FT 1901 (ældre vers. 8/2017)

Lang indledning – eller hop ned til listen

Nedenfor er data fra folketællingen i 1901 for Magleby Sogn for alle dem, som havde bopæl i Mandemarke, dvs. selve landsbyen samt resten af ejerlavet ‘Mandemark By’, som også omfatter Kraneled og området ned mod Østersøen som beskrevet i indledningen til folketællingerne. Listen omfatter 271 personer (ud af Magleby Sogns 1.386) og fordeler sig på 53 familier eller husstande (kolonne 2 i skemaet).

På Rigsarkivets hjemmeside er der direkte adgang til alle de mikrofilmede skemaer for Magleby Sogn. Der er indsat link hertil i den første kolonne i skemaet.

På opslag 4 (ud af de 857 affotograferede skemasider for hele Magleby Sogn) findes en håndskrevet oversigt over Mandemarke Bys ejerlavs matrikelnumre kronologisk med angivelse af stilling og navn på husstandens overhoved!  (Link til det originale skema med oversigten og link til afskriften heraf nederst på denne side). Matrikelnumrene, som i mange tilfælde senere er blevet ændret, er ikke medtaget nedenfor. I stedet er anført den adresse som familierne formodes at have boet på den 1. februar 1901. Der er også links til de ejendomme og enkelte steder også personer, der er særligt omtalt her på hjemmesiden. Adresseoplysningerne skal dog betragtes som forslag (kvalificerede gæt), og rettelser modtages med tak af hjemmesidens redaktører.

Man kan ikke altid være sikker på at navnene blev stavet korrekt af dem der udfyldte skemaerne. Det viste sig dog at netop indtastningen af navne for 1901, som vi tidligere havde fundet hos Danish Family Search, var ‘helt skæv’. ‘Kristian’ var konsekvent afskrevet som Christian, ‘Katrine’ som Catrine, ‘Ane Karoline’ var blevet til Anne Caroline og  ‘Aksel Kristoffersen’ var blevet til Axel Christoffersen. Ja, ‘Lene Katrine Pedersdatter’ var sågar blevet til Lene Cathrine Petersen ligesom ‘Jens Laurids Kristoffersen’ var blevet til Jens Laurrits Christoffersen. Det gjorde det jo ikke nemt at søge efter personer på tværs af de forskellige folketællinger.

Men fejlene skulle nu være rettet i den følgende udvidede version, hvor nu også fødselsdatoerne for personerne er medtaget. Det har nemlig vist sig praktisk for at sikre, at det f.eks. er den samme Niels Hansen man har fundet.

Når der i den kasserede version var indtastet ‘Christiane Charstensen’ kan man dog ikke helt bebrejde indtasteren, idet der på det gamle skema rent faktisk står ‘Kristiane Charstensen’, selv om hele familien nok hed Karstensen. Nu er der så i parenteser indsat forslag om den rette stavning, men navnene er ellers gengivet som de blev skrevet i 1901 – selv ‘Antoianette’!

Fra de gamle skemaer er også medtaget familiernes oplysning om, hvornår de er blevet gift og hvor mange børn i ægteskabet der lever, samt hvor mange der er døde (med tilføjelsen incl. dødfødte). Børnedødeligheden – og børnerigeligheden – var den gang betydelig!

Se blot familien Karstensen, der som nævnt blev kaldt ‘Charstensen’, familie nr. 131: Daglejer ved agerbrug Hans Karstensen (f. 1852) som i 1882 blev gift med den 21-årige Marie (f. 1861). Den 1/2 1901 oplyser Marie som 39-årig at have fået 10 børn som lever og at have mistet 4, d.v.s. at hun har haft 14 graviditeter på 28 år. De sidste 2 børn – må man formode – har hun fået med præcis 15 måneders mellemrum, da hun var 36 og 37. Pigenavnet ‘Dusine’ havde man også brugt – selv om det blev noteret som ‘Dusigne’. Tællingskommissionæren, som det hed så flot om den der udfyldte skemaerne, har muligvis ikke været klar over, at dusin er et ældre udtryk for 12!

