Livserindringer fra tiden omkring 1850-1950 (Nyt 8/2018)

Johanne Olsens erindringer blev færdiggjort på Borre Alderdomshjem i 1953 og indsendt til Dansk Folkemindesamling den 11 maj 1953 af den da 78-årige Johanne Olsen. Hun var altså født i 1875, og hendes meget malende beskrivelser af sin barndom i Busene og Mandemarke giver et levende indtryk af forholdene på Østmøn sidst i 1800-tallet.

Marie Sophie Rasmussens erindringer fra 1865 til 1894. I  1955-1956 nedskrev smededatter Marie Sophie Rasmussen som levede fra 1865-1959 sine erindringer fra Magleby sogn på Møn – mest om sin opvækst og ungdom fra 1865 til sit giftermål i 1894. Uddraget af hendes erindringer er hentet fra Aarhus Stadsarkiv’s hjemmeside ‘Givdetvidere2017.dk‘ og kan læses i deres helhed der.

Jens Christoffersens fortællinger om den huslige orden på gårdene i 1800-tallet (NY 7/2017) Jens Christoffer Christoffersen var født den 24/2 1848 i Koster på Møn og boede der hele sit liv indtil sin død i 1920. Omkring 1900 har han nedskrevet erindringer om livet i 1800-tallet, der er blevet udgivet i 2011 af ‘Bøger & papir Stege’, hvorfra uddraget af afsnittene om sæder og skikke m.v. på landet i 1800-tallet er hentet.

Livserindringer af L. P. Rasmussen, Stubberup skrevet i 1913.  Han var født den 1/6 1839 og var 74 år, da han i 1913 nedskrev sine erindringer om Østmøn. Han døde den 22/4 1924 næsten 85 år gammel.

J. P. Hansens erindringer fra 1864 er en mønsk Veterans Beretning fra 1864: Gaardejer af Nyborre, J. P. Hansens i Krigsaaret nedskrevne Selvoplevelser. Føljeton til Møns Avis, Møns Dagblad. Stege. L. M. Tommerups Bogtrykkeri, 1907.

Fattigfolk i gamle dage (NY 2/2017) Historien er klippet fra en hjemmeside om landsbyhistorier (www.landsbyhistorier.dk) og er lagt på nettet i 2009 af 

Barndomserindringer fra Søndergaard 1956-62 (NY 6/2017) John Knuhtsen, som er født 1952, har nedfældet sine tidligste barndomsminder fra han var 4 til 10. Fra 1956 til 1962 boede han på ‘Søndergaard’ på Kraneledvej 3 sammen med sin familie. Hans erindringsskrift om sine 6 år på Søndergaard er blevet til, for at det ikke skulle gå i glemmebogen hvordan det var at være dreng den gang på Østmøn.

_________________

Hvis man ser på fødeåret for fortællerne eller de omtalte personer, får man et indtryk af hvilke perioder historierne vedrører når de nævnes kronologisk (link til siderne):

L.P.Rasmussen er født i 1839 i Magleby, hvor hans far var fæstegårdsbonde.

J.P.Hansen, som deltog i krigen i 1864, er født i Nyborre omkring 1840.

Rasmus Hansen, som var en af de fattige, er født i 1849.

Jens Christoffer Christoffersen er født i Koster i 1849.

Marie Sophie Rasmussen er født i 1865 som datter af en smed i Magleby.

Johanne Olsen er født i 1875 som datter af en smed i Mandemarke.

John Knuthsen er født i 1952.