Seneste referat

Generalforsamling, smal

MANDEMARKE BYLAUG

Generalforsamling, lørdag den 13. august 2016

Afholdt hos Anne Grethe og Arne Lindahl

 

DAGSORDEN:

 Valg af dirigent

Erik blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen rettidigt indvarslet – sendt pr. mail den 18. juli – og da de tilstedeværende var enige, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

  1. Formandens beretning

Som indledning blev Mandemarke-sangen sunget.

Jeg var egentlig begyndt at skrive et eventyr som min beretning.

Det skulle hedde det lille Kongerige Mandemarke – det kan være det bliver færdigt en dag.

Men det skulle starte sådan her:

Langt ude mod øst, så langt man næsten kunne komme, lå kongeriget Mandemarke. Riget lå i læ af den mest forunderlige klint, hvor klintekongen hørte til – en beskyttende og stærk herre, der passede godt på alle, der bosatte sig nær ham. Mandemarke kongerige, havde fundet den skønneste plet i ly af den store klint – de skønneste bakker og tæt på havet og himlen.

I Mandemarke var der et bylaug, som var berygtet langt omkring.

Bylauget havde et råd med en olderfrue.

Bylauget sørgede for, at der var et sammenhold og at der var plads til alle. Beboerne i riget var lige så mangfoldige som mange andre riger. Der var plads og omsorg til alle – både de høje, de lave, de snakkesalige og de stille, de tossede og de mindre tossede, de gamle og de unge, dem der gik op i regler og paragraffer og dem der kunne lide at bryde dem, havetosser og folk der bare kunne lide deres have, de syge de raske, dem der rodede og dem der holdt orden. Riget var kendt for at kunne holde sammen, finde ud af det sammen og komme til enighed i al fordragelighed, når de stødte ind i uenighed og forskellighed.

En ting har man altid haft til fælles i kongeriget Mandemarke. Det var glæden ved naturen, glæden ved at bo midt i den og følge årets gang – det bandt folket godt sammen, og var en fælles værdi i livet.

Det lille rige Mandemarke kunne dog ikke altid lukke verden og dens uro ude og blev til tider nødt til at lukke porten op, og der kom bud om alt det, der foregik i verden uden om riget.

En dag kom der bud om noget der hed EU, som lige pludselig tog plads i riget og bylauget fik travlt. En smuk mose blev skabt – endnu et frirum til alle rigets beboere. Alle glædede sig. Der blev holdt stor fest, mange fine folk blev inviteret – det var bare så smukt og dejligt – alle var glade. Lige pludselig fik glæden et skår. Nogen i riget var ikke enige om, hvordan den smukke mose skulle fungere. Der blev snakket og snakket, historierne blev til mange – både gode, sjove, sure og vrede historier. Disse historier kom olderfruen for ørene. Åh nej, nej tænkte olderfruen. Hun vendte det med rigets råd – kloge, kloge folk og de blev enige om at sende bud efter folk ude fra, det siges, at de skulle have stor viden om det at styre sådan noget natur. Et møde blev sat i stand men naturfolket havde meget travlt og kunne først komme og hjælpe riget efter sommeren. Olderfruen og rådet, blev enige om at sprede budskabet om, at hjælpen var hidkaldt, og ville komme og hjælpe riget. Alle fandt ro – der ville komme en løsning. Olderfruen bad om, at alle tog det stille og roligt, og at løsningen var nær, så rigets beboere igen kunne nyde deres skønne lille plet ved mosen, og være stolte, som de var i starten. Det siges, at det endte med, at det blev et herligt og dejligt mødested for alle – for både Mandemarke beboerne og folk ude fra – helt som tanken var.

www var tre bogstaver på række som lige pludselig tog en plads i riget. Hvad var nu det, hvad skulle vi bruge det til, hvad kostede det – ja det var nok dyrt, tænkte man, og pengesager er noget svært noget. Kongen ville ikke bare give sin formue til sådan noget men bad om, at man tænkte sig godt om. Bylauget tænkte sig godt om, der var mange meninger og det var svært at blive enige. Aldrig havde olderfruen hørt sådan en melodi, som sneg sig ind på forsamlingerne, selv byens nisse blev træt i ørene og gemte sig. Der blev holdt flere forsamlinger – alle blev hørt, som det er skik og brug i det lille rige. Nogen folk satte sig sammen, nogen som gerne ville sætte sig ind i, hvad de www’er var for noget. De arbejdede og arbejdede, jeg tror også de nød det, havde det hyggeligt og blev klogere og klogere. Det siges, at de glæder sig til at blive en del af eventyret og fortælle lidt om opdagelsen med dette www.

