Kommunens svar på klagen 9/5 2016

Fra: MT-FP- Landbrug <landbrug@vordingborg.dk>
Dato: 9. maj 2016 11.46.42 CEST
Til: “‘mettefolmerjensen@gmail.com‘” <mettefolmerjensen@gmail.com>
Emne: SV: Klage over gylle

Kære Mette Folmer

Vi har modtaget din klage, på vegne af Mandemarke Bylaug, over lugt i forbindelse med gylleudbringning.

Ejendommen Risbækvej 5 har alene forsuret gylle. Syren tilsættes allerede i stalden. Formålet med gylleforsuringen er at sænke ammoniakfordampningen primært fra stalde. Vordingborg Kommune tjekker op på det ved tilsyn.

En del af gyllen fra Risbækvej 5 leveres til udbringning på arealer under ejendommen Liselundvej 38. Denne ejendom har en godkendelse til at modtage husdyrgødning fra et miljøgodkendt landbrug til udspredning på arealerne. Det er desuden et vilkår i godkendelsen om, at der ved udspredning på arealer, som er beliggende ved ammoniakfølsomme områder skal gyllen være forsuret. Alternativt kan der ske nedfældning af gyllen, som også har en ammoniakreducerende virkning.

Vilkåret om opsætning af vindpose er ikke længere gældende. Vilkåret blev sat i godkendelsen til Risbækvej 5 for at sikre, at der ikke blev udbragt gylle på de 2 marker op til Mandemarke Bakker, når vinden var i den retning. Hensigten med vilkåret var altså t undgå der blæste ammoniak ind over det følsomme areal. Vilkåret er derfor overflødigt nu, hvor gyllen er forsuret.

Liselundvej 38 modtager i øjeblikket alene forsuret gylle fra Risbækvej 5. Der er efter oplysning fra ejer udspredt forsuret gylle på de 2 marker ved Mandemarke Bakker den 17. marts. Altså godt 8 dage før påske.  Der er jf. ejer spredt gylle på ejendommens marker ved Klintholm Havnevej den 22. til 24. marts. Det er sandsynligvis det I har kunnet lugte i påsken. Gylle kan jo desværre lugtes i lang afstand fra de arealer, hvor det er udbragt.

Der er i lovgivningen meget få restriktioner i forhold til gylleudbringning og naboer. Eneste restriktion er, at der ikke må ske udspredning af gylle nærmeren end 200 m fra byzone og sommerhusområder på lørdage, søndage og helligdage. Der er altså ingen afstandskrav mv. i forbindelse med udbringning af husdyrgødning nær enkeltliggende boliger eller landbyer.

Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er der regler for lugt fra stalde til naboer, men ingen krav i forholdt til at begrænse lugt ved udspredning af gylle. Sandsynligvis fordi det er vurderet, at der her er tale om en kortvarig påvirkning et par gange om året mens staldlugt kan udgøre en daglig gene.

Der er selvfølgelig  kedeligt for jer, at I føler jeres påske er blevet ødelagt,  men der er som vi ser det ikke sket en overtrædelse af gældende regler.

Venlig hilsen

Ulla Holmberg Olesen
Miljøsagsbehandler

Telefon: 55 36 24 87
uho@vordingborg.dk

Afdeling for Land og Miljø
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk
Vordingborg Kommune
Postboks 200
Valdemarsgade 43