Og det var slet ikke usædvanligt! Se bare familie nr. 134: Slagtermester Peter Johansen (f. 1846) og Kirstine (f. 1849). Hun var gift som 23-årig i 1873 og kunne ved folketællingen i 1901 oplyse at have født 12 børn og mistet 1 – altså 13 graviditeter på 27 år! Så er der også smedemester Lars Peter Hansen og Sidse Kirstine på Busenevej 24, der i 1901 er midt i 50-erne og har været gift i 36 år. De har stadig en datter på 17 boende hjemme ud af de 7 børn de havde fået som stadig levede – men de havde mistet 6!

På listen nedenfor kan du søge med Ctrl+F og bruge din computers søgefelt der åbnes, så du kan søge efter personer eller eventuelt adresser (forslag), efter stillingsbetegnelser osv.

Du kan også til en start søge på hele hjemmesiden efter de sider, hvor det søgte navn optræder med denne hjemmesides særlige søgefunktion (se søgeanvisning). Det kan nogle gange være interessant at følge den samme person igennem årene – så længe vedkommende har boet i Mandemarke.

Skema Fam. nr. Adresse? Navn Født  Husstands stilling Erhverv
370-1901 104-1 Strædet 11 Niels Peter Hansen 6-1-1871 Husfader Daglejer ved Agerbruget og Skovarbejde
104-1 Helene Marie Jørgensen 22-12-1877 Husmoder (gift 1898, 1 barn)
104-1 Alfred Tevedor Hansen (Theodor Hansen?) 14-1-1899 Barn
104-2 Bendt Hansen 16-1-1833 Husfader Enkemand Forh. Daglejer ved Agerbrug, Alderdomsunderstøttelse
373-1901 105 Strædet 14 Hans Jakob Jørgensen 20-9-1838 Husfader Produkthandler
105 Bodil Katrine Jensen 4-7-1840 Husmoder (Gift i 1864 og fået 5 levende børn og 1 død)
376-1901 106 Strædet 10 evt. 12 Peter Nielsen 16-9-1858 Husfader Daglejer ved Skovbruget
106 Kirsten Jensen 17-2-1863 Husmoder (gift 1884, 7 levende børn, 4 døde)
106 Karl Marius Nielsen 16-8-1890 Barn
106 Karen Margrethe Nielsen 17-4-1893 Barn
106 Nielsine Sophie Nielsen 18-2-1895 Barn
106 Ella Marie Nielsen 20-11-1897 Barn
106 Krestine Nielsen 20-11-1897 Barn
106 Udøbt Pige 22-01-1901 Barn
379-1901 107 Strædet 9 Peter Hansen 05-04-1858 Husfader Møller og Fyrbøder
107 Sidse Katrine Frederiksen 17-12-1848 Husmoder (gift 1876, 5 levende, 2 døde)
107 Marie Hansen 8-12-1877 Barn Syerske
107 Louise Hansen 4-7-1886 Barn
381-1901 108 Strædet 4 Jens Peter Hemmingsen 17-7-1840 Husfader Skomagermester
108 Kirstine Hemmingsen 30-5-1841 Husmoder (gift 1862, 4 levende børn, 3 døde)
108 Kristine Hemmingsen 22-10-1878 Barn Syerske
108 Hans David Hemmingsen 30-12-1882 Barn Skomagersvend
108 Hans Hemmingsen 30-10-1883 Barn Skomagerlærling
385-1901 109 Strædet 7 Hans Peter Hansen Bille 9-4-1841 Husfader Daglejer ved Agerbruget
109 Karen Kirstine Jakobsen 6-4-1842 Husmoder (gift 1868, 7 børn)
109 Bille Henrik Hansen 9-4-1891 Plejebarn
109 Jens Jakob Hansen Bille 27-1-1878 Barn
388-1901 110 Strædet 5 Christian A. Lange 3-4-1841 Husfader Vognmand og Jordbruger
110 Inger Katrine Jensen 16-4-1853 Husmoder (Gift 1898 – ingen børn pt)
391-1901 111-1 Strædet 3 Lars Peter Hansen 21-11-1865 Husfader Daglejer ved Skovbruget
111-1 Karen Marie Jensen 15-9-1860 Husmoder