Eventyret kunne slutte nu med, at de levede lykkeligt i det lille rige til deres dages ende. Men jeg tænker, at eventyret vil fortsætte – så dette var starten.

Og nu til formandens egentlige beretning:

Bestyrelsen har haft et godt år, flere hyggelige møder ca. 4 med fint fremmøde og stort engagement, jeg vil benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for et godt og hyggeligt samarbejde.

Vi har afholdt de to traditionsrige arrangementer: jul og Skt.Hans. Til begge var der fulde huse og rigtig god stemning. Endnu engang en stor tak til Bitten og Helge og Birgitte og hendes sønner.

Vi fik lidt problemer med datoerne, så det endte med to arrangementer i samme weekend – ikke optimalt, men sådan endte det i år. Både loppemarkedet og orkideturen gik rigtig fint. Nu har vi en natsværmertur sammen med Ole Karlsholt. Det glæder vi os til. Håber der er mange, der har mulighed for at deltage.

Vi skulle have haft en stentur, men den blev udskudt, da det blev svært at finde en dato med guiden, så den har vi til gode.

Sidste år, fik vi en ekstra oplevelse i Magleby kirke, til den ekstra ordinære generalforsamling. Egentlig skulle vi i forbindelse med julearrangementet have afholdt endnu en generalforsamling, for at få en paragraf på plads. Jeg tog helt selv beslutningen ikke at blande det ind i julestuens hygge, men udskyde punktet til i dag.

I foråret, indkaldte vi til et møde omkring spredningen og lugten af gylle. Vi blev en god gruppe bestående af: Ole, Leif, Bitten, Helge, Elise, Lone, Anne Grethe, Birgitte og mig.

Bitten og jeg blev gylle patrulje. Vi kørte simpelthen op og holdt møde med Allan og sønnen Bjerke, det blev et fint møde, på deres gårdsplads, og hvad vi fik ud af dette møde. De havde ikke kørt de dage og slet ikke så meget, som vi sagde. Så de var uforstående over for, at det havde lugtet så meget, som vi sagde – det var i hvert fald ikke dem. Jo vi fik orienteret dem om vores klage og fortalt, at de også ville få den tilsendt. Fremover vil de sende Leif og mig en sms dagen før de kører ud, som vi kan sende videre til medlemmerne – så er vi lidt forberedte. Men at snakke med dem om, hvad vi synes om deres måde at holde grise på, det giver ingen mening, og at vi slet ikke kunne acceptere, at de har fået lov til at udvide.

Vi forfattede et brev, sendte det af sted og fik et tyndt svar tilbage, selvfølgelig havde de overholdt alle regler, hvilket vi ved ikke passer. Min første reaktion var træthed og en grim fornemmelse af, at det intet nyttede, men vi fik afholdt endnu et møde og vi har nu skrevet endnu et brev, som skal sendes. Vi har holdt det lidt tilbage, så vi ikke bliver blandet ind i en useriøs avisartikel om gylle på stranden ved Kraneled.

Brevet skal afsted og vi sender det som det første ud til alle medlemmerne.

Vi opfordrer alle til at notere datoer for udspredningen af gyllen, og allerhelst også billeddokumentation og sende det til bestyrelsen, så vi kan holde dem i ørene. Nu ved de i hvert fald, at vi holder øje.

Hvis der er spørgsmål omkring denne sag, så kan vi tage det senere.

Der er fuld gang i forandringen af Mandemarkes hjemme side. En lille arbejdsgruppe med Birgitte Dansgård, Birgitte Steen Jørgensen og Flemming Deleuran er i fuld gang med at udvikle siden. Alle medlemmer har fået en opfordring til at kigge på siden. Efter min beretning vil Birgitte Dansgaard fortælle noget mere om dette arbejde.

I år skal der ske lidt rotation i bestyrelsen. Ole Eskling ønsker ikke genvalg, og vi vil rigtig gerne have en suppleant mere, vi søger to personer, så bliver vi ni, og det kunne være så godt at få nye ind og også gerne en mand, så Jørgen ikke sidder alene. Det er en god måde at lære hele byen at kende og falde til – tænk over det, så kommer punktet senere.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for Oles arbejde i bestyrelsen i gennem rigtig mange år. Ole har været med til at sætte rigtig mange ting i gang, og jeg håber, at vi fortsat kan få glæde af hans gode ideer og at han med tiden vil få mere tid til, at vi også ser ham til vores arrangementer.

