Seneste nyhedsbrev (gammel version)

NYHEDSBREV MANDEMARKE BYLAUG

APRIL 2018

Kære alle bylaugs- medlemmer

Så er foråret endelig kommet til øst-Møn, solen skinner, den blå anemone er kommet frem, store tranetræk kommer daglig ind over, fuglene kvidrer – det har vi ventet længe på. – det er kun en uge siden vi igen sneede inde herude.

Bestyrelsen har gang i flere ting, som vi gerne vil fortælle lidt om.

Det, der fylder mest, er sagen omkring de fire udstykninger, som Scavenius har søgt byggetilladelse til. Flemming Deleuran er tovholder på sagen, og har virkelig gjort et kæmpe stykke arbejde. Når vi er gået så aktivt ind i sagen, er det med et ønske om, at der bliver passet på Mandemarke by, og at der bliver udarbejdet nogle retningslinjer i forhold til de fire grunde og den kommende bebyggelse. Vi kunne godt tænke os, at der blev udarbejdet en lokalplan for vores by.

Fredag d. 23. marts havde Birgitte, Flemming og Mette bedt om et møde med borgmesteren.

Vi er meget utilfredse med den sagsbehandling, der er foregået og måden vi er blevet inddraget på, så bestyrelsen besluttede, at vi gik til den øverste. Med til mødet deltog borgmesteren, to medarbejdere fra teknisk forvaltning, bl.a. Jens Birk-Møller, der er sagsbehandler på sagen. Vi fik fremført vores utilfredshed med sagsbehandlingen og vores ønske om, at der kom en lokalplan for Mandemarke.

Vi blev hørt, og jeg tror, at de nu ved, at vi følger godt med og er rigtig godt inde i sagen.

Vi fik fortalt om den manglende kommunikation og inddragelse af bylauget, og at der ikke var sendt høringsbrev til flere af de berørte naboer. Vores ønske om, at der blev lavet en lokalplan blev afvist bl.a. på grund af økonomiske årsager. De vil lave en landzonetilladelse, som vi ikke er sikre på vil opfylde de krav, vi har i forhold til, at der bliver passet på byen.

Det er endt med at blive en lang sag, som jeg vil anbefale jer at gå ind og læse mere om på vores hjemmeside under Aktuelt. Her har Flemming lagt en del af brevvekslingen ud. (Direkte link til siden – åbner på ny fane).

Vi får opbakning fra både Lokalrådet og Dansk Naturfredningsforening. Det sidste der er sket er, at Flemming efter opfordring fra en nabo har indbragt sagen for  Planklagenævnet. Se klagen på hjemmesiden.

Nu har vi fra bylaugets side gjort hvad vi kan, en kæmpe stor tak til Flemming.

Vore næste arrangementer

Lørdag den 28. april      Ud i naturen med Leif.

Lørdag den 12.maj          om eftermiddagen.

Vi er så heldige, at Nils Sandø vil komme og fortælle om sit arbejde og sine bøger.

Vi sender mere ud omkring arrangementerne, når vi nærmer os – men sæt X i kalenderen.

Mange hilsener
Mette Folmer