111-1 ? Udvandrer i 1907 til New York (protokol nr. 68) Hans Kristian Hansen 29-8-1889 Barn
111-1 Niels Peter Hansen 30-5-1895 Barn
111-1 Karen Laurine Hansen 28-10-1897 Barn
111-2 Hans Peter Hansen 14-8-1865 Husfader Træskomand (ugift i Mandemarke fra 1897)
394-1901 112 ? Johan Peter Jensen 15-11-1849 Husfader Daglejer ved Agerbruget
112 Kirstine Larsen 5-9-1849 Husmoder (Gift 1870, 7 levende, 3 døde børn)
112 Marie Sophie Jensen 13-11-1890 Barn
397-1901 113 Busenevej 5 Peter Jakob Hemmingsen 31-3-1850 Husfader Daglejer ved Agerbruget og Skovarbejder
113 Marie Larsen 28-7-1843 Husmoder gift 1870, 3 levende, 3 døde børn – i Mandem. Fra 1873
400-1901 114-1 Busenevej 1 “Det røde hus” Hans Peter Larsen 2-7-1833 Husfader Daglejer ved Agerbruget
114-1 Anne Margrethe Hindborg(?) 10-11-1860 Husmoder (gift 1881, 5 børn)
114-1 Kristian Larsen 14-4-1892 Barn
114-1 Karl Hindborg Larsen 15-9-1895 Barn
114-2 Jørgen Jørgensen 25-11-1880 Husfader Daglejer ved Agerbruget
114-2 Katrine Jensen 12-12-1876 Husmoder (gift 1900, 1 barn)
114-2 Hansine Margrethe Jørgensen 13-06-1900 Barn
114-3 Kirstine Petersen 30-30-1840 Husmoder Enke Rengøring og Vask, Alderdomsunderst., gift 1870-78
403-1901 115-1 Skovstrædet 5 Hans Peter Hansen 21-2-1849 Husfader Vognmand og Jordbruger
115-1 Mette Kirstine Larsen 5-2-1849 Husmoder (gift 1887)
115-1 Laura Hansen 29-10-1881 Barn Husgerning og Markarbejde
115-2 Marie Hansen 18-10-1847 Husmoder Forh. Tjenestetyende, Fattighjælp
406-1901 116-1 Skovstrædet 10 Anders Peter Rasmussen Nøhr 21-10-1859 Husfader Daglejer ved Skovarbejde
116-1 Anne Kirstine Petersen 1-10-1862 Husmoder (gift 1887, 2 børn)
116-1 Udvandrer i 1907 til Buenos Aires (Udvandrerprot. nr 67) Niels Peter Rasmussen Nøhr 27-9-1887 Barn
116-1 Karen Margrethe Rasmussen Nøhr 5-5-1889 Barn
116-2 Rasmus Petersen 28-3-1836 Husfader enkemand Daglejer ved Skovarbejde, Alderdomsunderst. Gift 1862-99, 2 børn
409-1901 117-1 Skovstrædet 11  Ejer: Peter Petersen Posts enke Johanne Katrine Larsdatter 12-11-1824 Husmoder Enke Alderdomsunderstøttelse (gift 1847-88, 4 levende børn, 4 døde)
117-1 Anne Kirstine Petersen 6-2-1864 Barn Kommunen betaler hende for at passe sin syge mor
117-2 Christen Jensen 11-6-1850 Husfader enkemand Slagter (gift 1881-99, 6 børn)
117-2 Jenny Helene Jensen 1-4-1843 Barn Husholderske
117-2 Karsten Jensen 1-10-1885 Barn Slagtermedhjælper
117-2 Jensine Jensen 26-11-1893 Barn
117-2 Knud Jensen 16-3-1897 Barn
412-1901 118 Skovstrædet 6 Hans Peter Jensen 8-3-1866 Husfader Skovarbejder og Fyrbøder
118 Mathilde Petersen 8-3-1873 Husmoder (gift 1891, 4 levende, 1 dødt barn)
118 Marie Jensen 25-10-1893 Barn
118 Magnus Jensen 9-6-1895 Barn
118 Hans Jensen 11-5-1898 Barn
118 Anna Jensen 04-01-1900 Barn
415-1901 119-1 Skovstrædet 7 Niels Chr. Jørgensen 3-6-1858 Husfader Daglejer ved Agerbruget
119-1 Maren Kirstine Hansen 30-5-1858 Husmoder (gift 1881, 3 levende, 4 døde)
119-1 Frederik Jørgensen 27-4-1882 Barn Tømrersvend hos H. Hemmingsen