Nogle kom til bestyrelsen med et forslag om, at vi fik et skilt med advarsel om, at der kunne løbe hjorte over vejen i byen. Vi har henvendt os, men det er ikke noget, man bare får, men jeg kunne forestille mig, at det var noget bestyrelsen skulle arbejde videre med for der bliver kørt hurtigt og der er også kommet meget mere trafik.

Vi er i gang med at prøve at få bussen til igen at kunne stoppe ved Hovvejen. Efter byskiltet er blevet flyttet er det ikke lovligt.

Jeg vil runde min beretning af og håbe, at vi får en rigtig god generalforsamling.

Bemærkninger til formandens beretning:

Trafikken igennem Mandemarke: det blev foreslået at få sat 40 km skilte op eller børn på vejen – eller flytte skiltet med hønen – alternativt chikaner.

Bestyrelsen har søgt flere gange men har fået afslag. Mandemarke Bylaug skal selv være med til at betale. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge igen.

Per Røgilds spurgte om reglerne for udspredning af gylle. Der må ikke spredes op til helligdage – fredag, lørdag og søndag – og ikke tættere end op til 200 m fra bymæssig bebyggelse. Samtidig er der hensyn at tage til naturen i øvrigt – tæt på Høvblege.

Hjemmeside: Birgitte Dansgaard gav et resume omkring ajorføring af vores hjemmeside.  Det begyndte før jul, hvor Birgitte havde møde med Palle, som introducerede hende grundigt i vedligeholdelsen af siden. Hjemmesiden er velbesøgt også af udlændinge.

Udvalget er i gang med at rydde op. Der skal være plads til det aktuelle samt naturen. Der er oprettet en ny knap, der netop hedder aktuelt. Her kan man læse om arrangementer – det seneste referat af generalforsamlingen – billedserier m.m. Bestyrelsen for Mandemarke Bylaug, vedtægterne – det seneste nye om gylle og orientering fra udvalgene.

Nøgle til husene – Birgitte opfordrede til at genopfriske orientering om de enkelte huse.

Derudover er der orientering om naturen og Høje Møn – et vandrekort ligger parat til downloading. Der er information om lægeurter og meget mere.

Birgitte Dansgaard er redaktør af hjemmesiden. Ændringer og kommentarer skal sendes til Birgitte.

  1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Regnskabet udviser et overskud på kr. 619,-.

Aktiver i banken pr. 30. juni 2016: kr. 5.424,00.

Regnskabet blev godkendt.

  1. Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsen foreslog en nedsættelse af kontingentet til kr. 100,00 pr. husstand.

Kontingentet blev godkendt.

Til alle, der vil være medlem i 2016/2017, som endnu ikke har betalt ved modtagelsen af dette referat, kan indbetaling ske til bankkontoen for Mandemarke Bylaug: 5328 0717733 – husk at angive navn og kort angivelse af, hvilken bolig det drejer sig om.

 Ifølge vedtægterne bliver man slettet som medlem, hvis man ikke har betalt inden 4 uger efter modtagelsen af anmodning om betaling.

  1. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen

Tørvelukket – Søen: Indsendt af Flemming Deleuran

Flemming Deleuran redegjorde for Tørvelukkets historie:

Projektet startede for 5 år siden og aftalen med Naturstyrelsen var, at Mandemarke Bylaug skulle passe området i 5 år.

De 5 år er nu gået og efter henvendelse til Naturstyrelsen er det blevet besluttet, at bestyrelsen skal mødes med Naturstyrelsen (sept./okt.) og finde en løsning på, hvordan det fremover skal fungere. Indtil da er det besluttet, at der ikke må findes dyr omkring søen, før den fremtidige aftale er i hus.

Flemming omtalte arbejdsdagen ved Søen – med pæn deltagelse – hvor der blev ryddet op.

Da den tilgroede sti venstre om søen om til lågen bagved op mod bakkerne nu er blevet ryddet og gjort farbar, opfordrede Flemming alle til at benytte sig af denne ”trampesti” så den ikke gror til igen. Så kan man også komme forbi og se det kildevæld som forsyner hele søen – og dermed også gadekæret – med sit vand!

