livserindringer fra mønboere om tiden 1850-1900 ►

Vælg blandt erindringerne i undermenuerne – eller nedenfor:

Johanne Olsens erindringer, færdiggjort på Borre Alderdomshjem i 1953 og indsendt til Dansk Folkemindesamling den 11 maj 1953 af den da 78´årige Johanne Olsen. Hendes meget malende beskrivelser af sin barndom giver et levende indtryk af forholdene på Østmøn sidst i 1800-tallet.

Livserindringer af L. P. Rasmussen, Stubberupskrevet i 1913.  Han var født den 1/6 1839 og var 74 år, da han i 1913 nedskrev sine erindringer om Østmøn. Han døde den 22/4 1924 næsten 85 år gammel.

J. P. Hansens erindringer fra 1864. En mønsk Veterans Beretning fra 1864. Gaardejer af Nyborre, J. P. Hansens i Krigsaaret nedskrevne Selvoplevelser. Føljeton til Møns Avis, Møns Dagblad. Stege. L. M. Tommerups Bogtrykkeri, 1907.

Mine Erindringer fra 1872 til 1956 (uddrag). I  1955-1956 nedskrev smededatter Marie Sophie Rasmussen (1865-1959) sine erindringer fra Magleby sogn på Møn. Mest om sin opvækst og ungdom fra 1865 til sit giftermål i 1894. Uddraget af hendes erindringer er hentet fra Aarhus Stadsarkiv’s hjemmeside ‘Givdetvidere2017.dk‘ og kan læses i deres helhed der.