119-1 Knud Henrik Jørgensen 7-9-1890 Barn
119-2 Cathrine Larsen 22-4-1830 Husmoder Alderdomsunderstøttelse (gift 1853-72, 2 børn, 1 død)
418-1901 120 Skovstrædet 1 Rasmus Hansen 30-12-1848 Husfader Landpost
120 Marie Petersen 6-1-1858 Husmoder (gift 1879, 5 levende, 3 døde børn)
120 Line Hansen 15-11-1886 Barn
120 Niels Peter Hansen 18-3-1889 Barn
421-1901 121 Skovstrædet 4  Lars Petersen 18-4-1830 Husfader enkemand Forhenv. Gårdmand. Aftægt (gift 1860-92 , 7 levende, 2 døde børn)
121 Line Petersen 13-3-1883 Barn Syerske
424-1901 122 Skovstrædet 2 (Kommunen ejer) Villum Jensen 8-12-1860 Husfader Lærer
122 Elise Johanne Jensen 6-4-1862 Husmoder (gift 1885, 2 børn)
122 Margrethe Jensen 30-30-1887 Barn
122 Anna Jensen 9-11-1892 Barn
122 Anna Hansen 2-11-1881 Tjenestetyende
427-1901 123 Rakkerbanken 1 Hans Larsen 23-12-1841 Husfader Gårdejer
123 Ane Marie Larsen 19-5-1860 Husmoder (gift 1895, 2 levende, 1 død)
123 Udvandret 1908 til New York (protokol nr. 70) Marius Petersen 14-5-1889 Barn
123 Karen Larsen 1-11-1895 Barn
123 Lavrits Larsen 22-9-1896 Barn
123 Peter Hansen 18-12-1844 Tjenestekarl
123 Anna Charstensen (Karstensen?) 28-9-1883 Tjenestepige
430-1901 124 Rakkerbanken 3 Niels Peter Larsen 16-10-1859 Husfader Gårdejer
124 Anne Marie Larsen 13-8-1861 Husmoder (gift 1889, 4 levende, 1 død)
124 Christian Larsen 1-1-1890 Barn
124 Lavrits Larsen 12-6-1894 Barn
124 Richard Larsen 23-9-1894 Barn
124 Elisabet Larsen 16-11-1898 Barn
124 Antoianette (!) Larsen 2-6-1881 Tjenestepige
124 Jens Jakobsen 9-5-1860 Tjenestekarl
433-1901 125 Busenevej 19 (Ejer: Hans Larsens Enke) Sidse Kirstine Larsen 14-6-1846 Husmoder Gårdfæster (gift 1866-84, Børn: 4 levende, 1 død)
125 Jens Jørgen Larsen 23-9-1844? Barn Murer
125 Marie Larsen 26-5-1882 Barn
125 Johanne Margrete Johansen 3-1-1895 Barn
125 Johannes Hansen 14-3-1868 Tjenestetyende Gårdbestyrer
125 Kirsten Jensen 29-4-1849 Tjenestetyende
125 Kristian Petersen 24-1-1883 Tjenestetyende
125 Hansigne Frederiksen 18-4-1842 Logerende Syerske
436-1901 126 Busenevej 28 Rasmus Hansen 6-11-1845 Husfader Daglejer ved Skovarbejde
126 Sidse Kirstine Hansen 14-11-1848 Husmoder (gift 1886, 1 barn)
126 Viktoria Hansen 26-2-1888 Barn
439-1901 127 ? (Ejer: Lars P. Nielsens Enke) Anne Kirstine Nielsen 2-2-1841 Husmoder (gift 1845-92, 2 børn)
127 Anne Nielsen 3-5-1876 Barn Markarbejde
127 Maren Kirstine Nielsen 31-3-1879 Barn Syerske. Fattighjælp
442-1901 128 ? Christian Larsen 1-9-1862 Husfader Daglejer ved Agerbruget
128 Ellen Larsen 28-8-1858 Husmoder Kom fra Sverrig 1882, gift 1885, 5 levende, 2 døde børn
128 Thorvald Larsen 28-4-1894 Barn
128 Vilhelmine Larsen 16-4-1897 Barn
128 Hilda Larsen 26-11-1898 Barn
445-1901 129 Busenevej 26 Niels Christensen 30-4-1844 Husfader Daglejer
129 Emma Christensen 22-11-1871 Husmoder (Kom fra Sverrig 1894, gift 1900)
448-1901 130 Busenevej 24 Lars Peter Hansen 12-2-1845 Husfader Smedemester
130 Sidse Kirstine Hansen 5-8-1844 Husmoder (gift 1866, børn: 7 levende, 6 døde)
130 Petra Hansen 22-1-1884 Barn