Efter det kommende møde med Naturstyrelsen vil der vil blive udsendt information om den fremtidige aftale for Tørvelukket.

Formanden foreslog at afholde et møde omkring Søen – med medbragte madpakker – når aftalen er på plads.

Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændring

  • 7 – punktet: Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal være fastboende og mindst 2 vælges blandt fritidshusejerne – slettes.

 Forslaget blev vedtaget. De reviderede vedtægter udsendes med referatet

  1. Valg af formand og øvrig bestyrelse

Følgende var på valg: Mette, Birgitte D. og Ole. Mette og Birgitte D. var villige til genvalg. Ole ønsker ikke at fortsætte

Mette blev genvalgt som formand for bestyrelsen.

Anne Grethe Lindahl blev valgt som bestyrelsesmedlem og

Flemming Deleuran som suppleant – begge valgt med akklamation.

  1. Valg af revisor samt udvalg – jul, midsommer, loppemarked m.fl.

Birgit Deleuran blev genvalgt som revisor.

Udvalg:

Juleudvalg:

Består af: Lone Hansen(tovholder) Bitten Eskling, Birgit Richland, Marianne Søndergaard og Helga Kølmel.

Lone Hansen ønsker ikke at fortsætte i udvalget. Anne Grethe Lindahl træder ind i udvalget.

Da Lone var tovholder i udvalget, skulle der vælges en ny. Marianne Søndergaard overtog hvervet og takkede Lone for den store indsats hun har ydet i udvalget.

Midsommerudvalget:

Består af: Birgitte Steen Jørgensen (tovholder), Bitten/Helge Eskling, Arne Lindahl, Jørgen Knuthsen, Lone/Erik Hansen, Lone Gotfredsen, Flemming Deleuran (hvis behov).

Udvalget fortsætter – dog uden Flemming Deleuran, der ønsker at udtræde.

 Loppemarkedudvalget:

Består af: Lone Gotfredsen(tovholder), Bitten Eskling, Jan Hvarre, Birgit Richland, Elise Baandhøj.

Udvalget fortsætter.

Søudvalget:

Består af: Niels Sandøe, Birgitte Steen Jørgensen, Per Røgild.

Udvalget blev suppleret med Birgit Deleuran.

Udstillingsudvalget:

Består af: Mette Folmer (tovholder) Anne Grethe Lindahl, Jørgen Knuthsen, Elise Baandhøj.

Det blev foreslået at bede Jørgen Bindesbøl om deltagelse i udvalget.

Gylleudvalget:

Består af: Ole Karsholt, Leif Søndergaard, Bitten og Helge Eskling, Anne Grethe Lindahl, Lone Gotfredsen, Mette Folmer, Elise Baandhøj.

Ole Karsholt og Leif Søndergaard er tovholdere.

Flemming Deleuran er tilknyttet udvalget som juridisk konsulent.

 Web-udvalg:

Består af: Birgitte Dansgaard, Birgitte Steen Jørgensen, Flemming Deleuran.

Generelt:

Formanden opfordrede alle til at tilmelde sig et udvalg, som de ”brænder” for.

Vinterbadere:

Mette Folmer orienterede om et projekt, som hun og Ole Eskling er i færd med at oprette. Det drejer sig om en sauna og et omklædningsrum for vinterbadere på Dronningebroen på Klintholm Havn. Der vil blive tale om et indskud på kr. 500,- plus et årligt kontingent, der endnu ikke er fastlagt.

Birgitte Dansgaard og Lone Gotfredsen viste interessere for projektet.

Ole Eskling:

Ole Rasch sendte en tak til Ole for hans store arbejde i bestyrelsen. Ole var for 20 år siden med til at danne Mandemarke Bylaug og var i de første år formand.

Stor tak til Ole for hans indsats igennem de 20 år.

Østmøns Naturforening:

Birgitte Dansgaard opfordrede til, at Bylauget melder sig ind i Østmøns Naturforening. Der var enighed om at indmelde Bylauget.

Jens Helmo’s hus:

Arne Lindahl opfordrede til, at Bylauget skulle forsøge at gøre en indsats for at der bliver gjort noget ved Jens Helmo’s hus, som står og forfalder.

Bestyrelsen vil tage emnet op på næste møde.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for hans indsats samt takkede Anne Grethe og Arne Lindahl for at lægge hus og have til generalforsamlingen.

Referent: Elise Baandhøj, 16. august 2016

Til orientering var 17 husstande repræsenteret ved 26 deltagere