Klage over gyllespredning 30/4 2016

Vordingborg kommune
Land og miljø
Østegårdstræde 1
4772 Langebæk

D.30.04.16

Klage over voldsom gyllelugt før påske, i påsken og dagene efter.

Mandemarke bylaug klager på vegne af beboerne i Mandemarke over udbringningen af gylle, der blev transporteret gennem Mandemarke til 2 udbringningsarealer lige øst for byen.

Vi har aldrig oplevet så kraftige lugtgener, at det ikke var muligt at opholde sig udendørs. Der kom klager fra beboere, som fik åndedræts besvær og svien i øjnene. Da gyllen fra ejendommene Risbækvej 5 og Liselundvej 38 burde være forsuret, skulle det ikke kunne give de voldsomme gener for beboere i området, som det har gjort i år. Vindbåret kvælstof er desuden til stor skade for det følsomme plante- og insektliv i Mandemarke Bakker og på Høvblege

Der har desuden ikke været sat en vindpose op ved krydset mellem Rakkerbanken og Busenevej, som det er krævet i miljøgodkendelsen, hvor der ligeledes står, at der skal tages hensyn til vindforholdene. Omkring påske var der kraftig vind.

Kan kommunen bekræfte, at der leves op til miljøkravene, herunder at der ikke bliver bragt mere gylle ud på arealerne øst for Mandemarke, end miljøgodkendelsen tillader.

Samt at gyllen bliver forsuret eller nedfældet i forhold til godkendelsen.

Mandemarke bylaug havde et positivt møde med ejerne af de pågældende ejendomme d.18. april, hvor vi gjorde opmærksom på, at der ville komme denne klage. Mailen er sendt cc. til ejerne.

Bylaugets formand, Mette Folmer har bedt om, at blive informeret om kommende udbringninger, dette er aftalt med ejerne.

I miljøgodkendelsen står, at berørte borgere kan bede om en SMS ved udbringning.

Følgende bedes få tilsendt SMS.

Mette Folmer 28915525
Leif Søndergaard 40382431

Med venlig hilsen

Mandemarke bylaug

Mette Folmer
Formand
28915525.
Mettefolmerjensen@gmail.dk

Hvis I ønsker yderligere information omkring klagen kontakt:

Leif Søndergaard
Tlf 40382431
Lunicph@bio.ku.dk

Ole Karlsholt
Tlf. 40984979
Okarsholt@snm.ku.dk