130 Peter Johan Petersen 18-1-1880 Smedesvend
130 Rossing Johansen 13-4-1884 Smedelærling
451-1901 131 Busenevej 22 Hans Charstensen (Karstensen?) 20-9-1852 Husfader Daglejer ved Agerbruget
131 Marie Charstensen 31-5-1861 Husmoder (gift 1882, 10 levende børn, 4 døde)
131 Marie Charstensen 28-9-1888 Barn (opkaldt efter sin mor?)
131 Kristiane Charstensen 14-4-1893 Barn
131 Charsten Charstensen (Karsten Kartensen?) 28-8-1895 Barn
131 Dusigne Charstensen (Dusine Karstensen?) 23-10-1896 Barn
131 Søren Charstensen 23-1-1898 Barn
131 Mariane Charstensen 23-4-1899 Barn
454-1901 132 Busenevej 20? Frederik Madsen 26-8-1853 Husfader Gårdforpagter
132 Ane Kirstine Jensen 29-9-1864 Tjenestyende Husholderske
132 Karen Kirstine Jensen 4-10-1879 Tjenestyende
132 Frederik Nielsen 25-5-1880 Tjenestyende
132 Georg Johansen 12-11-1889 Tjenestyende
457-1901 133 Busenevej 18  Emil Carlsen (skrevet: Charlsen!) 14-3-1864 Husfader Daglejer ved Skovarbejde (født i Sverrig, kommet via Keldby til Magleby Sogn i 1885)
133 Maren Kirstine Carlsen 8-2-1864 Husmoder (gift 1888, 6 levende børn, 1 mistet)
133 Karen Marie Carlsen 4-4-1888 Barn
133 Karl Edvard Carlsen 30-11-1889 Barn
133 Gertrud Elisabeth Carlsen 10-1-1892 Barn
133 Jensigne Christiane Carlsen 12-6-1893 Barn
133 Hans Kristian Charlsen (Hans Christian Carlsen?) 11-9-1896 Barn
133 Martha Helene Carlsen 15-10-1899 Barn
460-1901 134 Busenevej 16 (siden nedrevet) Peter Johansen (el. Per Johansen) 15-10-1846 Husfader Slagtermester
134 Kirstine Johansen 22-8-1849 Husmoder (gift 1873, 12 levende børn, 1 mistet)
134 Møller Johansen 24-6-1882 Barn
134 Emil Johansen 7-9-1888 Barn
134 Amalie Johansen 15-2-1891 Barn
134 Julius Johansen 11-2-1884 Barn
463-1901 135 Busenevej 14? Jørgen Hansen 11-3-1852 Husfader Tømrermester
135 Marie Hansen 4-10-1855 Husmoder (gift 1844, fået 8 levende børn)
135 Marie Hansen 26-2-1883 Barn Syerske (opkaldt som sin mor!)
135 Laurine Hansen 16-11-1888 Barn
135 Otto Hansen 19-12-1894 Barn
466-1901 136-1 Busenevej 12? Johan Petersen 12-12-1841 Husfader Vejmand
136-1 Kirstine Petersen 6-4-1838 Husmoder (gift 1840, 2 levende børn)
136-2 Hans Peter Petersen 9-5-1846 Husfader Skomagermester
136-2 Anne Petersen 26-1-1880 Husmoder (gift 1900, 1 barn)
136-2 Johannes Petersen 24-10-1900 Barn
469-1901 137 Busenevej 10 Hans Peter Hemmingsen 26-8-1851 Husfader Postbud
137 Kirstine Hemmingsen 6-4-1865 Husmoder (gift 1888, 1 barn)
137 Otto Hemmingsen 5-11-1889 Barn
472-1901 138-1 Busenevej 15? Hans P. Johansen 18-12-1840 Husfader Murermester
138-1 Anne Johansen 2-5-1842 Husmoder (gift 1900)
138-2 Hans Larsen 6-4-1822 Husfader Bødkermester
138-2 Kirsten Larsen 8-2-1821 Husmoder (gift 1852, 2 levende børn, 1 dødt)
475-1901 139 Busenevej 8 Niels Peter Nielsen 28-2-1877 Husfader Handelsbestyrer (i “Den gamle landhandel”)
139 Anna Nielsen 11-2-1874 Slægtning Husholderske
478-1901 140 Busenevej 4? Ane Kirstine Rasmussen 9-8-1851 Husmoder Markarbejde
140 Johanne Jensen 6-4-1889 Barn
