Barndomserindringer fra Søndergaard 1956-62

Historien er flyttet hen under fanebladet Historien/Livserindringer 1850-1950