481-1901 141 Busenevej 4? Klavs Hansen 19-12-1842 Husfader Daglejer ved Skovarbejde
141 Maren Kirstine Hansen 4-4-1845 Husmoder (gift 1841, 4 levende børn)
141 Anna Hansen 20-11-1889 Barn
484-1901 142 Kraneledvej 12 (evt 7) Anders Petersen 1-3-1851 Husfader Gårdejer
142 Kirstine Jørgensdatter 18-10-1849 Husmoder (gift 1874, 9 levende børn, 1 død)
142 Frederik Petersen 5-6-1879 Barn
142 Sidse Karoline Petersen 27-8-1884 Barn
142 Hans Kristian Petersen 24-10-1886 Barn
142 Anna Martine Petersen 18-3-1893 Barn
142 Nielsigne Elmine Petersen 14-4-1895 Barn
487-1901 143 Kraneledvej 14 (Ejer: Frederik    Jensens Enke) Ane Kirstine Hansen 5-11-1834 Husmoder (gift 1860-?, 5 børn, 1 død)
143 Hans P. Frederiksen 25-7-1864 Gårdbestyrer (fødested: Mandemark)
143 Jens Kristian Thisted 21-2-1877 Tjenestetyende Alm. Karl
143 Anton Karl Larsen 28-1-1887 Tjenestetyende Dreng
143 Maren Kirstine Hansen 3-10-1877 Plejebarn (barnebarn i pleje)
490-1901 144 Aftægtshus til Baandhøjgaard (Ejer: N.P. Petersen) Båndhøjvej 3 Peder Nielsen 28-3-1826 Husfader Aftægtsmand
144 Mette Kirstine Rasmusdatter 11-5-1823 Husmoder Aftægtskone (gift 1850, 5 børn, 1 død)
144 Elise Jensen 3-1-1873 Tjenestepige
493-1901 145 Skansevej 2 Niels Peter Rasmussen 10-1-1869 Husfader Gårdejer (fødested: Amerika)
145 Ane Kirstine Jakobsen 19-8-1869 Husmoder (gift 1892, 2 børn) Fødested: Mandemark
145 Niels Jørgen Rasmussen 5-11-1893 Barn Fødested: Mandemark
145 Marius Rasmussen 02-05-1900 Barn Fødested: Mandemark
145 Ane Marie Jakobsdatter 19-7-1837 Aftægtskone Enke (enke siden 1888, 1 levende barn, 1 død) Fødested: Mandemark
145 Sophus Frederik Nielsen 8-5-1886 Tjenestedreng
145 Kristian Larsen 1-1-1880 Tjenestekarl Mælkekusk
496-1901 146 Båndhøjvej 1 – “Baandhøjgaard” Niels Peter Petersen 28-5-1853 Husfader Proprietær (gift 1892, ingen børn)
146 Kirstine Sørensen 14-2-1854 Husmoder (hun og sønnen kom fra Horsens til Mandemark i 1892)
146 Ejnar Nielsen 11-1-1881 Barn Fodermester
146 Karl Kristian Munk Scheelhardt 24-6-1880 Tjenestetyende Malkerøgter
146 Kristian Vilhelm Nielsen 31-8-1880 Tjenestetyende almindelig Karl
146 Frederik Jensen 6-7-1883 Tjenestetyende almindelig Karl
146 Klara Mariun Kirstine Karstensen 19-2-1884 Tjenestetyende Husjomfru
146 Hans Morten Rasmussen 21-9-1886 Tjenestetyende Tjenestedreng
499-1901 147 Busenevej 36 – “Kongsbjerggård” Anders Nielsen 17-1-1859 Husfader Gårdmand – Kongsbjerggaard
147 Karen Nielsen 31-12-1862 Husmoder (gift 1884, 3 levende børn, 1 død) Anders og Karen kom til sognet fra København i 1887
147 Erna Louise Nielsen 12-4-1888 Barn
147 Viggo Bartun Nielsen 26-3-1890 Barn
147 Astrid Beate Nielsen 6-4-1892 Barn
147 Martin Peter Hansen 17-11-1882 Tjenestekarl
147 Sidse Kirstine Marie Nielsen 12-1-1885 Tjenestepige
502-1901 148 Gurkebakken 7 Hans Didriksen 14-10-1849 Husfader Gårdmand
148 Anne Sophie Jensen 19-5-1853 Husmoder (gift 1874, 9 levende børn, 1 død)
148 Jens Didriksen 12-3-1885 Barn
148 Johannes Didriksen 4-9-1886 Barn
148 Elisabet Didriksen 16-7-1888 Barn
148 Agnes Gertu Didriksen (!) 10-7-1893 Plejebarn
148 Valdemar Hansen 19-9-1877 Tjenestetyende almindelig Karl
505-1901 149-1 Busenevej 38 – “Bjergly” Karl Petersen 11-8-1864 Husfader Stenhugger
149-1 (Ejer: Lærer R. Hansen) Marie Klausen 1-5-1877 Husmoder (gift 1897, 1 barn – til Mandemarke i 1900)
149-2 Lars Kristoffer Olsen 28-4-1870 Husfader Skovarbejder
149-2 Anna Johanne Hansen 12-2-1875 Husmoder (gift 1895, 3 levende, 1 død)
149-2 Lars Peter Olsen 1-4-1895 Barn
149-2 Olaf Frederik Olsen 9-1-1897 Barn
149-2 Poul Harald Olsen 19-2-1898 Barn
508-1901 150 ? Hemming Hansen 23-1-1848 Husfader Gårdmand
150 Lene Katrine Pedersdatter 6-7-1854 Husmoder (gift 1886, 1 levende barn, 1 død)
150 Hans Kristian Hansen 13-12-1887 Barn
150 Karl Ludvig Rasmussen 20-1-1877 Tjenestetyende almindelig Karl
511-1901 151 Gurkebakken 12 Jørgen Nielsen 6-1-1840 Husfader Gårdmand
151 Sophie Vilhelmine Jørgensdatter 6-2-1843 Husmoder
151 Niels Jørgen Nielsen 29-7-1876 Barn Medhjælper
151 Karl Oskar Nielsen 4-8-1894 Plejebarn
151 Annette Petræa Sophie Hansen 4-1-1886 Tjenestepige
514-1901 152 Kraneledvej 35? Jens Laurids Kristoffersen 30-5-1873 Husfader Gårdmand
152 Anna Henriette Margrethe Nielsen 22-3-1873 Husmoder (gift 1896, hvor begge kom til Mandemarke, 3 levende børn)
152 Anders Peter Kristoffersen 16-1-1896 Barn
152 Aksel Kristoffersen 19-3-1898 Barn
152 Johan Theodor Leo Kristoffersen 28-11-1900 Barn
152 Laurits Kristian Petersen 30-12-1882 Tjenestetyende almindelig Karl
152 Anna Marie Larsen 17-6-1886 Tjenestetyende almindelig Pige
517-1901 153 Kraneledvej 23 – “Kraneled Skole” Hans Peter Larsen 26-5-1861 Husfader Lærer
153 Anna Karoline Jensen 26-3-1867 Husmoder (gift 1890, 1 levende barn, 1 død)
153 Aksel Larsen 2-6-1891 Barn
520-1901 154 Kraneledvej 21 – “Brugsen” Jens Peter Jensen 20-2-1865 Husfader Uddeler i Brugsforeningen
154 Ane Mathilde Jensen 13-9-1867 Husmoder (gift 1893, 3 børn)
154 Niels Jensenius Jensen 21-8-1894 Barn
154 Marie Margrethe Jensen 3-3-1896 Barn
154 Hans Olav Jensen 23-6-1898 Barn
523-1901 155 Kraneledvej 19 Hans Peter Nielsen 2-4-1871 Husfader Smed
155 Marie Hansen 8-3-1875 Husmoder (gift 1895, 2 børn)
155 Axel Nielsen 23-4-1894 Barn
155 Karl Kristian Nielsen 14-8-1897 Barn
155 Axel Niels Kristian Lund 23-13-1885 Smedelærling
526-1901 156 Skansevej 1 Peder Nielsen 11-6-1837 Husfader Gaardmand
156 Anne Marie Jensdatter 8-11-1844 Husmoder (gift 1867, 5 levende børn, 4 døde)
156 Sidse Nikoline Nielsen 14-2-1883 Barn
156 Marius Laurits Nielsen 4-8-1890 Barn
156 Kristian Frederik Hansen 1-6-1876 Tjenestetyende almindelig Karl
156 Frederik Larsen 12-12-1888 Tjenestetyende almindelig Dreng
529-1901 157 Skansevej 3 Niels Petersen 23-7-1852 Husfader Gaardejer
157 Ane Margrethe Hansen 28-11-1855 Husmoder (gift 1893, 1 levende barn, 1 død)
157 Hans Karl Petersen 1-8-1894 Barn
157 Petrea Jensen 19-8-1890 Plejebarn
157 Niels Hansen 28-4-1880 Tjenestekarl
157 Jens Peter Jensen 29-9-1870 Tjenestekarl
157 Ane Kirstine Hansen 20-1-1878 Tjenestepige

Sammen med folketællingsskemaerne er også en oversigt over matrikelnummer og navn på stedet og/eller brugeren (husstandenes overhoved), som er gengivet nedenfor.

Du kan se hvor matriklerne ligger på det gamle sognekort fra 1900 for ‘Mannemarke’, som ses nederst for hele ejerlavet og forstørret for selve landsbyen.

FT1901 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=21912#21912,2220103
1 Mandemark Skole Lærer V. Jensen
1f Husd. Hans P. Larsen (2 familier) [‘Husd’ er forkortelse for husmand]
3 Forp. Frederik Madsen
4 Gmd. Hans Larsens Enke [‘Gmd.’ forkortelse for gårdmand]
5 Grdejer Niels P. Larsen  [‘Grdejer’ forkortelse for gårdejer]
6 Grdejer Hans Larsen
7 Grdejer Anders Pedersen
8 Gmd. Frederik Jensens Enke
9a Aftægtsm. Peder Nielsen
10a Grdejer Niels P. Rasmussen
11 Grdejer N. P. Pedersen Baandhøjgaard
12 Grdejer A. Nielsen Kongsbjerggaard
13a Grdejer Hans Didriksen
13d Bjergly Karl Petersen & C. Olsen (2 Familier)
13e Kraneled Skole Lærer Larsen
13f Kraneled Brugsforening S? P. Jensen
13g Smed H. P. Nielsen
14a Grdejer Hemm. Hansen
15a Grdejer Jørgen Nielsen
16a Grdejer Jens L. Christoffersen
17 Forpagter Peder Nielsen
18 Grdejer Niels Petersen
19 Husd. Hans P. Jensen
20 Murer Niels P. Johansen
21b Husd. Lars P. Nielsens Enke
22 Smed Lars P. Hansen
23 Husd. Emil J. Karlsen
24 Slagter P. Johansen     [“Smedestrædehuset” er nedrevet og inddraget i Busenevej 14]
25 Husd. Niels Peter Hansen (2 Familier)
26 Husd. Hans Jakob Jørgensen
27 Husd. Landpost H. P. Hemmingsen
28 Husd. Johan Pedersen
29 Husd. Tømrer Jørgen Hansen
30 Handelsbetyrer N. P. Nielsen [“Købmandsforretningen” Busenevej 8]
31 Husd. Lars P. Hansen
32 Husd. Christian A. Larsen
33 Husd. Hans P. Hansen Bille
34 Husd. Peder Hansen
35 Husd. Peder Nielsen
36 Skomager J. P. Hemmingsen
37 Husd. Klavs Hansen
38 Husd. Peder P. Post’s Enke (2 Familier)
39 Husd. Niels Chr. Jørgensen (2 Familier)
40 Landpost Rasm. Hansen
41 Teglbrænder P. J. Hemmingsen
42 Husd. Rasmus Hansen
43 Husd. Christian Larsen
44 Husd. Kusk Niels Christensen
45 Husd. Hans P. Karstensen
46 Aftægtsm. Lars Pedersen
49 Husd. Hans P. Hansen
51 Husd. Rasmus Pedersen
Husd. Johan P. Jensen
Ane Kirstine Rasmussen
Inds. ? Hans Jørg. Larsen og Niels Sørensen
   ”         Anders P. R. Nøhr
   ”       Peder Pedersen

Forstørrelse af området ved Mandemarke

Landsbyen ‘Mannemarke’ ligger øverst til venstre i ejerlavet ‘Mandemarke Bylaug’, som er det midterste område, hvor skellene er optegnet med brun skygge.